The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. PoW Murnau camp

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1646

1940 list do obozu, wysłany 21.XII z Rabki, adresatem jest płk. Aleksander Myszkowski; cenzura; brak tylnej klapy; gwarancja Falkowski.

Fi.Ck1
100 PLN
1647

1942 budynek obozowy, miniarkusik drukarski znaczka za 10 f., na papierze żółtobrunatnym gładkim cienkim, gwarancja Krawczyk.

Fi.1bz2A
150 PLN
1648

1942 druty, seria w jasnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim, gwarancja Krawczyk.

Fi.2-3ay1C
800 PLN
1649

1942 druty, seria czysta na papierze białym gładkim sztywnym, jedna z najrzadszych serii poczt obozowych(nakład - dwadzieście kilka, spośród wydanych na wszystkich sztywnych papierach ogółem 50 szt.), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2-3x3C
2 800 PLN
1650

1942 Wystawa Rybacka - rzadka odmiana znaczka (nakład 64 szt.) na papierze szarym gąbczastym średnim na karcie pocztowej wysłanej 31.XII.1942; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6ay3A
2 100 PLN
1651

1942 wystawa rybacka, unikalny, niekatalogowany jako cięty, i jedyny znany nacinany tylko pionowo - dwa znaczki po 15 f. na papierze szarym gładkim grubym (łącznie z podstawowymi - nacinanymi - wydrukowano na tym papierze tylko 50 szt. znaczków), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.6by2A i C
4 800 PLN
1652

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnoczerwonym, na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
320 PLN
1653

1943 Trąbka pocztowa, brunatny znaczek na papierze gazetowym (szarym gąbczastym średnim) na pocztówce, gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.4ay2A
800 PLN
1654

1943 50 gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, znaczek jako opłata za karnet z życzeniami przesłany 9.V.1944, gwarancja Schmutz.

Fi.11
500 PLN
1655

1943 Kościół w Miechowie, unikalny narożny czworoblok na papierze białym gładkim grubym, z pomarańczowym tłem i odbitkami czerwonego krzyża na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.13x2C
4 000 PLN
1656

1944 Trąbka pocztowa, brunatny znaczek na papierze szarym gładkim średnim na pocztówce przesłanej 8.IV, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1C
420 PLN
1657

1944 kraty, znaczek za 50 f., w kolorze jasnoniebieskim, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.12by
140 PLN
1658

1944 Orzeł Biały, parka znaczków na papierze białym gładkim grubym, prawy z błędem "biała plama nad A", gwarancja Schmutz.

Fi.16x
150 PLN
1659

1944 kury, próba znaczka dopłaty za 5 f. nacinana poziomo w kolorze czarnym, gwarancja i opis "Próba" Schmutz.

Fi.D1 P
1 200 PLN
1660

1944 Kury, znaczek dopłaty za 5 f., gwarancja Krawczyk.

Fi.D1a
100 PLN
SOLD
1661

1945 znaczek nieząbkowany - Festiwal Muzyki - na karcie pocztowej, wysłanej 9.I, gwarancja Schmutz

Fi.15A
1 000 PLN