The new auction will start soon

Auction 28. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7292

1915 7.II Przemyśl - Kraków XII lot z oblężonego Przemyśla, wszystkie stemple: "Fliegerpost Przemyśl/ 1915", "IX./ 54" (w owalu) i cenzura wyraźnie odbite; na odwrocie tekst pisany przez różne osoby - 3 osobne listy; karta w stanie typowym dla przesyłek z oblężonego Przemyśla.

Fi.12a
600 PLN
7293

1915 Fliegrpost Przemyśl, niewypisana kartka ze stemplem lotniczym 6 i stemplem kontrolnym IV.


150 PLN
SOLD
7294

1915 kartka wysłana poczta lotniczą z oblężonego Przemyśla 8.I.15 data z korespondencji, gwarancja Schmutz.


360 PLN
7295

1918 Budapeszt - Wiedeń - Kraków - Lwów, list lotniczy wysłany - 7.VII - dzień po otwarciu tej linii komunikacyjnej na jej przedłużeniu, z Budapesztu do Wiednia.

Fi.28b
400 PLN
7296

1918 list lotniczy ze Lwowa do Krakowa, bardzo rzadkie na tej trasie - dużo rzadsze niż na trasie Wiedeń - Kraków, koperta lekko przycięta z obu stron.


300 PLN
7297

1918 list z pierwszego lotu 3.IV.18 na trasie Kraków - Wiedeń, na odwrocie stempel odbiorczy.


800 PLN
7298

1918 list lotniczy z Lwowa do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy, rzadkie, bardzo ładny stan.


600 PLN
7299

1918 list z lotu na trasie z Wiednia 22.VI.18 do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


250 PLN
7300

1918 list z lotu na trasie z Krakowa 13.X.18 do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


250 PLN
7301

1918 list z lotu na trasie z Lwowa 6.VI.18 do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


250 PLN
SOLD
7302

1918 list z lotu na trasie z Lwowa 15.VI.18 do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


250 PLN
7303

1918 Poczta wojskowa Wiedeń - Kraków - Lwów - Kijów, wycinek koperty przesłanej 17.IV ze Lwowa, ofrankowanej znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie.


120 PLN
7304

1925 Warszawa - Kopenhaga "AEROLOT", cięta nalepka okolicznościowa z okazji próbnego pierwszego lotu pocztowego, bardzo rzadka, fotoatest.

Fi.39
500 PLN
7305

1926 AEROLOT, I lot Kraków - Warszawa, którym 1.X przesłano zaledwie 60 sztuk korespondencji; koperta z wydrukowanym dodatkowym tekstem "Pierwszy lot pocztowy Kraków - Łódź - Warszawa/ (Premier vol postal Cracowie - Lodz - Warszawa), kasownik odbiorczy na odwrocie, gwarancja Vaumund PP.

Fi.48b
600 PLN
7306

1926 karta pocztowa (druki) przesłana 5.VIII z Krakowa pocztą lotniczą do Wiednia, a stamtąd poczta zwykłą do Schwarzenbach, kasownik odbiorczy.


250 PLN
7307

1928 III Krajowe Zawody o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, karta pocztowa z dodatkową nalepką przesłana balonem "Kraków".

Fi.3c
400 PLN
SOLD
7308

1928 list lotniczy wysłany 29.VI z Lublińca, adresowany do Kurytyby w Brazylii, kasownik odbiorczy 16.VII; regularną komunikację z Ameryką Południową uruchomiono dopiero w październiku tego roku; nietypowy kierunek wysyłki.


800 PLN
7309

1929 LOT, Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, dodatkowy fioletowy stempelek z trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań", lotem tym przewieziono 80 przesyłek; sygnowany R.Tocila, gwarancja Vaumund PP.

Fi.93a
600 PLN
7310

1930 Szwecja, I lot Kalmar - Sztokholm, list lotniczy, wysłany 2.VI, kasownik odbiorczy.


Mi.175, 213 
120 PLN
7311

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot w Austrii - list przesłany 12.VII do Raciborza, kasowniki odbiorcze (Sieger 118).


250 PLN
7312

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię - dosyłka z Holandii, widokówka wysłana 24.VI z Gravenhagen (Sieger 113).


500 PLN
7313

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - 3 lot do Ameryki Południowej - poczta urugwajska, karta wysłana 19.X z Montewideo do Niemiec (Sieger 137).


120 PLN
7314

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - 2 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, list wysłana 20.IX z Buenos Aires do Niemiec, kasownik odbiorczy (Sieger 131A).


120 PLN
7315

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 3 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, widokówka wysłana 22.IV z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 152III).


250 PLN
7316

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej - poczta boliwijska, widokówka wysłana 1.V z Cochabamba do Niemiec (Sieger 160).


150 PLN
7317

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 7 lot do Ameryki Południowej - poczta chilijska, polecona karta pocztowa, wysłana 8.X z Concepcion do Niemiec (Sieger 193).


150 PLN
7318

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 5 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, list ofrankowany m.in. znaczkiem poczty zeppelinowej, wysłany 30.VIII z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 173B).


130 PLN
7319

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 1 lot do Ameryki Południowej - poczta urugwajska, karta pocztowa wysłana 22.III z Montevideo do Niemiec (Sieger 142).


120 PLN
7320

1933 Austria, polecony list lotniczy, wysłany 11.V z Wiednia do Budapesztu; koperta pionowo złożona, wycięty adres nadawcy, stemple odbiorcze na odwrocie.


Mi.473-477 
100 PLN
7321

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta, karta pocztowa przewieziona 23.IX szwajcarskim balonem "Zurich III", a następnie balonem "Legionowo", adresowana do Szwajcarii, unikalny i niezwykły walor; podobna przesyłka opisana jest w katalogu Fischera pod nr.23

Fi.7
700 PLN
7322

1934 list lotniczy z Brazylii, wysłany 20.III z San Paulo, adresowany do Grunau (Jeżów Sudecki); dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym.


250 PLN
7323

1934 LZ 127 Graf Zeppelin - 2 lot do Ameryki Południowej - poczta brazylijska, list wysłany 13.VI z San Paulo adresowany do Grunau (Jeżów Sudecki), koperta poziomo załamana (Sieger 252A).


70 PLN
7324

1934 Indie Holenderskie, polecony list lotniczy wysłany 28.VIII z klubu lotniczego w Malang, adresowany do szkoły szybowcowej w Grunau (Jeżów Sudecki); niewielkie ubytki na odwrocie; niezwykły kierunek wysyłki; dekoracyjna całość.


300 PLN
7325

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 14.IV z Sao Paulo do Grunau (Jeżów Sudecki); ładnie udokumentowany obieg pocztowy; dekoracyjna nalepka STANAVO.


200 PLN
7326

1935 Poczta szybowcowa, III Krajowe Zawody Szybowcowe w Ustjanowej, lot Ustjanowa - Lwów 28.IX, przewieziono 75 sztuk poczty, gwarancja Vaumund PP.

Fi.1b
400 PLN
7327

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, balon "Legionowo".

Fi.11a
100 PLN
7328

1935 list z Indii Holenderskich, wysłany 22.I z miejscowości Surabaya, adresowany do Grunau (obecnie Jeżów Sudecki).


120 PLN
7329

1935 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej - poczta urugwajska, polecona karta pocztowa, wysłana 9.IV z Montevideo do Friedrichshafen (Sieger 291).


180 PLN
7330

1935 Argentyna, list lotniczy wysłany 5.II z Buenos Aires do Grunau (Jeżów Sudecki).


60 PLN
7331

1935 polecony list lotniczy, wysłany 19.XII z Amsterdamu do Warszawy, kasownik odbiorczy.


50 PLN