The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
73

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie na kopercie, skasowane 8.IX w Miechowie - jednym z tylko trzech (!) uruchomionych urzędów pocztowych, ewakuowanych w wyniku kontrofensywy rosyjskiej, zaledwie po kilku dniach funkcjonowania (6-14.IX), cenzura.


Mi.140-146 
350 PLN
74

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 26.X z Warszawy do Berlina.

Fi.Cp1
30 PLN
75

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
30 PLN
76

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 16.XI z Łodzi, cenzura poznańska.

Fi.Cp1
40 PLN
77

1916 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - karta "Russich Polen" dofrankowana znaczkiem "Gen.-Gouv. Warschau", wysłana z Warszawy do Berlina, cenzura poznańska.

Fi.1, Cp1
35 PLN
78

1916 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - "Russich Polen" i "Gen.-Gouv. Warschau" - list polecony wysłany 23.VIII z Warszawy do Wiesbaden, efektowny stempelek cenzury, kasownik odbiorczy.

Fi.2, 9
80 PLN
79

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", frankatura dwukolorowa, koperta firmowa, wysłana z Ciechocinka do Niemiec, cenzura.

Fi.2, 3
30 PLN
80

1916 wydanie dla terenów wschodnich, znaczek za 1 Mk. z perforacją 26:17 otworów (Mi.90 euro), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.12a
Mi.12A 
320 PLN
81

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim, w pięknym stanie, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.13d
180 PLN
82

1916 polska widokówka nadana z niemieckiej poczty polowej 201.


30 PLN
83

1916 list firmowy Zawiercia (stempel prowizoryczny) nadany z Ssnowca 21.4.16 do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.


72 PLN
SOLD
84

1916 okupacja austro-węgierska, formularz wysłany 3.X ze szpitala za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie.


35 PLN
85

1916 okupacja niemiecka, widokówka wysłana 8.XI z Będzina, pieczęć formacyjna.


60 PLN
86

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 14.II z Lipawy (Libau) adresowana do Gumbinnen.

Fi.Cp1
40 PLN
87

1916 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

Fi.Cp 5
50 PLN
88

1916 całostka wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

Fi.Cp 3
20 PLN
89

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 8.VI z Warszawy do Monachium, cenzura, godzinnik.

Fi.Cp1
40 PLN
90

1917 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 25.IV ze Skierniewic do Zakopanego, cenzura.

Fi.9a
40 PLN
91

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka ofrankowana znaczkiem poczty polowej, wysłana 31.VIII z Lublina do Krakowa, cenzura.

Fi.28
70 PLN
92

1917 okupacja austro-węgierska - II wydanie - 80 hal. frankatura pojedyncza, list polecony nadany 10.V w urzędzie etapowym w Lublinie (wyróżnik "b"), kasownik odbiorczy.

Fi.41
200 PLN
93

1917 okupacja austro-węgierska, trzecia seria obiegowa, znaczek za 10Kr. z rzadkim ząbkowaniem 11 1/2 z ledwo niewidocznym śladem podlepki, w ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.72b
Mi.72B 
80 PLN
94

1917 kartka nadana z Ostrowa do Niemiec ze stemplem niemieckiej cenzury w Sprottau, zaplamienia.


25 PLN
95

1917 kartka ze Lwowa ze stemplem cenzury wojskowej na dworcu głównym i stempelkiem cenzora "32".


50 PLN
96

1917 kartka nadana z poczty etapowej w Działoszycach do Niemiec ze stemplem niemieckiej cenzury w Doberitz.


30 PLN
97

1917 okupacja austro-węgierska, formularz wysłany 7.IV za pośrednictwem poczty polowej 408, cenzura.


20 PLN
98

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana 21.VII za pośrednictwem poczty polowej 376 (kasownik z wyróżnikiem "b"), pieczęć formacyjna.


30 PLN
99

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana 30.XI z urzędu etapowego w Chełmie do Końskich; stempel urzędowy z godłem.


40 PLN
100

1917 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 7.III z Lipna adresowana do Krakowa, cenzura.

Fi.Cp6
Mi.P5 
40 PLN
101

1917 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa nadana 12.IV w urzędzie etapowym Noworadomsk (kasownik z wyróżnikiem "c"), adresowana do Nowego Sącza, cenzura.

Fi.Cp3
50 PLN
102

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 8.IX z Warszawy do Bad Kissingen, cenzura.

Fi.Cp6
Mi.P5 
30 PLN
103

1917 okupacja niemiecka - znaczki wydań "Russich Polen" i "Gen.-Gouv Warschau" (w tym najdroższe wartości), skasowane na kopercie listu poleconego, wysłanego 22.IX z Kalisza do Poznania, kasownik odbiorczy; dekoracyjny walor.

Fi.ex.1-16
50 PLN
104

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 21.VII z Bendzina do Monachium, cenzura.

Fi.Cp6
Mi.P5 
40 PLN
105

1918 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", podwójna karta pocztowa, w związku z podwyższeniem taryfy dofrankowana znaczkiem z HAN-em !!!, wysłana 28.IV z Poniewieża, adresowana do Ludwigshafen, skąd 1.V odesłana na adres poczty polowej.

Fi.1, Cp2
300 PLN
106

1918 okupacja niemiecka - "Russich Polen", frankatura dwukolorowa, formularz o sygnaturze C154, wysłany 18.X z Sosnowca do Monachium, cenzura, godzinnik.

Fi.6, 9
40 PLN
107

1918 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", ciemnoczerwonopomarańczowy znaczek na karcie pocztowej, wysłanej 22.III z Warszawy do Monachium, cenzura warszawska.

Fi.9
50 PLN
108

1918 okupacja austro-węgierska, całostka na kartonie piaskowym, dofrankowana (w związku z podwyższeniem taryfy), nadana 13.X w urzędzie etapowym Opatów, adresowana na Ukrainę, cenzura wiedeńska.

Fi.54, Cp3
90 PLN
109

1918 okupacja austro-węgierska, 5 hal - frankatura wielokrotna, widokówka wysłana 15.X z urzędu etapowego Chełm (kasownik z wyróżnikiem "c"), adresowana do Tomaszowa Rawskiego, cenzura.

Fi.56
40 PLN
110

1918 okupacja austro-węgierska, polecony list wysłany 2.V za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (kasownik z wyróżnikiem "g"), adresowany do posła do Rady Państwa inż. Klemensiewicza; doskonała odbitka efektownej pieczęci urzędowej z godłem; dekoracyjny walor w idealnym stanie zachowania.

Fi.61
400 PLN
111

1918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy wysłany z urzędu etapowego Piotrków do Końska, niespotykane, prawidłowe użycie bośniackiego znaczka dopłaty; stemple odbiorcze 11.VIII; ponadto ciekawy judaik, adresatem paczki był Abram Chył Milsztejn.

Fi.67, 58, P9, P16
700 PLN
112

1918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy wysłany 17.VIII za pośrednictwem poczty polowej 494 do Mielca; na odwrocie stemple odbiorcze; sygnowane "Esperantista Filatelejo"; wysoka wycena katalogowa (Fi.450.-).

Fi.67
120 PLN