The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
210

1915 Warszawa, "Herb Miasta" znaczek pierwszego wydania z żółtawozielonym kolorem tła, gwarancja Falkowski.

Fi.1
80 PLN
211

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania drukowany farbą anilinową (Mi.75 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2j
Mi.2b 
150 PLN
212

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z nadrukiem 6 groszy w kolorze czerwonym, gwarancja Rembieliński.

Fi.3a
Mi.3aa 
106 PLN
SOLD
213

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy (zwykły znaczek - Mi. 350 euro), gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
Mi.3ca 
700 PLN
214

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem czerwonolila, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIIb
150 PLN
215

1915 Warszawa, znaczek z tłem żółtobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIa
150 PLN
216

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czerwonolila, znaczek o klarownym nadruku, gwarancja Korszeń.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
150 PLN
217

1915 Warszawa, koperta firmowa wysłana 11.XI z Berlina, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem "szerokich" 6, unieważniony 14.XI datownikiem z wyróżnikiem "b", przesyłka ocenzurowana w Poznaniu, gwarancja Korszeń.

Fi.5II
Mi.6II 
600 PLN
SOLD
218

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.5Ia
Mi.6Iaa 
50 PLN
219

1915 Warszawa, parka z dwoma różnymi rodzajami nadruku, gwarancja Schmutz.

Fi.5 I, II
400 PLN
220

1915 Warszawa, karta pocztowa (druki) nadana miejscowo 13.XI, znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem "b".

Fi.6
100 PLN
SOLD
221

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


60 PLN
222

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


90 PLN
223

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
540 PLN
224

1915 Warszawa, czarna próba znaczka za 5 gr. z tłem, lekka podlepka, żółta kropka na gumie, przedwojenny znak własnościowy, ładny stan.

Fi.I P
250 PLN
225

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu z piaskowym tłem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
226

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
227

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
228

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIb
300 PLN
SOLD
229

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
230

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
100 PLN
231

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
200 PLN
232

1916 Zawiercie, seria bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), lekkie zmatowienie i mała rozprasowana fałdka w papierze, wywoławczo tylko 40% katalogu, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2III
200 PLN
233

1916 Łódź, karta pocztowa "Postgebiet Ob. Ost" (część na odpowiedź) wysłana 6.III z Lipawy (Libau), 9.III doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki datownik w kolorze lila, cenzura.

Fi.2b
1 300 PLN
234

1916 Częstochowa, przesyłka miejscowa (druki) nadana 14.IX, fioletowy datownik poczty miejskiej i stempelek - 5 (fenigów) - określający wysokość opłaty.

Fi.2b
120 PLN
235

1916 Warszawa, list miejscowy nadany 31.V, doręczenie opłacono parką znaczków poczty miejskiej.

Fi.2
140 PLN
236

1916 Częstochowa, list miejscowy, przesłany 8.VII, stempelki poczty miejskiej: datownik i określający wysokość opłaty 10 fen.

Fi.2f
150 PLN
237

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Mi.800 euro), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
1 200 PLN
238

1916 Sosnowiec, seria czysta w pięknym stanie (Mi.200 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
320 PLN
239

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2IIa na wycinku (Mi.55 euro) - co ciekawe sprzed dnia wprowadzenia znaczków do obiegu w dniu 24.VII. - albo podano błędnie tę datę, albo znaczki były dostępne wcześniej i ostemplowano je grzecznościowo, wszystkie elementy wycinka są prawdziwe, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
60 PLN
240

1916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek na podlepce w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
45 PLN
SOLD
241

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowy znaczek w bardzo dobrym stanie, na marginesie ślad podlepki, gwarancja Mikstein MKSTN.

Fi.5
130 PLN
242

1916 Warszawa, miejscowy list wysłany 27.I, doręczenie udokumentowano dzielonym znaczkiem poczty miejskiej (opłata niezgodna z taryfą), dodatkowy stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE.

Fi.7
120 PLN
243

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka (druki) nadana 31.VI, doręczenie opłacono znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.9
72 PLN
SOLD
244

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka grzecznościowa, widokówka nadana 19.VI, znaczek poczty miejskiej, dodatkowy stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE.

Fi.9
60 PLN
245

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka (druki) wysłana 18.VIII, doręczenie opłacone znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.9
Mi.9 
70 PLN
246

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

Fi.9-10
25 PLN
247

1916 Warszawa, lewy znaczek z błędem "sześcioramienna gwiazda", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9at
135 PLN
SOLD
248

1916 wydanie przedrukowe, seria czysta.

Fi.9-10
25 PLN
SOLD
249

1916 Warszawa, dwunastoblok znaczka za 2 gr. dolne 3 znaczki nirównomiernie nałożona guma.

Fi.9
60 PLN