The auction will start on 14.04.2023

Auction 28. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5072

1924 Ostland, całostka z nadrukiem.

Fi.Cp2
25 PLN
5073

1930 Ziemie Zachodnie, kasownik propagujący usługi poczty autobusowej na widokówce wysłanej 6.XI z Wrocławia do Głogowa.


40 PLN
5074

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka, 6.IX ostemplowana okolicznościowo w Lądku Zdroju (Bad Landeck).


Mi.444 
20 PLN
5075

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.III z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.469 
20 PLN
5076

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.III z miejscowości Gryfów Śląski (Greiffenberg) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.466 
15 PLN
SOLD
5077

1933 Ziemie Zachodnie, karta pocztowa dofrankowana serią z podobizną Fryderyka Wielkiego, ostemplowana 24.IV w Neusalz (Nowa Sól), znaczki Michel 30 euro.


Mi.479-481, P248&nbs
80 PLN
5078

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka skasowana okolicznościowo 20.VIII w Karpaczu (Krummhuebel).


Mi.516 
20 PLN
5079

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, list polecony, frankowany znaczkami polskim i sowieckim, wysłany 4.XI ze Lwowa do Zbaraża, niedoręczony i zwrócony do nadawcy; dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym.

Fi.310
Mi.710 
300 PLN
SOLD
5080

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z Chodorowa, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709&nbs
80 PLN
5081

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, polecona karta pocztowa wysłana 26.VIII ze Stanisławowa adresowana do Tel-Avivu; stempel przejściowy Haifa 29.X i odbiorczy 30.X, cenzury; walor wyjątkowej urody w pięknym stanie zachowania, o niespotykanym obiegu pocztowym .


900 PLN
5082

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 22.II z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data wpisana ręcznie; na odwrotcie ślady taśmy samoprzylepnej.


120 PLN
5083

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 26.III z miejscowości Podstolice (Deutschendorf) znaczki skasowane w Wolsztynie (Wolstein).


Mi.512, 513, 521&nbs
50 PLN
5084

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz wysłany 2.III z Łodzi do obozu jenieckiego, cenzura obozowa; zwraca uwagę stempel z krótko stosowaną nazwa Łodzi - Lodsch!


60 PLN
5085

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, koperta wysłana 15.VI z Łucka do Żyrardowa, polski stempelek polecenia (znaczki prawdopodobnie zostały zdjęte); zalepka i stempelki cenzury, kasownik odbiorczy.


40 PLN
5086

1941 wydanie przedrukowe na radzieckich znaczkach z nadrukiem Vilnius wydanych przez niemieckie władze okupacyjne dla terenów Wilna, kompletna seria stemplowana, 8 znaczków na stemplowanych grzecznościowo na kartce i najdroższy znaczek na wycinku listu poleconego, fotopinia do wycinku listu Schmutz.

Fi.1-9
2 400 PLN
5087

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", wydanie lokalne dla obszaru wileńskiego; znaczki: polski, sowiecki i wydania przedrukowego, skasowane na kopercie listu miejscowego, przesłanego 20.XI w Wilnie; ciekawostka.

Fi.316
Mi.16, 791 
200 PLN
SOLD
5088

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, listownik (część na odpowiedź) wysłany 21.VI z Włocławka do Stalagu IA, wirnik propagandowy, użyty jako stempel nadawczy; zgrabna całość.


120 PLN
5089

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 4.III z Wołoczyska do Lwowa, kasownik odbiorczy.


50 PLN
5090

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 7.VI z Drohobycza do Lwowa; karta pionowo nadłamana.


40 PLN
5091

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.XII z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka kasownika propagandowego.


30 PLN
5092

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 2.VII z Krzemieńca do Ostrowca Świętokrzyskiego, stempelki cenzury i zalepka; kasownik odbiorczy; efektowna całość o ładnym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.744 
500 PLN
5093

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, prawidłowo opłacony, ładnie frankowany, miejscowy list polecony wysłany 30.III w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji Pomocy Zimowej, kasownik odbiorczy.


Mi.752, 756, 757, S1
70 PLN
5094

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ekspresowa, polecona karta pocztowa wyekspediowana drogą lotniczą 2.V z Trzebini, adresowana do miejscowości Rubieżewicze znajdującej się pod okupacją sowiecką; stempelki cenzury; bardzo ciekawa treść! dotycząca m.in relacji ludności polskiej i żydowskiej; wspaniała całość w doskonałym stan zachowania.


Mi.P227I, 521, 526&n
600 PLN
5095

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ilustrowana całostka propagandowa, ostemplowana okolicznościowo 7.I w Poznaniu, z okazji Dnia Znaczka.


Mi.P287 
60 PLN
5096

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.IV z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.


Mi.516, 519 
40 PLN
5097

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list frankowany znaczkiem wydania przedrukowego, wysłany 31.XII z Poznania do Warszawy.

Fi.825
50 PLN
5098

1942 Ziemie Zachodnie, list wysłany 2.II z Wrocławia do Tuliszkowa; wyraźna odbitka wirnika okolicznościowego.


25 PLN
5099

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list urzędowy wysłany 14.II z Szamotuł (Samter) do Białej Podlaskiej.


50 PLN
5100

1942 karta pocztowa prywatnego nakładu, ostemplowana okolicznościowo 12.VI w Łodzi (ślady po taśmie klejącej).


60 PLN
5101

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany list polecony wysłany 25.VIII z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy; na dwóch znaczkach występują usterki druku: "biała plama na uchu" (poz.38) tylko w części nakładu, "kreska w D wyrazu HELDEN" (poz.45), wysoka wycena katalogowa!


Mi.812I, 812IV 
500 PLN
5102

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.X z Poznania do Konina, znaczek skasowany dekoracyjnym wirnikiem.


Mi.782 
50 PLN
5103

1942 ilustrowana całostka z nadrukiem Ukraine.

Fi.Cp3
45 PLN
SOLD
5104

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", skrócona seria, na dużej kopercie, ostemplowana okolicznościowo 11.I w Kownie (Kauen) z okazji Dnia Znaczka.

Fi.OkN1-18
70 PLN
SOLD
5105

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 7.XII z Bydgoszczy (Bromberg) do Łodzi; znaczek unieważniony wirnikiem okolicznościowym.


15 PLN
5106

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list urzędowy wysłany 26.X z Brzeźna (Briesen) adresowany do miejscowości Myśliwiec (Michelsfeld).


60 PLN
5107

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 4.IV z Bydgoszczy, znaczek skasowany wirnikiem reklamowym; zwraca uwagę ciekawa data wysyłki 4.4.44.


Mi.785 
30 PLN
5108

1944 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 21.XII z miejscowości Kustrin (Kostrzyn).


20 PLN
5109

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 25.III z miejscowości Dumbraveni w Rumunii adresowany do Konina, zalepka i liczne stempelki cenzury; dekoracyjna całość.


50 PLN
5110

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa nadana 24.XI w agencji pocztowej Mała Wieś, przesłana 27.XI z Ciechanowa (Ziechenau) do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; interesująca treść; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P314II 
120 PLN
5111

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany list polecony, przesłany 11.IV miejscowo w Płocku (Schrottersburg); nadawcą listu jest Kazimierz Staszewski.


Mi.823-825, 865 
50 PLN