The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2811

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędami na poz.32 i 42 "pęknięta poprzeczka w A", gwarancja Łaszkiewicz, Mikulski, z opisem Schmutz.

Fi.D3 B
300 PLN
2812

1919 lokalne prowizoria dopłat, Kraków 1 - nadruk stempelkiem metalowym, przekaz pocztowy wysłany 1.VIII z Brzeska.

Fi.Pd25
150 PLN
2813

1919 lokalne prowizoria dopłat, Kraków 11 (Dębniki) - nadruk stempelkiem drewnianym, przekaz pocztowy wysłany 21.V z Nowego Targu.

Fi.Pd15
150 PLN
2814

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.1, gwarancja Koopman, z opisem Mikulski.

Fi.D5
Mi.P4 
2 400 PLN
2815

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.46 "uszkodzone obie litery P", gwarancja Mikstein, Bruba, Mikulski.

Fi.D4I
Mi.P11 
1 200 PLN
2816

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.41, ładny stan, lekka podlepka, gwarancja i opis Mikulski.

Fi.D5
Mi.P4 
2 600 PLN
2817

1919 wydanie markowe "róg obfitości", ciemnoczerwony znaczek za 10 f. bez perforacji poziomej.

Fi.D26
Mi.P25 
50 PLN
2818

1919 wydanie markowe "róg obfitości", parka ciemnoczerwonych znaczków za 50 f. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami i na dolnym marginesie.

Fi.D29
Mi.P28 
200 PLN
2819

1919 wydanie markowe "róg obfitości", znaczek za 4 f. z częściowym abklatschem.

Fi.D24
Mi.P23 
40 PLN
SOLD
2820

1920 niedopłacona kartka z Zegrza 20.12.20 do Pińczowa, dopłatę uiścił odbiorca.

Fi.D20
37 PLN
SOLD
2821

1920 nieopłacona widokówka wysłana 15.IX z Łodzi do Piotrkowa, gdzie poczta pobrała dopłatę od adresata; znaczek unieważniony unarodowionym kasownikiem austro-węgierskiej poczty etapowej.

Fi.D20
Mi.P20 
120 PLN
2822

1921 kartka miejscowa z Krakowa 3.VII.21 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

Fi.D22
100 PLN
2823

1921 niewłaściwie opłacona kartka z Pabianic 28.VII.21 do Łodzi, dopłatę uiścił odbiorca.

Fi.D39
35 PLN
SOLD
2824

1921 wydanie obiegowe, próba arkuszowa kreślona czerwonym i niebieskim tuszem.

Fi.D41 P
40 PLN
2825

1921 wydanie obiegowe, próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem.

Fi.D42 P
40 PLN
2826

1921 znaczek z silnym abklatschem.

Fi.D32
25 PLN
2827

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, parka znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, na marginesie fragment nadruku z szóstej kolumny - normalny, częściowo odwrócony i abklatsch , prawy znaczek z błędem na poz.50/95 "kropka po Mk nikła", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D32 B15
120 PLN
SOLD
2828

1924 orzeł z tarczą w nowej walucie, znaczek cięty, gwarancja Krawczyk.

Fi.D73 nz
Mi.P73IU 
100 PLN
2829

1924 orzeł z tarczą, inflacyjna seria czysta, w tak dobrym stanie bardzo rzadka.

Fi.D54-64
160 PLN
SOLD
2830

1926 obowiązkowa dopłata 1 gr. na bezrobotnych, list polecony wysłany 18.V z miejscowości Kodeń do Białej Podlaskiej, przy otwieraniu listu uszkodzono dwa znaczki.

Fi.D65I, 208I, 209I
Mi.P65I, 236I, 237I&
40 PLN
2831

1927 niewłaściwie opłacona kartka z Torunia 23.12.27 do Myślenic, dopłatę uiścił odbiorca.

Fi.D67, D68
35 PLN
2832

1928 niedostatecznie opłacony list miejscowy, wysłany 2.I w Wilnie, poczta naliczyła dopłatę, ale listu nie podjęto i został on zwrócony do nadawcy; jeden znaczek zniszczony przy otwieraniu listu; zwraca uwagę stempelek do kasowania dopłat UNIEWAŻNIONO.

Fi.D69II, 209II
Mi.P69II, 237II 
60 PLN
2833

1932 niewłaściwie opłacony list z Mysłowic 26.II.32 z dopłata dokonana przez odbiorcę znaczkiem dopłaty w Szopienicach.

Fi.D69
35 PLN
2834

1932 kartka z Krakowa 13.XII.32 do Królewskiej Huty, źle opłacona, z powodu naliczenia dopłaty adresat odmówił przyjęcia listu, który zwrócono nadawcy, kartka złamana i dziury po dziurkaczu.

Fi.D71
25 PLN
2835

1932 Przesyłka na koszt adresata, wysłana 3.XI w Gdyni, odbiorca odmówił jej przyjęcia (stosowna adnotacja na odwrocie), poczta 4.XI naliczyła dopłatę i pobrała ją od nadawcy.

Fi.D73I
Mi.P73I 
120 PLN
2836

1932 znaczki dopłaty na potwierdzeniu wpłaty dokonanej 20.XII w Kołomyi, nietypowy dokument pocztowy.

Fi.D69II, D75I
Mi.P69II, P75I 
50 PLN
SOLD
2837

1932 znaczki dopłaty na skarcie - paczkowym adresie pomocniczym, przesłanym 19.III z Warszawy do Halicza; dołączony dowód nadania.

Fi.D70II, D73I, D76I
Mi.P70II, P73I, P76I
50 PLN
SOLD
2838

1933 List wysłany 18.XI z Lublina przez Komornika Sądu Grodzkiego na koszt adresata, na poczcie po nadejściu listu 19.XI doklejono znaczki dopłaty, jednak adresat nie podjął w terminie przesyłki, po zwróceniu listu do nadawcy 20.XII naklejono kolejne znaczki dopłaty i pobrano od niego należność. Wyjątkowy przypadek (przeoczenie ?) dwukrotnego ofrankowania listu znaczkami dopłaty.

Fi.D69II, D73I, D75I
Mi.P69II, P73I, P75I
200 PLN
2839

1934 list z Zawiercia 18.VII.34, odbiorca w Nowym Targu zapłacił 10 gr za poste- restante znaczkiem dopłaty, brak klapy koperty.

Fi.D69
15 PLN
2840

1935 Niedopłacona widokówka wysłana z hotelu Eden w Berlinie z mechaniczną frankaturą, wysłana 8.VIII do Jastarni, gdzie naliczono 9.VIII dopłatę, ładna całość.

Fi.D69II
Mi.P69II 
100 PLN
2841

1936 list z Horochowa 9.VI.36 źle opłacony, dopłatę naliczono adresatowi, który odmówił przyjęcia, ponownie naliczono dopłatę nadawcy przy zwrocie listu.

Fi.D69, D70, D73, D9
60 PLN
2842

1936 niedostatecznie opłacony list, wysłany 16.X z Zamościa do Lublina, gdzie 17.X poczta pobrała dopłatę; znaczki na papierze prążkowanym poziomo.

Fi.D91
Mi.P83v 
50 PLN
SOLD
2843

1936 przesyłka wysłana 22.II z Kępna na koszt adresata, poczta pobrała należność 24.II; efektowna całość.

Fi.D69II, D80
Mi.P69II, P80 
40 PLN
2844

1937 kartka urzędowa opłacona znaczkami dopłaty przez odbiorcę w Krzywinie 8.6.37.

Fi.D80, D90
35 PLN
2845

1937 list firmowy z Kalisza 16.XII.37 do Łodzi, niewłaściwie opłacony, dopłatę uiścił odbiorca, prawy znaczek dopłaty z błędem "23 zamiast 25", niestety były właściciel listu opisał ten fakt tuszem na liście.

Fi.D91y
100 PLN
2846

1938 ozdobne cyfry, seria znaczków w czworoblokach, w pięknym stanie.

Fi.D92-99
120 PLN
2847

1938 list z Pruszkowa 15.IX.38 opłacony niewłaściwie jako druk z dopłatą dokonaną przez odbiorcę w Mińsku Mazowieckim znaczkami dopłaty, koperta złamana w połowie.

Fi.D89
60 PLN
2848

1938 niedostatecznie opłacony list ekspresowy przesłany balonem na I Lwowskich Zawodach Balonowych z okazji Krajowej Wystawy Lotniczej, balon "Katowice", dodatkowy (tylko na nielicznych przesyłkach) stempel reklamujący Wystawę Lotniczą we Lwowie.

Fi.D83, D87
Mi.P86, P90 
200 PLN
2849

1938 ozdobne cyfry, czysta seria znaczków dopłaty.

Fi.D92-99
30 PLN
SOLD
2850

1939 wezwanie z Leszna 22.3.39 opłacone znaczkiem dopłaty.

Fi.D96
20 PLN
SOLD