The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. Polish Republic - 1989

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2766

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (pęknięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 No,Np
Mi.3253 
150 PLN
2767

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105 No
Mi.3253 
160 PLN
2768

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł z nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npt
Mi.3253 
200 PLN
2769

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z podwójnym nadrukiem, jednym normalnym i drugim "suchym" bez farby drukarskiej, gwarancja Więcław.

Fi.3105 Np
Mi.3253 
150 PLN
2770

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem przesuniętym tak, że na pojedynczym znaczku nominał czytamy jako 50 zł, z cyframi rozrachunkowymi na marginesie, gwarancja Korszeń.

Fi.3105
Mi.3253 
150 PLN
2771

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121 No
Mi.3269 
240 PLN
2772

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
2773

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121
Mi.3269 
80 PLN
2774

1990 poczet królów i książąt polskich, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu.

Fi.XXVIII
Mi.VIII 
200 PLN
2775

1990 poczet królów i książąt polskich, znaczki nie wprowadzone do obiegu.

Fi.XXVII-VIII
Mi.VII-VIII 
480 PLN
2776

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

Fi.3177
Mi.3325 
25 PLN
2777

1993 znaczek skarbowy użyty jako znaczek opłaty, karta pocztowa wysłana 15.VII z Lęborka; ciekawostka.


20 PLN
2778

1993 FDC - szlak bursztynowy, blok z numeratorem i cyframi groteskiem.

Fi.Bl.107I
Mi.Bl.121II 
800 PLN
2779

1993 Szlak bursztynowy , blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje najwyżej 99 sztuk, gdyż na podanym w katalogu Fischera bloku o numerze 947000 wspomniany błąd nie występuje, numery bloków na których może on wystąpić, to według katalogu Fischera - od 946901 do 946999.

Fi.Bl.107s
Mi.Bl.121III 
700 PLN
2780

1993 Szlak bursztynowy, blok z najrzadszym II typem numeratora o nakładzie jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 1400.-), gwarancja Korszeń.

Fi.Bl.107II
Mi.Bl.121I 
1 100 PLN
SOLD
2781

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty, rzadki, w katalogu Fischera cena trudna do ustalenia.

Fi.Bl.107t
Mi.Bl.121III 
900 PLN
2782

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2000.-).

Fi.Bl.107I,II
Mi.Bl.121I,II 
1 500 PLN
2783

1997 zeszycik znaczkowy.

Fi.10
Mi.MH1 
15 PLN
2784

2003 karta pocztowa - formularz, przygotowana z okazji 35 krajowego zlotu Synów Pułku, ostemplowana okolicznościowo.


5 PLN
2785

2004 nowodruk z okazji Konferencji Producentów Znaczków Pocztowych plus bilet wstępu na wystawę filatelistyczna z tej okazji.

Fi.3957 ND
50 PLN
2786

2004 nowodruk znaczka z okazji Konferencji Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych.

Fi.3957ND
35 PLN
SOLD
2787

2004 Singapore 2004, cięty blok.

Fi.bl. 146A
30 PLN