The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
606

1919 wydanie PKL, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 h. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
200 PLN
607

1919 wydanie PKL, znaczek z Abklatschem na odwrocie.

Fi.55
Mi.54 
50 PLN
608

1919 wydanie Komisji Rządzącej, złożony nekrolog wysłany jako list z Rzeszowa 10.III.19 do Lwowa, opłacone według taryfy za druki, bardzo osobliwa przesyłka z rzadką pojedynczą frankaturą znaczka za 10 hal.

Fi.59
Mi.58 
250 PLN
609

1919 kartka z Krempnej 27.IV.19 do Nagłowic, poaustriacki kasownik wzór 1.

Fi.60
Mi.59 
150 PLN
SOLD
610

1919 wydanie PKL, pasek trzech znaczków z ciekawym Abklatschem na odwrocie.

Fi.60
Mi.59 
120 PLN
611

1919 wydanie Komisji Rządzącej, pojedyncza frankatura na kartce z Leżajska 7.VI.19.

Fi.61
Mi.60 
50 PLN
SOLD
612

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

Fi.62
Mi.61 
50 PLN
613

1919 fragment (połowa olbrzymiej koperty na dokumenty księgowe) listu poleconego z Krakowa 3.III.19.

Fi.62, 63
Mi.61, 62 
80 PLN
614

1919 list polecony z Krakowa 26.3.19 do Kielc, opłata 15 hal. za wagę litsu ponad 20g, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.63, 76B
Mi.62, 80 
120 PLN
615

1919 przekaz pieniężny z Tuchowa 20.IX.19 do Krakowa, na odwrocie stemple odbiorcze, znaczek z prywatnym ząbkowaniem, znaczek zakwestionowany przez Izbę Obrachunkową jako wycofany z obiegu.

Fi.64, 91B
Mi.63, 108 
200 PLN
SOLD
616

1919 wydanie poznańskie, seria, znaczek 66 gwarancja Petriuk.

Fi.66-70
Mi.130-34 
180 PLN
617

1919 opaska gazetowa z Cieszyna 11.VII.19.

Fi.73B
Mi.77 
50 PLN
618

1919 list polecony z Krakowa 20.II.19 do Raby Niżnej, znaczki cięte i ząbkowane.

Fi.73A,B, 4A,B, 75B,
Mi.65, 66, 68, 77, 7
60 PLN
619

1919 kartka z Puław 16.II.19 do warszawy, mieszana frankatura znaczków polskich i austriackiej kartki.

Fi.73, 74A
Mi.65, 66 
90 PLN
SOLD
620

1919 list polecony z Krakowa 22.XI.19 do ministerstwa w Poznaniu, koperta poplamiona jak na obrazku, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.74B, 75B, 79B
Mi.78, 79, 83 
60 PLN
621

1919 miejscowy list z Krakowa nadany 21.II.19 opłacony znaczkiem austriackim nie mającym mocy obiegowej, koperta od góry mocno przycięta i rozdarta.

Fi.74B
Mi.78 
50 PLN
622

1919 list sądowy z Gorlic do Krakowa, oba znaczki z usterkami druku opisanymi w PZP.

Fi.74B, 77B
Mi.78, 81 
50 PLN
623

1919 list z Raciborowic 3.XI.19 do Krakowa, nadawca Urząd Gminy w Batowicach.

Fi.74, 77B
Mi.78, 81 
25 PLN
624

1919 urzędowy list polecony z Radomia 13.IX.19 do Kielc, stempel "sprawa urzędowa wolna od opłaty pocztowej" - opłata tylko za polecenie, austriacka erka, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.74, 76B
Mi.78, 80 
100 PLN
625

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 10 hal.

Fi.74A Dp
Mi.67 DD 
40 PLN
626

1919 przekaz paczkowy z Wolbromia 25.XI.19 do Ostrowca, znaczek opłaty skarbowej użyty jako znaczek opłatny, a znaczek opłatny użyty jako znaczek dopłatny w Ostrowcu.

Fi.75B, 82A
Mi.74, 79 
200 PLN
627

1919 firmowy list polecony z Krakowa 14 (Podgórze) 7.V.19 do sądu cywilnego w Krakowie, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.76B, 79B
Mi.80, 83 
50 PLN
628

1919 kartka z Wolbromia 19.VII.19, poaustriacki kasownik.

Fi.76B
Mi.80 
40 PLN
629

1919 list wartościowy z Sanoka 25.X.19 do Podgórza (Kraków), obcięta prawa część koperty.

Fi.76, 78, 80, 82B
Mi.80, 82, 84, 86&nb
160 PLN
630

1919 przekaz pieniężny z Sanoka 6.IX.19 do Krakowa, na odwrocie znaczek za 50 hal. z krakowskim nadrukiem "PORTO".

Fi.76B, 80A, 79BP
Mi.72, 80, 83P 
80 PLN
SOLD
631

1919 wydanie w walucie koronowej, 15 hal - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz Legionów Polskich, wysłany 21.VIII ze Lwowa do Lublina, treść pisana ołówkiem, wyblakła na froncie; cenzura lwowska.

Fi.76B
Mi.80 
30 PLN
632

1919 list polecony z nadleśnictwa nadany w Końsku 22.XII.19 do Radomia, poaustriacki kasownik Końsk i prowizoryczna erka, na odwrocie stempel odbiorczy Radom 24.XII.19, znaczek z usterką "przerwana ramka".

Fi.78B
Mi.82 
75 PLN
633

1919 list sądowy z Gorlic 8.XI.19 do Krakowa.

Fi.78B
Mi.82 
25 PLN
634

1919 wydanie w walucie koronowej i markowej - frankatura mieszana, miejscowy list polecony nadany 1.III.1921 w Białej Podlaskiej.

Fi.78, 115
Mi.82, 148 
60 PLN
635

1919 firmowy list polecony z Wieliczki 12IV.19 do sądu w Krakowie, erka ręcznie pisana, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.79B
Mi.83 
40 PLN
636

1919 miejscowy list polecony z Kakowa 3.XII.19.

Fi.79B
Mi.83 
20 PLN
637

1919 list polecony z prowizoryczną R-ką Lwów 2 do Wiednia ze stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.

Fi.80B
Mi.84 
60 PLN
638

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 1 kr. z podwójną perforacją poziomą, gwarancja Falkowski.

Fi.80B
Mi.84 
30 PLN
SOLD
639

1919 wydanie w walucie koronowej, potrójny druk znaczka za 1 kr - niekatalogowane.

Fi.80A Dptr
Mi.72 DDD 
90 PLN
SOLD
640

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kor. na papierze prążkowanym pionowo.

Fi.80A Dp
Mi.72 DD 
50 PLN
641

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kor., dolna połowa znaczka z gumą na froncie.

Fi.80A Dp
Mi.72 DD 
40 PLN
642

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kor.

Fi.80A Dp
Mi.72 
50 PLN
643

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1,50 kr, gwarancja Schmutz.

Fi.81A Dp
Mi.73 DD 
120 PLN
644

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1,50 kr.

Fi.81A Dp
Mi.73 DD 
40 PLN
645

1919 wydanie w walucie koronowej, niedobity druk znaczka za 1,50 kr.

Fi.81A
Mi.73 
40 PLN