The new auction will start soon

Auction 28. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5113

1934 Legia Cudzoziemska - widokówka wysłana 17.V z Oranu do Nowego Sącza przez Polaka służącego w tej owianej legendą formacji - 1 Regiment Etranger L.P.H.


120 PLN
5114

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list - opłacony zgodnie z taryfą - wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2, adresowany do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki.

Fi.294, 295, 296, 29
Mi.315, 316, 317, 31
300 PLN
5115

1938 Zaolzie, koperta skasowana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2 z dodatkowymi stemplami propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI".

Fi.294
Mi.315 
80 PLN
SOLD
5116

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2, adresowana do Stalowej Woli.

Fi.334
Mi.355 
200 PLN
5117

1938 Zaolzie, polskie znaczki na kopercie skasowane w urzędzie pocztowym Orłowa: 10.X (kasownik z wyróżnikiem "b") i 11.XI (kasownik z wyróżnikiem "j"), dodatkowo stempel propagandowy "10.X.38 "Zagłębie węglowe"/ własnością POLSKI".


140 PLN
5118

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury. 1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


150 PLN
5119

1938 Anschluss - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym nawołującym do plebiscytu zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


200 PLN
5120

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) wysłana 11.X z urzędu pocztowego Bogumin 2 (kasownik z wyróżnikiem "a" adresowana do Poznania.

Fi.Cp78
220 PLN
5121

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) nadana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2, adresowana do Sanoka, dodatkowe stemple propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI".

Fi.Cp78
250 PLN
5122

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka o interesującej treści, wysłana miejscowo 3.IX w Łodzi; doskonale odbity czerwony stempelek cenzury wojskowej BC 41, idealny stan zachowania.

Fi.334
Mi.355 
700 PLN
5123

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.IX za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej, przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


50 PLN
5124

1939 karta wysłana 21.XII z Genewy przez Czerwony Krzyż do polskiego marynarza, służącego na s/s "Śląsk", adresowana do Londynu; karta pionowo zgięta.


150 PLN
5125

1939-1945 zestaw datowników polskich poczt polowych na kompletnych wycinkach: Kampania Wrześniowa, 1 Korpus w Wielkiej Brytanii, 2 Korpus we Włoszech, dodatkowo stempel czechosłowackiej poczty polowej w Anglii.


250 PLN
5126

1939 Kampania Wrześniowa, karta wysłana 31.VIII z Tarnowa do miejscowości Kocierzew, stempelek cenzury BC 47, karta z lewej strony na całej długości nadłamana.

Fi.Cp78
400 PLN
5127

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa wysłana 2.IX z miejscowości Kosów Huculski adresowana na pocztę Chyrów, stempelek cenzury BC 67; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp86
600 PLN
5128

1939 Kampania Wrześniowa, karta przesłana 30.VIII ambulansem relacji Lublin - Łódź (wyróżnik "a") adresowana do miejscowości Mochcin (poznańskie), stempelek cenzury BC 41, dobry stan zachowania.

Fi.Cp88
400 PLN
SOLD
5129

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz dla potrzeb poczty polowej, wysłana 15.XII z miejscowości Izbica Kujawska za pośrednictwem poczty cywilnej do Bayreuth, karta pionowo zgięta.

Fi.Cp81
120 PLN
5130

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym 24.VIII przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do Polskiego Obozu Nr.4 w Szkocji.


60 PLN
5131

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych. Ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


300 PLN
5132

1940 Armia Polska we Francji, rozkaz wyjazdu wystawiony 27.V przez dowódcę 4 pułku piechoty, wyraźna odbitka pieczęci pułkowej; warto przypomnieć, że walki we Francji trwały już od 10.V; bardzo ciekawy dokument.


220 PLN
5133

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 15.VIII.1941.


140 PLN
5134

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, karta pocztowa przesłana 14.III pomiędzy jednostkami 1 Korpusu, stacjonującymi w Szkocji, bardzo rzadki okrągły typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany praktycznie tylko na przesyłkach filatelistycznych; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską", ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
5135

1941 Kampania w Rosji, sowiecka karta pocztowa wykorzystana jako formularz, wysłana 31.VIII za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 18630 do Szczecina, przesyłka z pełną treścią; dodatkowo zwraca uwagę "unarodowienie" całostki.


200 PLN
5136

1941-1944 zestaw rekwizytów pocztowych 1 Korpusu na specjalnych kartach z archiwów Związku Filatelistów Polskich w Wielkij Brytanii.


140 PLN
5137

1941 wojsko polskie we Francji, nalepka czerwonego krzyża dla wojsk morskich, z błędem "brak koloru czerwonego", z pęłną oryginalną gumą.


120 PLN
5138

1941 wojsko polskie we Francji, seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej, w parkach - brzegowa seria z lewej strony arkusza, jednostronnie cięta, z pęłną oryginalną gumą.


70 PLN
5139

1941 "4 Schullerkompanie Grosse Kampffligerschulle 3" (4 kompania szkolna wielkiej szkoły pilotów wojskowych nr.3) na Okęciu, karta pocztowa wydania przedrukowego, wysłana 5.VI z Warszawy, znak opłaty unieważniony zaadaptowanym beznapisowym kasownikiem, przerobionym z polskiego datownika, stosowanym w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej, formacyjna pieczęć listowa z godłem; doskonały stan zachowania (na odwrocie niewielkie ślady klejenia na stronę albumową); ze zbiorów i z gwarancją Stanisława Żółkiewskiego.

Fi.Cp4I
600 PLN
5140

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, tzw. "Dojdziemy", unikalna kasowana parka prób - jedyna w czteroznaczkowym arkuszu w położeniu tete beche, o próbnym nacinanu 30 1/2 na papierze żółtawym drzewnym grubym, bardzo wysoka wycena katalogowa, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P3
1 500 PLN
5141

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, tzw. "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w parce tete-beche z pełną oryginalną gumą, gwarancja Mikulski.

Fi.1
900 PLN
5142

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA, na znaczku z Hitlerem za 24 gr., na wycinku użytkowym, skasowany mechanicznie, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
1 500 PLN
5143

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, rosyjski znaczek na wycinku skasowany datownikiem i niezmiernie rzadkim metalowym stemplem ośmiokątnym POLSKIE SIŁY ZBROJNE w ZSSR - POCZTA K POLOWA, używanym w okolicach Ufy na przesyłkach nadawanych i doręczanych przez pocztę polową nr 3004.


500 PLN
5144

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, tzw."STAN" - próba znaczka - wzór zatwierdzony już do druku, ale zaniechany z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia), gwarancja.


900 PLN
5145

1942 Polskie Sił Zbrojne w ZSSR, tzw."STAN", czarna odbitka z unieważnionej przez przecięcie matrycy próbnej, kolorowy fotoatest Krawczyk.


500 PLN
5146

1942 odbitka arkuszowa z unieważnionej matrycy niezrealizowanych projektów znaczków dla poczty polowej WP w ZSRR.


150 PLN
5147

1942 Dojdziemy, odbitka arkusza z unieważnionej matrycy.


150 PLN
5148

1942 seria poczty podziemnej, znaczki służyły jako opłata za doręczenie prasy podziemnej, postfrisch ale nie wszystkie znaczki w idealnym stanie.


600 PLN
5149

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, dowód nadania listu poleconego opłaconego 60 kop. na poczcie polowej 3003 funkcjonującej przy 7 Dywizji Piechoty w Karginie.


240 PLN
5150

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka adresowany do jednostki P56, stempel poczty polowej z godłem i datą 1.X.


70 PLN
5151

1943 Podziemna Poczta Polska, znaczki do opłaty tajnego Monitora Polskiego na wycinkach z Monitora.

Fi.10-12
450 PLN
5152

1943 znaczki tajnej poczty podziemnej służące jako opłata za doręczenie prasy konspiracyjnej.

Fi.10-12
750 PLN