The auction will end on 07.12.2020
The auction ends in:

Auction 27. Plebiscites 1920-1922

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1158

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (typ nadruku I) na kopertach ostemplowana 4.V w Cieszynie.

Fi.1-10I
Mi.1-10I 
50 PLN
1159

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z uszkodzonym S w nadruku.

Fi.3
20 PLN
1160

1920 Kwidzyń, I wydanie mediolańskie, znaczek za 20 pf., z widocznym nawet od strony rysunku fragmentem znaku wodnego (Pergame)na(ta), na podlepce.

Fi.4
15 PLN
1161

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka I wydania wysłana 9.V z miejscowości Kreuzburg (Kluczbork).

Fi.5, Cp2
50 PLN
1162

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 25.V z miejscowości Leobschutz (Głubczyce), w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej.

Fi.6, Cp3
80 PLN
1163

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 fen. z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja Korszeń.

Fi.6s
20 PLN
1164

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 20 fen. na szarym papierze, prawy z błędem "H nad COMMISSION", gwarancja Korszeń.

Fi.6s
30 PLN
1165

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, 50 Pf. - frankatura wielokrotna, przekaz pobraniowy, wysłany 23.VI z Kwidzyna (Marienwerder) do Prabut (Riesenburg), znaczki skasowane stemplem korkowym; znaczki użyte na skarcie - wysokie dopłaty katalogowe! efektowna całość.

Fi.8
500 PLN
1166

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja Korszeń.

Fi.11
40 PLN
1167

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria czysta w pięknym stanie, znaczek za 15 Pf., gwarancja Hey BPP.

Fi.15-28
340 PLN
1168

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 pf. ze znacznym przesunięciem perforacji.

Fi.18
15 PLN
1169

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Hey BPP.

Fi.18b
700 PLN
1170

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, 80 Pf. (zn. z poz.18) - frankatura mieszana, list polecony, wysłany 29.VI ze Stuhm (Sztum), adresowany do miejscowości Koenigslutter w Brunszwiku, kasowniki odbiorcze; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.19, 2y
1 100 PLN
1171

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne, frankatura dwukolorowa, list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru, wysłany 26.II przez Komitet-parytetyczny z Pszczyny (Pless) adresowany do miejscowości Wielki Drogi, kasownik odbiorczy.

Fi.27, 15
350 PLN
1172

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 mk. ze znacznym przesunięciem perforacji.

Fi.28
25 PLN
1173

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 Mk. z ładnym, dobrze wycenionym (Mi.70 euro), błędem "kropka w odwódce pod lewym MARK", gwarancja Krawczyk.


Mi.28III 
140 PLN
1174

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, trzy znaczki.


75 PLN
1175

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, zestaw wielobloków nie przeglądany pod kątem typów, błędów i usterek nadruków.


170 PLN
1176

1920 Górny Śląsk, II wydanie urzędowe, znaczek za 5 mk. z podwójnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.U20 Np
10 PLN
1177

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania na kopercie ostemplowane 29.IV w Bytomiu.

Fi.ex.1-11
30 PLN
1178

1920 Górny Śląsk, wydanie Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej - naśladownictwo, kiedyś uznawane za II nakład (oryginalne znaczki Fi. ponad 30000.-, Mi.14100 euro), na wycinkach, każdy znaczek gwarancja Krawczyk i na odwrocie Richter.

Fi.PU1-5, 10
Mi.1-3, 5, 10, 25&nb
4 200 PLN
1179

1920 niemieckie znaczki dywersyjna z nadrukiem propagandowym na fałszerstwie polskich znaczków obiegowych.


40 PLN
1180

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, w pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.I-V
Mi.II-VI 
1 800 PLN
1181

1921 Górny Śląsk, wydanie poczty powstańczej, niestemplowana seria cięta (Mi.80 euro).

Fi.1-7A
Mi.1-7B 
150 PLN
SOLD
1182

1921 Górny Śląsk, wydanie poczty powstańczej, znaczek za 20 f. z błędem "odwrócone y zamiast f" (Mi.40 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.2As
Mi.2BI 
80 PLN
1183

1921 kompletny formularz zaświadczenia o pracy nadany z Karf.

Fi.15, 16
30 PLN
1184

1921 Górny Śląsk, polecona karta pocztowa I wydania dofrankowana znaczkami wydania "gołąbek nad miastem" wysłana 17.IX z Bytomia (Beuten) do Gdańska, znaczek 1 mk. z pustopolem u góry; kasownik odbiorczy.

Fi.15, 19, 26, Cp1
120 PLN
1185

1921 Górny Śląsk, niemiecka karta propagandowa wysłana z Bytomia 20.III - w dniu plebiscytu.

Fi.15-17
150 PLN
1186

1921 Górny Śląsk, niemiecka karta propagandowa wysłana z Katowic 20.III - w dniu Plebiscytu.

Fi.16, 18
150 PLN
1187

1922 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej Górnego Śląska, wysoka (19 mk.) frankatura trójkolorowa wyłącznie wartości markowych, pocztowy adres przesyłkowy (Fi. dopłata 300%) do paczki wysłanej 23.II z Loebeschutz (Głubczyce) do Berlina, stempel odbiorczy; znaczki unieważnione kasownikiem korkowym; bardzo dobry stan zachowania;

Fi.29, 26, 28
1 200 PLN
1188

1922 Górny Śląsk, wydanie przedrukowe, seria kasowana.

Fi.41-43
60 PLN
SOLD
1189

1922 Górny Śląsk, polskie wydanie obiegowe, znaczek za 50 pf. - frankatura wielokrotna, widokówka wysłana 6.IX z miejscowości Mikołów (Nikolai), przyznanej w wyniku plebiscytu Polsce; gwarancja Schmutz.

Fi.148
Mi.5 
750 PLN
1190

1922 Górny Śląsk, polskie wydanie obiegowe, znaczek za 3 mk. - frankatura pojedyncza, list (koperta okienkowa) wysłany 26.VII z Katowic.

Fi.153
400 PLN
1191

1922 Górny Śląsk, list urzędowy wysłany 4.IX z Bytomia (Beuten), który w wyniku plebiscytu przypadł Niemcom.


120 PLN
1192

1923 Górny Śląsk, polskie wydanie obiegowe, znaczki za 50 pf. i 1 mk.- frankatura mieszana, widokówka wysłana 6.VII z miejscowości Bismarckhutte (Hajduki Wielkie) do Modlina, kasownik odbiorczy.

Fi.148, 150
Mi.5, 7 
200 PLN