The auction will start on 17.06.2022

Auction 28. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6801

1898 Sądowe znaczki doręczeniowe - 17 1/2 Kr. niebieskofioletowo/ czarny o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia wysłanym 13.IV z Jarosławia.

Fi.1bx
Mi.1bB 
250 PLN
6802

1919 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, parka urzędowych znaczków za 25 f. z podwójną perforacją pionową, gwarancja Krawczyk.

Fi.U5
40 PLN
6803

1919 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, urzędowy znaczek za 10 f. z częściowo zamazanym rysunkiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.U13
40 PLN
6804

1919 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
6805

1920 I wydanie, 25 fen. frankatura pojedyncza - miejscowy list wysłany 7.X w Tarnowie.

Fi.U5
Mi.D5 
35 PLN
6806

1920 polecony list urzędowy z Prokuratury Generalnej we Lwowie 2.X.20 do Tarnowa.

Fi.U6, U9
100 PLN
6807

1920 I wydanie, 25 fen. - frankatura pojedyncza, list wysłany 29.X z Grudziądza adresowany do miejscowości Blizno (Bliesen), niepodjęty, zwrócony do nadawcy.

Fi.U5
25 PLN
6808

1920 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, znaczki cięte, jeden 25 f. o nieco startym licu, gwarancja Krawczyk.

Fi.U2, 3, 5, 6, 10 n
200 PLN
6809

1934 list urzędowy z Krakowa 30.XI.34 do Tarnowa, stempel Państwowego Szpitala Św. Łazarza w Krakowie.

Fi.U17
30 PLN
6810

1935 zwrotne poświadczenie odbioru, przesłane miejscowo w Nowym Sączu.

Fi.U19
Mi.D19 
20 PLN
6811

1935 Po podwyższeniu (6-krotnym) taryfy, poczta dopuszczała użycie znaczków starej emisji, 6 znaczków urzędowych jako opłata za list miejscowy, wysłany 2.IX w Warszawie; wysoka wycena w katalogu specjalizowanym (cena na liście x 20).

Fi.U17
60 PLN
6812

1936 list konsularny z Antwerpii do Tarnowa, znaczek doklejono i skasowano w Warszawie.

Fi.U17
35 PLN
6813

1938 polecony list urzędowy wysłany 10.XII z miejscowości Nakło nad Notecią do Szubina, kasownik odbiorczy.

Fi.U20
Mi.D20 
30 PLN
6814

1938 list urzędowy z Wydziału Śledczego w Wieluniu do Krotoszyna.

Fi.U19
15 PLN
6815

1938 list konsularny z Jerozolimy do Tarnowa, znaczek doklejono i skasowano w Warszawie.

Fi.U19
50 PLN
SOLD
6816

1938 polecony list urzędowy z Torunia 14.2.38 do Kowalewic, koperta przycięta z dwóch stron.

Fi.U20
15 PLN
SOLD
6817

1939 front koperty urzędowego listu poleconego, kopertę użyto powtórnie.


20 PLN
6818

1945 godło państwa w ośmiokątnej ramce, czworoblok prób, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P2
40 PLN
6819

1945 wydanie z małym numerem kontrolnym, polecony list urzędowy, wysłany 21.VI.1946 z Warszawy do Krakowa, kasownik odbiorczy.

Fi.U21I
25 PLN
6820

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej oraz znaczek z podwójnym drukiem, gwarancje Krawczyk, Schmutz, Ryblewski.

Fi.U21-2 P, U22 Dp
240 PLN
6821

1945 Godło Państwa, cięty znaczek na urzędowy list polecony z błędem "przecięta ośmiokątna tarcza", gwarancja Krawczyk. Fisher:U22IIA Michel:D23B

Fi.U22IIA
Mi.D23B 
30 PLN
6822

1945 Godło Państwa, cięta seria urzędowa, gwarancja Schmutz.

Fi.U21-22I nz
40 PLN
6823

1945 Godło Państwa, cięte znaczki na urzędowe listy polecone, normalny i z podwójnym drukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.U22I nz, 22I nz D
70 PLN
6824

1947 "POLSKA MISJA WOJSKOWA/ W AMERYKAŃSKIEJ STREFIE OKUP. NIEMIEC/ WE FRANKFURCIE N/MENEM" list polecony wysłany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie pocztą kurierską, tam ofrankowany znaczkiem urzędowym i 22.III przesłany zwykłą pocztą jako list polecony do Radomska, kasownik odbiorczy; ładnie udokumentowany, nieczęsto spotykany obieg pocztowy.

Fi.U22I
Mi.D22 
150 PLN
6825

1950 "groszy" frankatura mieszana - znaczek urzędowy i znaczki z nadrukiem, polecony list ekspresowy, wysłany 21.XI z Poznania do Warszawy, dopłata za ekspres znaczkami z nadrukiem typu 11; niecodzienny i rzadko spotykany walor.

Fi.U22IIA, 446
Mi.D24B, 587 
220 PLN
6826

1950-1954 wydanie bez numeru kontrolnego, list urzędowy, wysłany 7.I.1954 z Lublina do Radomska.

Fi.U21III
Mi.D25 
15 PLN
6827

1950 list konsularny z Londynu KURJEREM do Tarnowa, znaczek doklejony w Warszawie.

Fi.U21
35 PLN
SOLD