The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 25. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11745

1850 unikalny niemy kasownik ozdobny Krakowa, na pięknym wycinku, ze znaczkiem pierwszego wydania austriackiego za 9 Kr. typu I, bardzo wysoka wycena w katalogu stempli Mullera 1367c/2100 punktów, na zachodnich aukcjach sprzedawany około 1500 euro, tu w bardzo atrakcyjnej cenie, nowa - 13.XII.2004 - fotoopinia austriackiego eksperta Uwe Steinera.


Mi.5 
3 500 PLN
11746

1850 po, I wydanie Prus - 1 sgr. - frankatura pojedyncza, znaczek (cięcie z lewej strony dochodzi do ramki) unieważniony kasownikiem numerowym 289 na liście wysłanym z Chełmży (Culmsee) 28.X do Chełmna (Culm), kasownik odbiorczy.


Mi.2 
200 PLN
SOLD
11747

1851 Pierwszy gazetowy znaczek świata - słynny "Merkury" na kompletnej gazecie !!! krakowski "CZAS" z 17.VIII.1856 wysyłka do magistratu Nowego Sącza.


Mi.6 
1 000 PLN
11748

1861 austracki znaczek gazetowy, użyty jako opłata druku wysłanego 4.III.1864 z Pilzna; ciekawa całość o wysokiej wartości katalogowej.


Mi.23 
1 200 PLN
11749

1861 Zestaw 5 gazet (krakowski "Czas") opłaconych austriackimi znaczkami gazetowymi, bardzo wysoka wycena katalogowa (Michel 2003) ponad 3000 euro !!!


Mi.17, 23 
500 PLN
11750

1862 (?) austriacki jasnoszary znaczek gazetowy (1,05 kr.) przesłany 5.IV na opasce adresowanej do Nowego Sącza, krótko cięty z prawej strony; wysoka wycena katalogowa (Michel 400)!!!


Mi.23a 
400 PLN
11751

1863 około, V wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, koperta listu poleconego wysłana 17.VI z Bochni do Brzeska, znaczki nieuszkodzone, bardzo ładny stan zachowania.


Mi.32, 33 
250 PLN
11752

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy wysłany 30.XII z Kędzierzyna-Koźla (Cosel), niedoręczony, zwrócony do nadawcy.


Mi.D3 
100 PLN
11753

1872 I wydanie Niemiec - 1/2 Gr - frankatura pojedyncza, list nadany 19.VI w miejscowości Zempelburg (Sępólno Krajeńskie), znaczek wycinano nożyczkami z pionowego paska stąd na górze "nadmiar" ząbków, a na dole ich "niedobór".


Mi.14 
400 PLN
11754

1873 list z Pułtuska do Kutna, znaczek uszkodzony - przed naklejeniem.


200 PLN
11755

1880 rosyjska kartka pocztowa wysłana z Białegostoku do Berlina.


120 PLN
11756

1880, list pieniężny wysłany 19.IX z Kent do Tarnowa, na odwrocie urzędowe dwujęzyczne pieczęcie lakowe z godłem: "K.K.BEZ. GERICHT IN KENTY/ C.K. SĄD POWIAT W KĘTACH"; pieczęci bardzo dobrze zachowane.


200 PLN
11757

1887 zagraniczny list polecony nadany 7.VI w urzędzie filialnym Kraków adresowany do Tomska na Syberii, wysoka (20 kr.) pojedyncza frankatura, rzadko spotykana ozdobna erka, stempel odbiorczy Tomska, wysoka wycena katalogowa.


Mi.48 
700 PLN
11758

1888 telegram nadany 7.V z Warszawy do Kutna, adnotacja na froncie: "Posłanicowi prosze wpła 20 kop."


50 PLN
11759

1895 karta pocztowa wysłana 16.XII z Krakowa do Warszawy.


40 PLN
11760

1898 Sądowy znaczek doręczeniowy.

Fi.2ay
120 PLN
11761

1898 list wysłany 20.V z Karpacza (Krummhubel), ładna firmowa koperta, kasownik odbiorczy.


20 PLN
11762

1901 karta pocztowa wysłana 22.X z miejscowości Wielkie Drogi do Krakowa, na odwrocie ślady po taśmie klejącej.


25 PLN
11763

1903 ciekawa widokówka, wysłana z Łodzi adresowana na Noumea na Nowej Kaledonii !!! niezykle rzadko spotykany kierunek wysyłki.


250 PLN
11764

1903 widokówka wysłana 1.VIII z miejscowości Zawadzkie (Zawadzki) adresowana do Wrocławia.


Mi.70 
35 PLN
11765

1907 frankatura wielokrotna, list polecony wysłany 6.XI z Warszawy do Paryża, kasowniki odbiorcze.


50 PLN
SOLD
11766

1908 całostka (koperta) wysłana 2.V z Rudy Malenieckiej do Dąbrowy Górniczej, zwraca uwagę ciekawe adresowanie listu: "... Stacya Dr. Żel. Iwanogrodzko - Dąbr."


Mi.U37A 
100 PLN
11767

1908 list wysłany 21.VIII z Kutna do Wisły, kasownik odbiorczy.


30 PLN
11768

1909 pocztowy adres przesyłkowy z Lubljany (Laibach) wysłany 8.V przez Wiedeń do Sosnowca, zwraca uwagę ciekawy kasownik odbiorczy Sosnowiec No 1.


Mi.142, 144, 151, 15
100 PLN
11769

1909 lub po, prywatny nadruk reklamowy firmy Vacuum Oil Company na kopercie z nadrukiem nowej wartości; przesyłka (o numerze kolejnym 3140) została wysłana z arsenału warszawskiego, a ponieważ pismo (zapewne) dotyczyło zamówień wojskowych, doręczono je kurierem.


Mi.U42D 
200 PLN
11770

1909 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
11771

1910 kartka nadana w ambulansie kolejowym nr 192 do Druji koło Wilna.


80 PLN
11772

1910 "80 rocznica urodzin cesarza Franciszka Józefa" - list prawidłowo opłacony, znaczkami rzadko spotykanymi na obiegowej korespondencji; wysłany 13.IX z Zakopanego do Lwowa.


200 PLN
11773

1910 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
11774

1911 "Ostdeutsche Ausstellung Posen 1911" - jeden z najwcześniejszych stempli okolicznościowych Ziem Polskich; oficjalna widokówka wysłana 24.VIII z terenu wystawy; znaczek unieważniony kasownikiem POSEN AUSSTELLUNG z wyróżnikiem "a".


400 PLN
11775

1911 dofrankowana całostka - część z opłaconą odpowiedzią, wysłana 25.V z Sosnowca adresowana do miejscowości Zalenze (Załęże), obecnie dzielnica Katowic.


Mi.P23F 
50 PLN
11776

1911 niespotykany przypadek użycia na rdzennie polskich ziemiach znaczka węgierskiego, poza Spiszem mogło to mieć jedynie miejsce w przypadku znaczka gazetowego, gdyż te unieważniano w miejscu doręczania opłaconej nimi gazety, znaczek wydania z 1900 roku, kasownik Bochnia 25.1.11r., gwarancja i opis Krawczyk


Mi.71 
500 PLN
11777

1912 gazeta z opaską gazetową i stemplem Kongresu Espranto w Krakowie 17.08.1912.


2 500 PLN
11778

1914-15 dwa listy z Warszawy do Czerkas w guberni kijowskiej. List ze stemplem kamuflażowym nadano w październiku 1914 roku, list nadany w lutym 1915 otrzymał już zwykły datownik. Na obu listach stemple odbiorcze.


280 PLN
11779

1914 widokówka wysłana 14.IV, adresowana do Warszawy, przewieziona ambulansem nr.113 relacji Białystok -Baranowicze; kasownik odbiorczy.


65 PLN
SOLD
11780

1914 widokówka wysłana 24.IV, adresowana do Warszawy, przewieziona ambulansem nr.114 relacji Baranowicze - Białystok; kasownik odbiorczy.


40 PLN
11781

1914 znaczek ze stemplem kamuflażowym stosowanym w pierwszych miesiącach I wojny światowej.


100 PLN
11782

1915, list wysłany 16.VII z Drohiczyna.


Mi.70 
30 PLN
11783

1915 znaczek rosyjski z Piortem I, za 4 kop., z niemym kasownikiem (utajniającym miejsce nadania listu), z okresu I wojny światowej.


Mi.82 
100 PLN
11784

1916 "C.k. Dyrekcya kolei państwowych we Lwowie" - list polecony w efektownej kopercie "firmowej", wysłany z Rawy Ruskiej 22.III do Krakowa, kasownik odbiorczy.


250 PLN