The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. PoW Gross Born camp

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1662

1943 Gołąbek, ciemnozielony znaczek na ilustrowanej pocztówce przesłany 24.XII, gwarancja Schmutz.

Fi.1ay1
350 PLN
SOLD
1663

1943(?) formularz urzędowy ze stempelkiem "OPŁACONO RYCZAŁTEM".


30 PLN
1664

1943 pocztówka ozdobiona drzeworytem, czysta.


100 PLN
1665

1943 Gołąbek, karta pocztowa z zielonym znakiem opłaty, na papierze żółtawym szorstkim, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3y
720 PLN
SOLD
1666

1943 karta obiegowa, znak opłaty w kolorze czarnym, papier szary gładki, wysłana 3.IV; pionowo zgięta; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp8yII
50 PLN
1667

1943 Gołąbek, karta pocztowa, znak opłaty w kolorze czarnym, papier szary szorstki, wysłana 1.II; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5x2
110 PLN
SOLD
1668

1943 Święto Artylerii - "armata", karta pocztowa, ciemnoniebieska na kartonie żółtawym szorstkim, czysta, jedna z najrzadszych całostek w dziale poczt obozowych (nakład 31 szt.) bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1ay
1 800 PLN
1669

1944 święto gór, znaczek czysty, gwarancja Falkowski

Fi.15
60 PLN
SOLD
1670

1944 święto żołnierza - husarz, marginesowy znaczek kasowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.16
50 PLN
1671

1944 znaczki Pułaski, Kościuszko i wieża Piastowska w Cieszynie, na karcie pocztowej z szarym znakiem opłaty, skasowane 3.XI w pierwszym dniu obiegu, gwarancja Korszeń.

Fi.23-24, 22, Cp26
220 PLN
SOLD
1672

1944 25 lecie AGH w Krakowie, znaczek kasowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.26
50 PLN
1673

1944 próba podwójnej karty 10+10 fen, prawidłowo użyta pocztowo!!! wysłana 25.I z "dolnego" do "górnego" obozu. W "dolnym" obozie przebywali początkowo jeńcy ewakuowani z Neubrandenburga (obóz IIE), po komasacji jeńców i połączeniu obu obozów, w dniu 22.VI.44 obsługa pocztowa została przejęta przez pocztę IID. Kontakt z pozostałymi jeńcami w "górnym" obozie utrzymywano wyłącznie za pośrednictwem izby chorych na tzw."Psiej Górce", udający się tam chorzy i powracający z niej ozdrowieńcy byli posłańcami. List napisano trzy dni przed ewakuacją, która nastąpiła w dniu 28.I.45r. Nadawca, ppor.Mieczysław Wiśniewski - powstaniec warszawski, pisze, że wraz z pozostałymi AK-owcami zostanie prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu, gdzieś w okolicach Brunszwiku. Bardzo rzadki przypadek właściwego i niefilatelistycznego wykorzystania poczty wewnątrzobozowej. Podwójna karta za 10 f. jest rzadsza od słynnego karnetu-bloku "Husarza", tak rzadka, iż tylko niektóre katalogi odnotowują jej istnienie, z oryginalnego obiegu w handlu niespotykana od lat, idealny stan zachowania; fotoatest Falkowski.

Fi.Cp24-P
10 000 PLN
1674

1944 Warszawa walczy, karta pocztowa, słabszy stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp21
40 PLN
1675

1944 Rok Olimpijski, karta pocztowa, znak opłaty w ciemnym kolorze; karton biały gładki; ostemplowana okolicznościowo 13.VIII; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp20x
400 PLN
SOLD
1676

1944 znak opłaty pęknięty pionowo u góry, karta obozu IIE, wydana w zmienionej barwie na papierze brunatnym, bez napisu POCZTÓWKA; uszkodzenie w rysunku, powstało prawdopodobnie na skutek dostania się ciała obcego między kliszę, a papier, dzięki czemu powstała unikalna odmiana; karta-druk biblioteczny, przesłana 26.VI; całostka pionowo zgięta; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp18y
600 PLN
1677

1944 karta obozu IIE, wydana w zmienionej barwie na papierze brunatnym, bez napisu POCZTÓWKA; stan idealny; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp18y
140 PLN
1678

1944 karta obozu IIE z nadrukiem "OBÓZ IID" (nakład 432 szt.), idealny stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp17II
500 PLN
1679

1944 "Pomarańczowy lis" na karcie pocztowej przesłanej 21.XI; znaczki-nalepki przygotowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy); doklejane one były wyłącznie na przesyłkach doręczanych tego dnia; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Ia, Cp26
600 PLN
1680

1944 wystawa filatelistyczna - Dni Morza, bloki sprzedawano na wystawie ze stemplem z drugiego jej dnia na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki innymi kasownikami, gwarancja Falkowski.

Fi.Bl.4
600 PLN
1681

1944 wymarsz Legionów - marszałek Józef Piłsudski, bloki w obozie sprzedawano przeważnie z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, gwarancja Korszeń.

Fi.Bl.2
280 PLN
1682

1944 500 rocznica bitwy pod Warną, znaczek czysty bez gumy, gwarancja Krawczyk.

Fi.I
300 PLN
SOLD
1683

1944 wystawa filatelistyczna - Neubrandenburg, czysty blok z kasownikiem z 1 dnia wystawy na marginesie, przy użyciu pocztowym znaczki kasowano datownikiem, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.3
650 PLN
1684

1944 wystawa filatelistyczna - Olimpiada, blok czysty z kasownikiem z 3 dnia wystawy na marginesie (blok bez stempla Fi.15000.-), przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano datownikiem, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.5
1 600 PLN
1685

1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty z kasownikiem na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.7
220 PLN
1686

1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty bez kasownika na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.7
380 PLN
1687

1944 Herby miast, arkusik numerowany znaczka za 30 gr. wydany z okazji druku 100 000 znaczka, w nakładzie po 20 sztuk każdej z pięciu wartości, podpisany przez szefostwo poczty, jeden z najrzadszych walorów poczt obozowych.

Fi.Ark.20
15 000 PLN
1688

1945 500 rocznica bitwy pod Warną, znaczka za 50 gr. nie wprowadzono do obiegu, a większość nakładu zniszczono, w kilku skasowanych na marginesie arkuszach zawadzono o dolną parkę znaczków i tak powstały unikalne znaczki kasowane, gwarancja Krawczyk, na życzenie - fotoatest Korszeń.

Fi.I
1 200 PLN
SOLD