The auction will start on 14.04.2023

Auction 28. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6828

1919 Kraków 11, seria lokalnych przedrukowych znaczków dopłaty na wycinkach, cięta nienotowana.

Fi.73-80A
200 PLN
6829

1919 znaczki opłaty użyte w charakterze dopłat, znaczek wydania koronowego za 50 hal. z ręcznym napisem Porto na przekazie pocztowym na kwotę 1000 koron, wysłanym 11.VI z Rzeszowa do Głogowa, ponieważ adresat odmówił przyjęcia, kwotę zwrócono nadawcy.

Fi.79B
200 PLN
6830

1919 znaczki opłaty użyte w charakterze dopłat, Skarżysko - pocztowy list przesyłkowy wysłany 4.XII z Radomia.

Fi.82A
150 PLN
6831

1919 wydanie halerzowe "róg obfitości", marginesowy cięty znaczek dopłaty za 100 (h), tak jak wydano bez gumy, gwarancja Schmutz.

Fi.D20I nz
Mi.P20yU 
250 PLN
6832

1919 wydanie krakowskie, pasek pięciu znaczków z nadrukami formy pierwszej z poz. 61-65, gwarancja Schmutz.

Fi.D9
960 PLN
6833

1920 kartka ze Lwowa 1.XII.20 niewłaściwie opłacona, dopłatę uiścił odbiorca w Krakowie.

Fi.D19
25 PLN
6834

1921 list z Sochaczewa 14.VII.21 do Żyrardowa, niewłaściwie opłacona - dopłatę uiścił odbiorca znaczkami dopłaty.


35 PLN
6835

1921 wydanie prowizoryczne, lewy dolny znaczek z błędem "brak kropki po Mk i prawa górna część M odłamana".

Fi.D36 B7
60 PLN
6836

1921 wydanie prowizoryczne, górny lewy znaczek z błędem "o przerwane w górnej części".

Fi.D36 B10
60 PLN
6837

1921 wydanie prowizoryczne, czworoblok z poz. 61/72, górny prawy znaczek z błędem "pionowa kreska w k ścięta", dolny prawy z błędem "rozerwane a".

Fi.D33 B7
50 PLN
6838

1921 wydanie prowizoryczne, dolny lewy znaczek z odbitą spacją drukarską przed literąd.

Fi.D32
30 PLN
6839

1921 wydanie prowizoryczne, górny prawy znaczek z błędem "wyszczerbione pierwsze a".

Fi.D32 B
30 PLN
6840

1921 wydanie obiegowe - orzeł z tarczą, parka znaczków za 50 mk. bez perforacji pomiędzy znaczkami i po prawej.

Fi.D43
15 PLN
6841

1921 orzeł z tarczą, kasowana parka znaczków dopłaty za 8 mk., marginesowy bez ząbkowania poziomego.

Fi.D41s
50 PLN
6842

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem "przerwane ł".

Fi.D32 B
15 PLN
6843

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z silnym abklaczem, gwarancja Jungjohann.

Fi.D36
40 PLN
6844

1921 wydanie obiegowe, próba arkuszowa kreślona czerwonym i niebieskim tuszem.

Fi.D41 P
40 PLN
6845

1921 wydanie obiegowe, próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem.

Fi.D42 P
40 PLN
6846

1921 wydanie prowizoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, fałszerstwa nadruków, gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.

Fi.D32-36 False
120 PLN
SOLD
6847

1921 wydanie prowizoryczne znaczków dopłaty, przedruk na wydaniu NKN - orzeł na tarczy heraldycznej, 50 znaczkowy arkusz 6 mk./15 h., cała masa błędów i usterek, ciekawa budowa formy drukarskiej - tu ta oparta na drugim sektorze formy podstawowej 10x5 znaczków, jak wyglądała forma przedrukowa? to świetny materiał do badań i publikacji.

Fi.D32
350 PLN
6848

1921 wydanie prowizoryczne znaczków dopłaty, przedruk na wydaniu NKN - orzeł na tarczy heraldycznej, 100 znaczkowy arkusz 6 mk./25 h., cała masa błędów i usterek, ciekawa budowa formy drukarskiej - tu ta oparta na pierwszym sektorze formy podstawowej 10x10 znaczków, ale widać montaż z 5x5, jak wyglądała forma przedrukowa? to świetny materiał do badań i publikacji.

Fi.D33
600 PLN
6849

1921 wydanie prowizoryczne znaczków dopłaty, przedruk na wydaniu NKN - orzeł na tarczy heraldycznej, 100 znaczkowy arkusz 6 mk./15 h., cała masa błędów i usterek, ciekawa budowa formy drukarskiej - tu ta oparta na pierwszym sektorze formy podstawowej 10x10 znaczków, ale widać montaż z 5x5, jak wyglądała forma przedrukowa? to świetny materiał do badań i publikacji.

Fi.D32
500 PLN
6850

1921 wydanie prowizoryczne, lewy znaczek z błędem "drugie a cienkie".

Fi.D32 B12
30 PLN
6851

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z powtarzalnym błędem " brak szeryfa w literze d".

Fi.D33 B
25 PLN
6852

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem "nikła kropka po Mk".

Fi.D36 B12
50 PLN
6853

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem "złamana lewa pionowa kreska w M".

Fi.D33 B5
30 PLN
6854

1921 wydanie prowizoryczne, prawy znaczek z błędem "nikła kropka po Mk".

Fi.D33 B15
30 PLN
6855

1921 wydanie prowizoryczne, prawy znaczek z błędem "półksiężyc po Mk".

Fi.D36 B3
60 PLN
6856

1921 wydanie prowizoryczne prawy znaczek z błędem "k innego kroju".

Fi.D33 B10
40 PLN
6857

1921 wydanie prowizoryczne, lewy znaczek z błędem "drugie a dopłata cienkie i spacja po dopłata".

Fi.D33 B12
40 PLN
6858

1921 wydanie prowizoryczne, prawy znaczek z poz. 72 z powtarzalnym błędem "rozerwane a".

Fi.D33 B
40 PLN
6859

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 92 "spacja przed d".

Fi.D33 B
25 PLN
6860

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błedem "spacja przed d".

Fi.D32 B
20 PLN
6861

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem "półksiężyc po Mk zamiast kropki".

Fi.D36 B3
50 PLN
6862

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem "spacja przed d".

Fi.D32 B
20 PLN
6863

1921 wydanie prowizoryczne, brzegowa parka z fragmentem następnego nadruku na marginesie.

Fi.D32
80 PLN
6864

1921 wydanie prowizoryczne, lewy znaczek z błędem "przerwana cyfra 6", spacje drukarskie.

Fi.D33 B11
30 PLN
6865

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem "przerwana cyfra 6".

Fi.D32 B11
30 PLN
6866

1921 wydanie prowizoryczne, prawy znaczek z błędem "przerwana cyfra 6", fragment następnego nadruku na marginesie.

Fi.D32 B11
120 PLN
6867

1921 wydanie prowizoryczne, lewy znaczek z błędem "brak kropki po Mk".

Fi.D33 B9
30 PLN