The auction will start on 09.09.2022

Auction 28. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6995

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym.

Fi.Cp4
220 PLN
6996

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; późna faza przedruku (nadruk nieostry, rozlany); skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp1II
120 PLN
6997

1918 wydanie lubelskie, karta z czarnym nadrukiem, znak opłaty z błędem "kropka w otoku godła z prawej strony"; w papierze naturalne wtrącenie ("węgielek").

Fi.Cp5y
200 PLN
6998

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem na doklejonym znaczku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1
120 PLN
6999

1918 wydanie lubelskie, niewielkie pęknięcie na dole kartki, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5
120 PLN
7000

1918 wydanie lubelskie, całostka grzecznościowo stemplowana z tyłu nie wypisana, gwarancja na odwrocie Schmutz.

Fi.Cp4
120 PLN
7001

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem Pocztówka na doklejonych znaczkach, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1
350 PLN
7002

1919 wydanie krakowskie, kartka polecona z nadrukiem typ 22 wysłana z Krakowa 22.VI.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K1, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16Ix
120 PLN
7003

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 5 - brak rombu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cs3II
120 PLN
7004

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 8, gwarancja Schmutz.

Fi.Cs3II
120 PLN
7005

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 14, gwarancja Schmutz.

Fi.Cs3III
120 PLN
7006

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 3.

Fi.Cs3II
120 PLN
7007

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 18 - POLSKA POCZTA zamiast POCZTA POLSKA, gwarancja Schmutz.

Fi.Cs4IIIt
110 PLN
SOLD
7008

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 19, gwarancja Schmutz.

Fi.Cs4IIIs
120 PLN
7009

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 18 - POLSKA POCZTA zamiast POCZTA POLSKA.

Fi.CsIIIt
120 PLN
7010

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 3, gwarancja Schmutz.

Fi.Cs3II
120 PLN
7011

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 135a, silny abklacz na odwrocie.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
7012

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 137.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
7013

1919 wydanie krakowskie, całostka (część na odpowiedź)z nadrukiem typ 137, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp20B
120 PLN
SOLD
7014

1919 wydanie krakowskie, całostka (część nadawcza) z nadrukiem typ 137, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp20A
120 PLN
SOLD
7015

1919 wydanie krakowskie, pokwitowanie telegraficzne, silny abklacz na odwrocie.

Fi.Ct2npu
120 PLN
7016

1919 wydanie krakowskie, całostka (część na odpowiedź) z nadrukiem typ 134, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp20B
120 PLN
7017

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 135a, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp18I
120 PLN
7018

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 134, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp18I
120 PLN
7019

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 137, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
7020

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 137, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
7021

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 134 wysłana z Krakowa 25.I.19 do Trzebini, na odwrocie cztery podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.Co19Ix
120 PLN
7022

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 134, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
7023

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 135, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
7024

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 136 wysłana z Andrychowa 13.I.20 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
7025

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 133 - bez napisu kartka pocztowa, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19IIx
120 PLN
7026

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 135a.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
7027

1919 wydanie krakowskie, miejscowa kartka z nadrukiem typ 134 wysłana z Krakowa 11.I.20, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
7028

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 137, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19Iy
120 PLN
7029

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 137, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19Iy
120 PLN
7030

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 134 wysłana z Krakowa 1.III.20 do Hiszpanii, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19Ix
120 PLN
SOLD
7031

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 96, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp12II
120 PLN
7032

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 83 - "fantazyjny krój czcionki napisu 15h" nadana ze Lwowa 7.V.19 do Wiednia, stempel lwowskiej cenzury wojskowej, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
120 PLN
7033

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 96, gwarancja Kronenberg.

Fi.Cp12II
120 PLN
SOLD
7034

1919 wydanie krakowskie, kartka (część na odpowiedź) z nadrukiem typ 92, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp13IIB
120 PLN