The auction will start on 19.04.2024

Auction 25. Polonica on foreign stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15994

1910 egipskie winietki z okazji kongresu esperanto w tym z podobizną Ludwika Zamenchofa.


200 PLN
15995

1924 Wystawa Turecko-Polska, fantastyczne wczesne polonicum z tzw. Levantu, kasownik okolicznościowy z wystawy na wycinku z tureckim znaczkiem obiegowym, czytelnie odbity, w pięknym stanie.


Mi.810 
400 PLN
15996

1931 Gen.Kazimierz Pułaski, czysty znaczek USA, wydany z okazji 150 lecia jego śmierci.


Mi.331 
10 PLN
15997

1933 Gen.Tadeusz Kościuszko, czysty znaczek USA, pomnik generała stojący w Parku Lafayetta w Waszyngtonie.


Mi.360 
20 PLN
15998

1935 Władysław III Warneńczyk, seria czysta znaczków Bułgarii, w pięknym stanie, wydana z okazji poświęcenia mauzoleum polskiego króla, poległego w bitwie z Turkami pod Warną w 1444 roku.


Mi.286-90 
150 PLN
15999

1954 Watykan, Matka Boska Ostrobramska, seria czysta.


Mi.227-29 
110 PLN
16000

1954 Ignacy Domeyko - mineralog, przyjaciel Adama Mickiewicza, seria czysta znaczków Chile wydanych z okazji 150 lecia jego narodzin.


Mi.491-92 
20 PLN
16001

1960 Ignacy Jan Paderewski, czysta seria znaczków USA, wydana z okazji 100 lecia jego narodzin.


Mi.789-90 
10 PLN
16002

1961 Konferencja Ministrów Łączności Krajów Socjalistycznych, FDC Węgry.


Mi.1762-1764A 
15 PLN
16003

1962 Józef Piłsudski i jego epoka w polskiej filatelistyce, dekoracyjna całość ostemplowana okolicznościowo 9.III na wystawie POLPHILEX 62.


35 PLN
16004

1962 Polphilex 62.


50 PLN
16005

1963 Kazimierz Stanisław Gzowski - budowniczy mostu przez Niagarę, czworoblok znaczków Kanady, wydanych z okazji 150 rocznicy jego urodzin.


Mi.353 
10 PLN
16006

1963 Technik Polski.


35 PLN
16007

1966 wydanie okolicznościowe 5 Kresowej Dywizji Piechoty.


45 PLN
16008

1966 Polphlex 66.


40 PLN
16009

1966 wystawa milenijna w Londynie.


40 PLN
16010

1966 stempel upt. Panna Maria na okolicznościowej kopercie.


20 PLN
16011

1966 1000-lecie Państwa Polskiego.


35 PLN
SOLD
16012

1966 1000-lecie Państwa Polskiego.


40 PLN
SOLD
16013

1966 1000-lecie Państwa Polskiego.


35 PLN
16014

1967 wystawa z okazji 100 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.


50 PLN
16015

1967 wystawa z okazji 100 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.


45 PLN
16016

1967 wystawa z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce.


35 PLN
16017

1967 Maria Skłodowska Curie - dwukrotna noblistka, czysty znaczek Francji, wydany z okazji 100 rocznicy jej urodzin.


Mi.1600 
10 PLN
16018

1967 Matka Boska Częstochowska, czysty znaczek Brazylii, wydany z okazji 1000 lecia Chrztu Polski.


Mi.1127 
15 PLN
16019

1968 zjazd Związku Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.


35 PLN
16020

1968 Polphilex 68.


35 PLN
16021

1968 400-lecie śmierci Stanisława Kostki.


35 PLN
16022

1968 okolicznościowa koperta przygotowana z okazji obchodów 50 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku w ramach wystawy POLPEX 1968.


25 PLN
16023

1968 Maria Skłodowska Curie - dwukrotna noblistka, czysty znaczek Indii, wydany z okazji 101 rocznicy jej urodzin.


Mi.460 
20 PLN
16024

1968 Maria Skłodowska Curie - dwukrotna noblistka, czysta seria Rumunii - najdroższa wartość z wizerunkiem polskiej uczonej.


Mi.2607-12 
10 PLN
16025

1968 Konstancja Markiewicz - żona polskiego malarza Kazimierza Markiewicza, 1919-21 w powstańczym rządzie irlandzkim, czysty znaczek Irlandii, wydany z okazji 100 rocznicy jej urodzin.


Mi.206-07 
30 PLN
16026

1969 patriotyczna koperta, ostemplowana w założonej przez Polaków na terenie Kanady, miejscowości Kaszuby.


25 PLN
16027

1973 Węgry, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, parka znaczków ciętych z przywieszkami po lewej i po prawej, wydanie o bardzo niskim nakładzie.


Mi.2845B Zf 
200 PLN
16028

1973 Mikołaj Kopernik, efektowne, numerowane - wykonane stalorytem - wydawnictwo pamiątkowe z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej POLSKA 73.


80 PLN
16029

1976 Polpex 1976.


30 PLN
16030

1979 święto żołnierza Londyn.


45 PLN
16031

2004 Polpex w 60 rocznicę Powstania Warszawskiego.


30 PLN