The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
301

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w czworobloku, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


600 PLN
302

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., wzór pierwszy - z liniowanym pionowo tłem tarczy.


800 PLN
303

1918 seria pomnikowa, lewy górny znaczek z błędem "kropka w literze k", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B3
Mi.2 
35 PLN
304

1918 seria pomnikowa, dolny prawy znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B5
Mi.2 
35 PLN
SOLD
305

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B3
Mi.2 
60 PLN
306

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok, środkowe znaczki z błędami "uszkodzona litera N" i "kropka wewnątrz prawej cyfry 5", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B2, B5
Mi.2 
120 PLN
307

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "przerwane prawe 5", rzadka usterka występująca tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
308

1918 seria pomnikowa, prawe znaczki z poz. 36, 45 z uszkodzoną ramką na wskutek zużycia matrycy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
309

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką uszkodzony prawy brzeg znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
60 PLN
310

1918 seria pomnikowa, seria znaczków wszystkie z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2-5 B6
Mi.2-5 
250 PLN
311

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B5
Mi.2 
50 PLN
312

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5f/2 gr. z nasuniętą od góry częścią nadruku ze znaczka powyżej, gwarancja Korszeń.

Fi.2
Mi.2 
50 PLN
313

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym w części nakładu "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B8
Mi.2 
100 PLN
314

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
65 PLN
SOLD
315

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
316

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzona litera N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B2
Mi.2 
40 PLN
SOLD
317

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
170 PLN
318

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3 No
Mi.3 K 
40 PLN
319

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym z błędem "uszkodzona litera N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3No B2
Mi.3K 
140 PLN
SOLD
320

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
50 PLN
321

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr., prawe znaczki z błędami "krótki nosek w prawej 1" i "uszkodzone 0", gwarancja Falkowski.

Fi.3 B
Mi.3 
40 PLN
322

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 37/47, prawy górny znaczek z błędem "brak noska w prawej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
323

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 3/13, lewy dolny znaczek z błędem "poezta", dolne znaczki zagięte przed nadrukiem, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
324

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z poz. 17 z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
325

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z poz. 38 z błędem "uszkodzona 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
326

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukami z poz. 3-4, 12-13, górny lewy znaczek z błędem występującym w części nakładu "I zamiast prawej 1" i dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1, B6
Mi.3 
85 PLN
327

1918 mieszana frankatura dwóch wydań prowizorycznych i definitywnego na kopercie firmowej z Sosnowca 19.2.19 do Wiednia, stempel cenzury Wydziału Kontroli przy MSZ, gwarancja Schmutz.

Fi.3, 13I, 86B
Mi.3, 16I, 102 
460 PLN
SOLD
328

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
329

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 3 z błędem występującym w części nakładu "uszkodzone 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B7
Mi.3 
50 PLN
330

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
20 PLN
331

1918 seria pomnikowa, znaczek z błedem "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B6
Mi.3 
30 PLN
332

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 18 z uszkodzonym prawym brzegiem znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
333

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", prawy znaczek spacja przy prawej jedynce, oba błędy występują w niewielkiej części nakładu.

Fi.3 B2
Mi.3 
150 PLN
334

1918 seria pomnikowa, narożna parka z Abklatschem na odwrocie.

Fi.3
Mi.3 
40 PLN
335

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
336

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukowanym brzegiem znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
40 PLN
337

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.4No
Mi.4K 
100 PLN
SOLD
338

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem wkolorze brązowoczerwonym / szarawożółtym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4No
Mi.4K 
121 PLN
SOLD
339

1918 seria pomnikowa, list z Warszawy 23.11.18 do Kielc, pierwsze dni obiegu tego wydania.

Fi.4
Mi.4 
200 PLN
SOLD
340

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z błędem na poz.24 "kropka w lewej 5", gwarancja Korszeń.

Fi.4 B10
60 PLN