The auction will start on 14.04.2023

Auction 28. Pre-stamp period

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3677

1808 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 16.IX z Gdańska Wrzeszcza (Langfourt) - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 5 GRANDE ARMEE, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 500 PLN
3678

1823 (?) list wysłany 19.VII z miejscowości Gollub (Golub), data i nazwa miejscowości nadania, wpisane ręcznie, adresowany do Strasburga (Brodnica).


50 PLN
3679

1823 po, list wysłany 14.X ze Stargardu Gdańskiego (Preusissch Stargard).


35 PLN
3680

1826 list z Miłosławia (Miloslaw) wysłany 28.IV adresowany do Kamienicy (Camenz), kasownik o wzorze dotychczas nieznanym z tej miejscowości!


150 PLN
3681

1828 list z Warszawy wysłany 10.I (kasownik o śr. 20 mm) adresowany do Włocławka, zwalniający od opłaty pocztowej stempel: "Służba Cywil. Rząd:/ Od Kom: Woie: Mazo:", dodatkowo - rzadko spotykany przypadek - stempelek urzędnika prowadzącego korespondencję "S.Koćmierowski", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE/ KOMISSYA ...".


200 PLN
3682

1831 cholera - dezynfekowana przesyłka z czasów epidemii szalejącej w Poznaniu, list wysłany 30.IX do Gniezna, kasownik odbiorczy 1.X; zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami list został przeperforowany i poddany dezynfekcji co potwierdza odciśnięty ramkowy stempelek SANITAETS/ STEMPEL"; przesyłki z okresu epidemii są dzisiaj dosyć rzadko spotykane, ponieważ w większości przypadków, po przeczytaniu listy palono; stemple sanitarne są bardzo wysoko wyceniane. Podobną przesyłkę opisano w "Filateliście" nr.11/1999


400 PLN
3683

1832 około, list z Płocka, wysłany 13.VII do Brodnicy, stempel w kolorze czarnym, na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.


35 PLN
3684

1840 list z Tarnowa, wysłany 6.III adresowany do Wiśnicza (Wisznicz).


30 PLN
3685

1840 list wysłany 13.X z Schelletau (Zeletava) w Czechach do Tarnowa, ozdobny stempel nadawczy w kolorze niebieskim.


60 PLN
3686

1840 po, dwukrotne użycie pocztowe !!! list z miejscowości Arnswalde (Choszczno) nadany 17.V, przesłany ambulansem Berlin-Bydgoszcz, kasownik odbiorczy i stempelek imienny doręczyciela "KOCH."; list "przenicowany", przebył wcześniej -13.V - tę samą drogę (stemple wewnątrz); ciekawostka, nieczęsto spotykane rozwiązanie.


70 PLN
3687

1841 około, list z Włocławka wysłany 4.VII adresowany do Kalisza, okrągły stempel nadawczy z miejscem na wpisanie daty, pieczątka zwalniająca z opłaty pocztowej "Interes Rządowy".


70 PLN
3688

1841 około, list z Włocławka wysłany 13.II adresowany do Piotrkowa, okrągły stempel nadawczy z miejscem na wpisanie daty, pieczątka zwalniająca z opłaty pocztowej "Interes Rządowy"; na odwrocie idealna odbitka pieczęci nadawcy.


70 PLN
3689

1842 po, list zagraniczny, wysłany 29.VI z Warszawy adresowany do Triestu; wpisana wysokość opłaty 15/15, całkowita należność za przesyłkę została uregulowana przy jej nadaniu co oznaczono stempelkiem FRANCO.


300 PLN
3690

1843 około, koperta listu, wysłanego 16.I z Schelletau (Zeletava) w Czechach, adresowana do Wadowic, adnotacje i oznaczenia pocztowe, na odwrocie nieuszkodzona sucho tłoczona zalepka.


50 PLN
3691

1846 list wysłany 21.IX z Wiśnicza (Wisznicz) adresowany do Wieruszyc, na odwrocie stemple tranzytowe: Bochnia 21 i Gdów 24; urzędowa zalepka listowa z suchym tłoczeniem.


60 PLN
3692

1847 list z Wieliczki - zielony stempel nadawczy !!! - wysłany 6.V do Wiśnicza, kasownik odbiorczy.


120 PLN
3693

1848 list z Myślenic, wysłany 18.V do Nowego Sącza.


50 PLN
3694

1848 list wysłany 26.XI z Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt) adresowany do Nowej Rudy (Neurode), na odwrocie stempelek nadejścia i dekoracyjna pieczęć lakowa.


30 PLN
3695

1848 list z pełną treścią wysłany 13.X z miejscowości Lubin (Luben), kasownik nieopisany w fundamentalnym katalogu niemieckich stempli przedfilatelistycznych - Feuser(Stuttgart 1990); adnotacje dotyczące wysokości porta, na odwrocie kasownik odbiorczy i pieczęć lakowa w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
3696

1849 niebieski kasownik Kenty na liście wysłanym 10.X do Andrychowa, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa i kasownik odbiorczy.


120 PLN
3697

1849 list z Glatz (Kłodzko) wysłany 25.IX do Neurode Nowa Ruda), kasownik odbiorczy.


20 PLN
3698

1850 po, list z Wrocławia wysłany 15.IX, adresowany do miejscowości Plothow (Płoty), czerwonym atramentem wpisana wysokość porta, kasownik odbiorczy.


35 PLN
3699

1850 po, list z miejscowości Birnbaum (Międzychód) wysłany 27.XI, imienny stempelek doręczyciela "Hollzmann", na odwrocie pieczęć urzędowa i kasownik odbiorczy.


35 PLN
SOLD
3700

1853 list wyłożeniowy "Auslagen", wysłany 15.IV z ekspedycji dziennika "Ostsee-Zeitung" w Szczecinie, adresowany do Poznania, wszystkie elementy całości: stemple i adnotacje urzędowe wyjątkowo wyraźne i żywe w kolorach; piękny walor w idealnym stanie zachowania.


300 PLN
3701

1853 list z miejscowości Rainerz (Duszniki) wysłany 8.I do Neurode (Nowa Ruda), kasownik odbiorczy.


30 PLN
SOLD
3702

1857 przed, list zagraniczny wysłany 16.VIII z Warszawy (stempel nadawczy o śr. 20 mm) adresowany do księżnej Konstancji Raczyńskiej przebywającej w Toeplitz; stempelek FRANCO, adnotacje pocztowe, wpisane porta, stemple tranzytowy i odbiorczy; zgrabna, dekoracyjna całość.


150 PLN
3703

1859 list z Nowego Sącza, wysłany 8.V do Dobczyc, na odwrocie stemple: Bochnia 9.V i Gdów 10.V.


30 PLN
3704

1860 około, list ze Zgierza wysłany 22.I adresowany do Tuszyna, ozdobny kasownik nadawczy w bardzo rzadko spotykanym kolorze niebieskim !!! na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.


150 PLN
3705

1861 list z Inowrocławia, wysłany 27.V do Gniewkowa (Wodzek); stempelek listonosza BEYER; kasownik odbiorczy.


35 PLN
3706

1865 list z Wieliczki, wysłany 14.VII do Tarnowa, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; kasownik odbiorczy.


20 PLN
3707

1867 list z Wrześni (Wreschen) wysłany 28.VI do Czeszewa; na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej; kasownik odbiorczy.


25 PLN
3708

1868 około, list z Wolbromia wysłany 8.XII do Olkusza, stempel z miejscem na wpisanie daty (typ IIIA), na odwrocie fragmenty pieczęci lakowej.


60 PLN
3709

1869 list z Rypina, wysłany 28.VII do Płocka, stempel dwuwierszowy rosyjsko-polski z datą wpisaną ręcznie.


30 PLN
3710

1870 list z Torunia, wysłany 21.VI do Kościerzyny (Berent), wewnątrz odbitka dekoracyjnej pieczęci urzędu pocztowego w Toruniu (z godłem i trąbkami pocztowymi); kasownik odbiorczy.


50 PLN