The auction will start on 19.04.2024

Auction 28. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5580

1943 (?) "OPŁACONO RYCZAŁTEM" - czysty formularz przeznaczony do korespondencji urzędowej.


60 PLN
5581

1944 81 rocznica powstania styczniowego - Traugutt, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoultramarynowym na papierze szarym szorstkim grubym, z błędem "połączone TT", gwarancja Schmutz.

Fi.4dy2A
150 PLN
5582

1944 różowa odmiana znaczka za 10 pf. z przedruków na znaczkach obozu Neubrandenburg, gwarancja Schmutz.

Fi.5IIay
100 PLN
SOLD
5583

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja.

Fi.9-11
200 PLN
SOLD
5584

1944 znaczek wydany z okazji Roku Olimpijskiego, na karcie ozdobionej grafiką, skasowany 15.VIII w dniu zamknięcia Igrzysk Olimpiady Obozowej; gwarancja.

Fi.12
500 PLN
5585

1944 rok olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja.

Fi.12-14
320 PLN
5586

1944 Święto Gór, znaczek czysty, lekkie zmatowienia na gumie, gwarancja Krawczyk.

Fi.15
45 PLN
5587

1944 Święto Żołnierza - Husarz, znaczek kasowany, gwarancja Schmutz.

Fi.16
50 PLN
SOLD
5588

1944 Herby miast, seria czysta, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
60 PLN
5589

1944 25 lecie AGH w Krakowie, parka znaczków z bardzo rzadkim błędem - brak nacinania poziomego pomiędzy znaczkami, lekkie zmatowienia na gumie, gwarancja Schmutz.

Fi.26
300 PLN
5590

1944 listownik z odbitką drzeworytu poczty obozowej, wysłany 6.XII za pośrednictwem Deutsche Post Osten do miejscowości Sienno; nietypowy, ładny walor.


120 PLN
5591

1944 wystawa filatelistyczna - Dni Morza, pasek znaczków z bloku 4, gwarancja.


350 PLN
5592

1944 Niebieski 'lis" na druku bibliotecznym przesłanym 28.XI; znaczki-nalepki przygotowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy). doklejane były one wyłącznie na przesyłkach doręcznych tego dnia, bardzo rzadki walor, gwarancje: Krawczyk, Schmutz.

Fi.Ib
600 PLN
5593

1944 ilustrowana karta świąteczna, czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp28
150 PLN
5594

1944 Święto Artylerii, całostka - zaproszenie na obchody barbórkowe, z biegu, znak opłaty skasowany okolicznościowo, przebarwienia w rzeczywistości praktycznie niewidoczne; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp27
300 PLN
5595

1944 Herby miast - Kraków, całostka o szarym znaku opłaty, czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp26
120 PLN
5596

1944 Herby miast - Kraków, całostka o oliwkowym znaku opłaty, z obiegu, niewielkie przebarwienia w rzeczywistości praktycznie niewidoczne; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp25
100 PLN
5597

1944 Herby miast - Kraków, całostka o brunatnym znaku opłaty, czysta, niewielkie przebarwienia; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp24
80 PLN
SOLD
5598

1944 Herby miast - Wilno, całostka podwójna (niezgięta), skasowana grzecznościowo; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp23a
350 PLN
SOLD
5599

1944 Herby miast - Wilno, całostka z obiegu; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp22a
80 PLN
5600

1944 Warszawa walczy, całostka skasowana grzecznościowo; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp21
60 PLN
5601

1944 Warszawa walczy, całostka czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp21
100 PLN
5602

1944 rocznica Powstania Styczniowego, całostka o szarooliwkowym znaku opłaty, karta z obiegu; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp13
160 PLN
5603

1944 obiegowa karta ilustrowana (Mickiewicz) o nominale 20 f., czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp10y
120 PLN
5604

1944 karta obiegowa o nominale 10 f. na kartonie szarym, z obiegu, zwrócona do nadawcy z ciekawą adnotacją; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8yII
120 PLN
5605

1944 karta obiegowa o nominale 5 f. na kartonie różowym, nakład 544 sztuki, nieznaczne przebarwienia (karta w rzeczywistości prezentuje się znacznie korzystniej); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
200 PLN
SOLD
5606

1944 blok z okazji rocznicy obrony Warszawy, gwarancja Schmutz.

Fi.bl. 7
200 PLN
SOLD
5607

1944 blok z okazji wystawy filatelistycznej "Olimpiada", gwarancja Schmutz.

Fi.bl. 5
625 PLN
SOLD
5608

1944 Wymarsz Legionów, blok, gwarancja Schmutz.

Fi.bl. 2
165 PLN
5609

1944 rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego, blok, gwarancja Schmutz.

Fi.bl. 1
300 PLN
SOLD
5610

1944 blok z okazji 500 rocznicy bitwy pod Warną, gwarancja Schmutz.

Fi.bl. 8
300 PLN
5611

1944 wystawa filatelistyczna - Dni Morza, bloki sprzedawano na wystawie ze stemplem z drugiego jej dnia na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki innymi kasownikami, gwarancja Falkowski.

Fi.Bl.4
600 PLN
5612

1944 wymarsz Legionów - marszałek Józef Piłsudski, bloki w obozie sprzedawano przeważnie z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, gwarancja.

Fi.Bl.2
280 PLN
5613

1944 wystawa filatelistyczna - Neubrandenburg, czysty blok z kasownikiem z 1 dnia wystawy na marginesie, przy użyciu pocztowym znaczki kasowano datownikiem, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.3
650 PLN
5614

1944 wystawa filatelistyczna - Olimpiada, blok czysty z kasownikiem z 3 dnia wystawy na marginesie (blok bez stempla Fi.15000.-), przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano datownikiem, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.5
1 600 PLN
5615

1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty z kasownikiem na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.7
220 PLN
5616

1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty bez kasownika na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.7
380 PLN
5617

1944 wymarsz Legionów - marszałek Józef Piłsudski, blok pognieciony na marginesie, liczony jako czysty znaczek i tak zagwarantowany, sam znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja.

Fi.Bl.2
200 PLN
5618

1944 blok z okazji rocznicy obrony Warszawy, gwarancja Schmutz.

Fi.bl. 7
320 PLN
5619

1944 blok z okazji 500 rocznicy bitwy pod Warną, gwarancja Schmutz.

Fi.bl. 8
370 PLN