The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2946

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym.

Fi.Cp4
220 PLN
2947

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym, błąd nadruku "wyszczerbiona tarcza nad prawym skrzydłem".

Fi.Cp4
250 PLN
2948

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; belka dzielona w układzie 6 + 18 mm.

Fi.Cp1I
130 PLN
2949

1918 wydanie warszawskie, belka dzielona w układzie 6 + 18 mm.

Fi.Cp2I
60 PLN
2950

1918 wydanie warszawskie, belka dzielona w układzie 6 + 18 mm.

Fi.Cp1I
54 PLN
SOLD
2951

1918 wydanie warszawskie, belka dzielona w układzie 18+6 mm, karta wysłana 9.III.1919 z Kalisza do Poznania.

Fi.Cp2I
60 PLN
2952

1918 wydanie lubelskie, "niedobity środek belki zakrywającej dolny napis", całostka na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym.

Fi.Cp4
250 PLN
2953

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach; belka dzielona w układzie 18 + 6 mm; karta rzadko spotykana.

Fi.Cp1I
280 PLN
2954

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; belka dzielona w układzie 6 + 18 mm.

Fi.Cp1I
120 PLN
2955

1918 wydanie PP/GGW, dwie całostki z nadrukami typ I i II.

Fi.Cp1 I, II
65 PLN
SOLD
2956

1918 wydanie PP/GGW, dwie całostki z nadrukami typ I i II, niewielkie ślady grzybka.

Fi.Cp2 I, II
70 PLN
2957

1918 wydanie PP/GGW, całostka z opłaconą odpowiedzią, tył kartki na odpowiedź zażółcony jak na zdjęciu.

Fi.Cp3I
180 PLN
2958

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 135 na kartonie ciemnopiaskowym szorstkim z usterką "ścieniałe Z w POCZTA".

Fi.Cp19II
170 PLN
2959

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 135 z usterką nadruku "nóżka litery P w POCZTA wyszczerbiona pod brzuszkiem".

Fi.Cp19I
140 PLN
2960

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 62.

Fi.Cp16IIx
120 PLN
2961

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 96.

Fi.Cp12II
150 PLN
2962

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typu 3, idealny stan zachowania.

Fi.Cs4II
200 PLN
2963

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typu 8, mocno uszkodzony ornament; gwarancja i opis Schmutz, idealny stan zachowania.

Fi.Cs3II
200 PLN
2964

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typu 19, odmiana "beleczka zamiast ozdobnika", na odwrocie delikatne, praktycznie niewidoczne, ślady kleju.

Fi.Cs4IIIs
200 PLN
2965

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 106, grzecznościowo nadana w Krakowie.

Fi.Cp16IIx
60 PLN
2966

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 120 (brak rombu) z ciekawą usterką "kropka w literze C", grzecznościowo skasowana w Krakowie.

Fi.Cp14II
150 PLN
2967

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typu 18, beleczka zamiast ornamentu, wysłany z Krakowa, kasownik odbiorczy Warszawa 24.IV; przesyłka ma wszystkie cechy obiegu, ale otworzono ją odrywając tylko tylną część sekretnika, nie ma co prawda treści, ale należy sądzić, że znajdowała się ona na kartce luzem włożonej do środka.

Fi.Cs4IIIs
500 PLN
2968

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z nadrukami typu 138, nadruk na części I - bez kropki po POCZTOWA, na części II - spacja zamiast kropki po POCZTOWA; dodatkowo wyraźna drugostronna odbitka druku (abklatsch). Ponadto co najciekawsze - na części na odpowiedź z prawej strony znaku opłaty występuje sucho tłoczona litera K (od KARTA) następnego nadruku, unikalny błąd !!! powiązany zapewne z inną katalogowaną usterką tej karty - "brak K w KARTA"; gwarancja Jungjohann.

Fi.Cp20Ix
700 PLN
2969

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z Lwowa 11.11.19 do Szydłowca z nadrukiem typ 20, gwarancja Schmutz.

Fi.Ca3
130 PLN
2970

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z Lwowa 28X.19 z nadrukiem typ 20, na odwrocie lokalne porto Brzeżan, gwarancja Schmutz.

Fi.Ca3
190 PLN
SOLD
2971

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 89, niewielkie ślady po zmoczeniu, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp17II
230 PLN
2972

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14IIy
90 PLN
2973

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 51, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp14II
80 PLN
2974

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 98 nadana z Bielska 3.VI.19, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
80 PLN
2975

1919 wydanie krakowskie, całostka polecona z nadrukiem typ 82 nadana z Warszawy 9.V.19, zażółcenia, brak treści, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
60 PLN
2976

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 70 nadana z Zakopanego 12.V.19, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
90 PLN
2977

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 64, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp16IIx
70 PLN
2978

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 60 bez treści, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
60 PLN
2979

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 46 nadana z Tarnowa 9.VIII.19, dziura po dziurkaczu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
80 PLN
2980

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 36 nadana z Tarnowa 12.VIII.19, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
120 PLN
2981

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 32 nadana z Przemyśla 14.IX.19, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K1, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
100 PLN
2982

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 23 nadana z Brzozowa 14.VI.19, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16Ix
70 PLN
2983

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 130 nadana z Bobowej 24.IX.19, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp15IIxA
120 PLN
2984

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 9 nadana z Krakowa 5.X.19, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16Ix
100 PLN
2985

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 100 nadana z Mielca 24.IX.19, zażółcenia, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp15IIxB
160 PLN