The auction will start on 17.06.2022

Auction 25. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12076

1917 niezrealizowane projekty (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym w kolorze zielonym i czerwonym, sygnowane T.Schetyna.


400 PLN
12077

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem z błędem "Poezta" - błąd na odwroce może występować w kilku egzemplarzach, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 No B1
Mi.2 K 
1 584 PLN
SOLD
12078

1918 seria pomnikowa, dolny prawy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B1
Mi.2 
35 PLN
SOLD
12079

1918 seria pomnikowa, lewy górny znaczek z błędem "kropka w literz k", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B3
Mi.2 
35 PLN
12080

1918 seria pomnikowa, dolny prawy znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B5
Mi.2 
35 PLN
12081

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5f/2 gr. z błędami na poz.10 "prawa 5 z kropką wewnątrz" i na poz.12 "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B1+B5
200 PLN
12082

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok, środkowe znaczki z błędami "uszkodzona litera N" i "kropka wewnątrz prawej cyfry 5", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B2, B5
Mi.2 
120 PLN
12083

1918 seria pomnikowa, górny znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B1
Mi.2 
35 PLN
12084

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B1
Mi.2 
30 PLN
12085

1918 seria pomnikowa, znaczek z błedem występującym w części nakładu "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B8
Mi.2 
100 PLN
12086

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5f/2 gr., z błędem "kropka wewnątrz prawej 5", gwarancja Falkowski.

Fi.2 B5
60 PLN
SOLD
12087

1918 seria pomnikowa, kompletna seria.

Fi.2-5
Mi.2-5 
70 PLN
12088

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
12089

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
55 PLN
12090

1918 seria pomnikowa, arkusz znaczka za 5 fen. z 5 katalogawanymi błędami.

Fi.2 B1-3, B4, B5
Mi.2 
460 PLN
SOLD
12091

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
140 PLN
12092

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3 No
Mi.3 K 
40 PLN
12093

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem z błędem "Poezta", gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.3 No B1
Mi.3 K 
200 PLN
SOLD
12094

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
50 PLN
SOLD
12095

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.3 No
Mi.3 K 
50 PLN
SOLD
12096

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 37/47, prawy górny znaczek z błędem "brak noska w prawej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
12097

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 3/13, lewy dolny znaczek z błędem "poezta", dolne znaczki zagięte przed nadrukiem, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
12098

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z poz. 17 z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
12099

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z poz. 38 z błędem "uszkodzona 1 w prawej 10", gwrancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
12100

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10f/6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
40 PLN
12101

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
12102

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukami z poz. 3-4, 12-13, górny lewy znaczek z błędem występującym w części nakładu "I zamiast prawej 1" i dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1, B6
Mi.3 
85 PLN
12103

1918 frankatura mieszana - seria pomnikowa (2 x 10 f/ 6 gr) + PP/GGW (30 f nadruk I formą), list polecony -koperta żałobna - wysłany 13.II z Warszawy adresowany do Częstochowy, gwarancja Korszeń.

Fi.3, 14I
Mi.3, 11I 
1 000 PLN
12104

1918 mieszana frankatura na liście polecony z Warszawy 23.I.19 do Wiednia, stempel warszawskiego wydziału kontroli do korespondencji zagranicznej przy MSZ, znaczek za 40 fen. z nadrukiem GGW błyszczącym - bardzo rzadko spotykanym na korespondencji, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.3, 15aII
Mi.3, 12II 
1 800 PLN
SOLD
12105

1918 mieszana frankatura dwóch wydań prowizorycznych na kartce z Zawiercia (prowizoryczny kasownik) do Lublina, z treści kartki data nadania 30.XII.18, znaczek za 5 fen. z błędem "obniżone l".

Fi.3, 8b B3
Mi.3, 7I 
471 PLN
SOLD
12106

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
12107

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
12108

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 3 z błędem występującym w cvzęści nakładu "uszkodzone 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B7
Mi.3 
50 PLN
12109

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
20 PLN
12110

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B6
Mi.3 
30 PLN
12111

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", ślad po niewielkiej podlepce, gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
12112

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 18 z uszkodzonym prawym brzegiem znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
12113

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", prawy znaczek spacja przy prawej jedynce, oba błędy występują w niewielkiej części nakładu.

Fi.3 B2
Mi.3 
150 PLN
12114

1918 seria pomnikowa, narożna parka z Abklatschem na odwrocie.

Fi.3
Mi.3 
40 PLN
12115

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10f/6 gr., z błędem "uszkodzone N i k", gwarancja Falkowski.

Fi.3 B
30 PLN
SOLD