The auction will start on 19.04.2024

Auction 25. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11975

1915 Warszawa, nadużycia form, znaczki cięte bez tła w kolorach zielonym i czerwonym

Fi.1-2 P
40 PLN
11976

1915 Warszawa, nadużycie formy, próba z dużego kamienia, zielona na piaskowym tle, cięta, niegumowana.

Fi.1P
40 PLN
11977

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania drukowany farbą anilinową (Mi.75 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2j
Mi.2b 
150 PLN
11978

1915 Warszawa, nadużycie formy, próba z dużego kamienia, złota bez tła, cięta, w ładnym stanie.

Fi.2P
70 PLN
SOLD
11979

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem czerwonolila, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIIb
150 PLN
11980

1915 Warszawa, znaczek z tłem żółtobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIa
150 PLN
11981

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czerwonolila, znaczek z prześwitką na marginesie, ale co rzadkie, o pięknym klarownym nadruku, doskonałym dla celów porównawczych i ekspozycyjnych, gwarancja.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
160 PLN
11982

1915 Warszawa, parka z dwoma różnymi rodzajami nadruku, gwarancja Schmutz.

Fi.5 I, II
400 PLN
11983

1915 Warszawa - miejscowy list wysłany 22.XII, na odwrocie znaczek poczty miejskiej, skasowany stempelkiem z syreną.

Fi.7
Mi.8 
80 PLN
11984

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


60 PLN
11985

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


90 PLN
11986

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu z piaskowym tłem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
11987

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
11988

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
11989

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIb
300 PLN
11990

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
11991

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.IIb
300 PLN
11992

1916, Częstochowa - list miejscowy, przesłany 11.II, stempelki: poczty miejskiej i określający wysokość opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
120 PLN
11993

1916 Białystok, znaczek bez podpisu, gwarancja Schmutz.

Fi.1 II
1 100 PLN
11994

1916 Sosnowiec, stemplowana seria pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
60 PLN
11995

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130euro), gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
180 PLN
11996

1916 Częstochowa - druki przesyłane miejscowo 14.IX, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
11997

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 23.II z Warszawy, wyraźna odbitka stempla Straży Pożarnej, cenzura, stempelek nadawcy; efektowna całość w idealnym stanie zachowania.

Fi.2c
1 300 PLN
11998

1916 Zawiercie, znaczek z nadrukiem kontrolnym, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.2
1 950 PLN
11999

1916 Warszawa - wyciąg z ksiąg niestałej ludności domu, znaczki poczty miejskiej użyte do opłacenia należności fiskalnych, parka unieważniona stemplem "Straż Obywatelska m. Warszawy/ Komisarjat III Okręgu" - unikat !!!

Fi.2
1 000 PLN
12000

1916 Sosnowiec, seria kasowana z błędami w znaczku za 3 kop. "uszkodzone litery STO po prawej stronie", w znaczku za 10 kop. "biała kreska przecinająca rysunek na ukos", gwarancja Scmutz, Franz i.

Fi.3-4B
1 000 PLN
12001

1916 Sosnowiec, marginesowa seria kasowana (Mi.280 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
240 PLN
12002

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
12003

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2Ia na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.5
80 PLN
SOLD
12004

1916 Sosnowiec, herb miasta w nietypowej parce tete-beche, z przeperforowanym w wymiarze znaczka marginesem, w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
560 PLN
12005

1916 parka tete-beche znaczków poczty miejskiej Sosnowca z marginesem i prawie pełnym pustopolem, gwarancja Schmutz.

Fi.5
Mi.5 
350 PLN
12006

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

Fi.9-10
25 PLN
SOLD
12007

1916 Warszawa, dwunastoblok znaczka za 2 gr. dolne 3 znaczki nirównomiernie nałożona guma.

Fi.9
60 PLN
12008

1916 Poczta Miejska Warszawa, zawiadomienie o przekazie pieniężnym opłacone znaczkiem poczty miejskiej, gwarancja.

Fi.10
280 PLN
12009

1916 Warszawa - zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego wysłane 27.V, opłatę za przesyłkę (5 fen) pokrywał odbiorca, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
200 PLN
12010

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 14.VIII, opłatę za przesyłkę (8 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr); zwraca uwagę prowizoryczny, beznominałowy stempelek "Pfennig Porto" z wpisaną wysokością opłaty.

Fi.10
150 PLN
12011

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 6.X, opłatę za przesyłkę (8 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
250 PLN
12012

1916 kartka z obozu jenieckiego Doberitz w Niemczech do Warszawy opłacona znaczkiem poczty miejskiej.


250 PLN
12013

1916 kartka z Berlina do Warszawy ze znaczkiem poczty miejskiej.


50 PLN
12014

1916 kartka pocztowa z Częstochowy wysłana Łomży w marcu 1916 (stempel Fi2 w kolorze czarnym), zwrócona w grudniu - stempel poczty miejskiej w kolorze fioletowym, gwarancja.


800 PLN