The auction will start on 19.04.2024

Auction 28. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3780

1914 kartka z Worochty ze stemplem cenzury wojskowej (z faksymilą cenzora) z Krakowa, po drodze karta trafiła do składnicy pocztowej w Brnie (czerwony stempel).


50 PLN
3781

1914 polecona kartka poczty polowej z Przemyśla z bardzo rzadkim ramkowym stemplem cenzury. Prawidłowa dopłata za polecenie korespondencji polowej.


85 PLN
SOLD
3782

1914 kartka z kasownikiem poczty etapowej z Olkusza (wyróżnik b) ze stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.


70 PLN
3783

1914 kartka ze stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.


20 PLN
3784

1914 kartka nadana w ambulansie pocztowym Zaleszczyki - Kołomyja.


120 PLN
3785

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na kopercie 9.IX w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano; cenzura.


Mi.140, 141, 142, 14
300 PLN
3786

1914 karty wydania prywatnego Russisch Polen, stan idealny.

Fi.Cpp 1-3
400 PLN
3787

1914 okupacja niemiecka - "Russich Polen" ilustrowana, czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

Fi.Cpp2I
200 PLN
3788

1914 okupacja niemiecka - "Russich Polen" ilustrowana, czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

Fi.Cpp1I
200 PLN
3789

1914 koperty wydania prywatnego Russisch Polen, stan idealny.

Fi.Ckp 1-3
400 PLN
3790

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, cięta seria z podwójnym nadrukiem Feldpost.

Fi.1-21 Np
1 400 PLN
3791

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego w czworoblokach.

Fi.1-5
440 PLN
3792

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, seria na wycinkach z polskimi kasownikami (jeden znaczek za 60 hal luzem).

Fi.1-21
2 100 PLN
3793

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, cięta seria z odwróconym nadrukiem Feldpost.

Fi.1-21 No
1 400 PLN
3794

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, seria.

Fi.1-21
2 000 PLN
3795

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego Królestwa Polskiego, marginesowa seria w pięknym stanie.

Fi.1-5
160 PLN
3796

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.1-5
110 PLN
3797

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, znaczek za 10 kr ze stemplem poczty etapowej Dąbrowa in Polen.

Fi.21
1 600 PLN
3798

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 kr. na wycinku użytkowym, z obiegu na terenie Polski, piękny stan zachowania.

Fi.21
1 600 PLN
3799

1915 znaczek austrowęgierskiej poczty polowej za 10 koron stemplowany na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 400 PLN
3800

1915 wydanie obiegowe, seria w stemplowanych czworoblokach.

Fi.22-48
1 500 PLN
3801

1915 wydanie obiegowe, seria.

Fi.22-48
360 PLN
3802

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 20 hal - frankatura wielokrotna, list polecony, wysłany w kwietniu 1917 z Lubartowa (kasownik z wyróżnikiem *) do Lwowa, stempelek formacyjny; zgrabna, efektowna całość.

Fi.31
Mi.31 
300 PLN
3803

1915 znaczki grzecznościowo stemplowane na kopercie z polskim kasownikiem.

Fi.43,44,45,47,48
300 PLN
3804

1915 kartka z Ostrawy ze stemplem szpitala wojskowego w Ostrawie i stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.


30 PLN
3805

1915 kartka poczty polowej ze stemplem krakowskiej cenzury wojskowej na dworcu głównym.


40 PLN
3806

1915 list z kasownikiem poczty etapowej w Radomiu ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


30 PLN
SOLD
3807

1915 całostka austriackiej poczty polowej.


130 PLN
3808

1915 kartka z Hauptfeldposamtu 22 i stemplem cenzury wojskowej.


30 PLN
SOLD
3809

1915 list z Wadowic ze stemplem stacji kwarantanny "Steriliziert" w Wadowicach oraz stemplem cenzury wojskowej w Bielsku.


80 PLN
3810

1915 flotylla wiślana K.u.K. Weichseltransporttlinienkommando, kartka nadana z poczty polowej 186 14.III.15, gwarancja.


800 PLN
3811

1915 flotylla wiślana K.u.K. Wassertransportlinienkommando, kartka nadana z poczty polowej 186 3.XII.15, gwarancja.


800 PLN
3812

1915 kartka poczty polowej ze szpitala Czerwonego Krzyża w Ostrawie.


20 PLN
3813

1915 kartka z Pilzna ze stemplem cenzury wojskowej w Rzeszowie.


40 PLN
3814

1915 kartka poczty polowej ze stemplem krakowskiej cenzury wojskowej na poczcie głównej.


40 PLN
3815

1915 kartka ze stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.


30 PLN
3816

1915 kartka poczty polowej ze stemplem cenzury wojskowej w Tarnowie.


20 PLN
3817

1915 kartka poczty polowej z Krakowa.


30 PLN
3818

1915 kartka poczty polowej ze szpitala kolejowego.


50 PLN
SOLD
3819

1915 kartka z Feldposamtu 185 i stemplem formacyjnym Pułku Artylerii z Krakowa.


20 PLN