The auction will start on 14.04.2023

Auction 28. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6301

1948-2000 zestaw znaczków z bloków, czyste w bardzo dobrym stanie.


400 PLN
6302

1952 zabytkowe budowle, znaczek za 1 zł. NIEDZIGA zamiast NIEDZICA z dodatkowym błędem "belka między S a K w POLSKA", gwarancja.

Fi.631 I B
Mi.769 I 
800 PLN
6303

1952 rocznica urodzin Wiktora Hugo, blok z oznaczeniem sektora 1.

Fi.635
Mi.774 
20 PLN
SOLD
6304

1952 FDC - "35 rocznica Rewolucji Październikowej", seria cięta (Mi.60 euro).

Fi.641-642A
Mi.779-780B 
120 PLN
6305

1952 miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, czworoblok znaczków za 45+15 gr. bez napisów LENIN, gwarancja Schmutz.

Fi.XXIII
Mi.782I 
140 PLN
SOLD
6306

1952 miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN, gwarancja Schmutz.

Fi.XXIII
Mi.782I 
27 PLN
SOLD
6307

1952 znaczek nie dopuszczony do obiegu bez napisu Lenin.

Fi.XXIII
Mi.782I 
45 PLN
6308

1952 rocznik znaczków czystych.


210 PLN
6309

1953 blok legitymacyjny.

Fi.660
Mi.798 
30 PLN
6310

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, 80 gr. zielone - frankatura pojedyncza, miejscowy list polecony, przesłany 6.VI w Warszawie.

Fi.662
Mi.801 
20 PLN
6311

1953 blok legitymacyjny.

Fi.663
Mi.801 
200 PLN
6312

1953 blok legitymacyjny.

Fi.664
Mi.802 
40 PLN
6313

1953 karnet - "X Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie".

Fi.664-666
Mi.802-804 
60 PLN
SOLD
6314

1953 karnet - III Światowy Kongres Studentów

Fi.673-677
Mi.811-815 
25 PLN
6315

1953 X-lecie LWP, blok legitymacyjny.

Fi.680
Mi.818 
120 PLN
6316

1953 X-lecie LWP, blok legitymacyjny.

Fi.681
Mi.819 
50 PLN
6317

1953 X-lecie LWP, blok legitymacyjny.

Fi.682
Mi.820 
50 PLN
6318

1953 szkolnictwo, dolny lewy znaczek z błędem "kropka na lewo od 10".

Fi.693
Mi.831 
50 PLN
6319

1953 Szkolnictwo, cięty znaczek za 10 gr., gwarancja Schmutz.

Fi.693 nz
Mi.834 P 
600 PLN
6320

1953 rocznik kopert FDC.


750 PLN
6321

1953 wzorcowa próba maszyny drukarskiej z podobizną F.Engelsa, bez napisu SPECIMEN, fotoatest.


500 PLN
6322

1953 wzorcowa próba maszyny drukarskiej z podobizną Engelsa bez napisu SPECIMEN.


450 PLN
6323

1953 rocznik znaczków czystych.


265 PLN
6324

1954 wirnik propagujący usługi pocztowe na widokówce, wysłanej 23.XII z Poznania do Łodzi (Myślicki 55 106).

Fi.683
Mi.821 
15 PLN
6325

1954 rocznik znaczków czystych z tzw. "niebieskim" blokiem lotniczym.

Fi.699-756
750 PLN
6326

1954 blok legitymacyjny.

Fi.713b
Mi.853 
40 PLN
6327

1954 wydanie lotnicze, znaczek za 1,55 zł. z podwójnym moletowaniem WARSZAWA, gwarancja.

Fi.719s
Mi.859 
15 PLN
6328

1954 karta wstępu na zawody lekkoatletyczne II Ogólnopolskiej Spartakiady, na odwrocie znaczek pamiątkowy ostemplowany okolicznościowo 21.VII w Warszawie; nietypowy walor.

Fi.721
Mi.864 
40 PLN
6329

1954 blok legitymacyjny.

Fi.724
Mi.862 
45 PLN
6330

1954 Dzień Kolejarza, lewy znaczek z błędem "kropka u góry cyfry 4" i numer walca.

Fi.728s
Mi.868 
40 PLN
6331

1954 karnet - "500 lecie powrotu Pomorza do Polski"

Fi.732-736
Mi.872-876 
35 PLN
6332

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek za 60 gr. w kolorze niebieskim (Mi.100 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.741s
Mi.883P 
200 PLN
6333

1954 160 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, znaczek za 60 gr. w niekatalogowanym i niespotykanym w obiegu kolorze czerwonawobrązowym gwarancja i pełny opis koloru Schmutz.

Fi.741
Mi.883 
2 000 PLN
6334

1954 zwierzęta chronione, blok legitymacyjny.

Fi.743A
Mi.885B 
40 PLN
6335

1954 zwierzęta chronione, blok legitymacyjny.

Fi.743A
Mi.885B 
45 PLN
6336

1954 zwierzęta chronione, blok legitymacyjny.

Fi.744A
Mi.886B 
40 PLN
6337

1954 zwierzęta chronione, blok legitymacyjny.

Fi.744A
Mi.886B 
25 PLN
6338

1954 zwierzęta chronione, blok legitymacyjny.

Fi.745A
Mi.887B 
45 PLN
SOLD
6339

1954 zwierzęta chronione, blok legitymacyjny.

Fi.745A
Mi.887B 
30 PLN
6340

1954 zwierzęta chronione, blok legitymacyjny.

Fi.746A
Mi.888B 
55 PLN
SOLD