The auction will end on 07.12.2020
The auction ends in:

Auction 27. Polonica on foreign stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3483

1910 egipskie winietki z okazji kongresu esperanto w tym z podobizną Ludwika Zamenchofa.


200 PLN
3484

1924 Olimpiada w Paryżu, list ze stemplem urzędu pocztowego "PARIS XVI-PLACE CHOPIN - 14.VI.1924"


120 PLN
3485

1929 Ignacy Jan Paderewski - list do, wysłany 3.VII z Lozanny.


120 PLN
SOLD
3486

1964 20 rocznica bitwy o Monte Cassino, pamiątkowa koperta ostemplowana okolicznościowo 10.V w Londynie.


40 PLN
3487

1966 1000-lecie Chrześcijaństwa w Polsce, koperta ostemplowana okolicznościowo 22.V w Londynie.


20 PLN
3488

1966 1000-lecie Chrześcijaństwa w Polsce, koperta ostemplowana okolicznościowo 29.V w Fawley Court.


20 PLN
3489

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 22.V w Londynie.


30 PLN
3490

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 12.VI w Oxfordzie.


30 PLN
3491

1970 30-lecie Kampanii we Francji 2 Dywizji Strzelców Pieszych, okolicznościowa karta ostemplowana w Londynie.


40 PLN
3492

1973 Polphilex wystawa filatelistyczna i numizmatyczna, okolicznościowa koperta z pamiątkową winietką, ostemplowana w Londynie.


40 PLN
3493

Koperta firmowa Związku Rzemieślników i Robotników Polskich im. Marszałka Piłsudskiego w Paryżu.


30 PLN