The auction will start on 19.04.2024

Auction 25. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11888

1904 wojna rosyjsko-japońska, walki w Korei - widokówka napisana 28.VIII, wysłana z Harbina do Mszany Dolnej, pieczęć formacyjna "Okrużn.Sztab Wojenno-Okrużnych Uprawen. Mandżur Armii". Urywek treści "Dziś przyjechałem z Laojanu gdzie armia japońska stoi pod miastem i lada chwila czekają bitwy" i dopisek na końcu: "Jadę do Korej pełnomocnym naczelnikiem oddziału przy armii przedniej". Dwa dni później 30.VIII, Japończycy rozpoczęli natarcie na 30 kilometrowym froncie, na odcinku Liaojung-Mukden w Mandżurii, w wyniku którego armia rosyjska musiała się wycofać. Unikalna przesyłka i wspaniały dokument historyczny.


2 000 PLN
11889

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria kasowana na wycinkach, rzadka, w bardzo ładnym stanie.

Fi.1-2
600 PLN
11890

1914 Orzeł - wydanie NKN, 3/4 arkusza znaczka za 5 h. z poz.2/16, bez gumy, z wieloma usterkami druku charakterystycznymi dla poszczególnych pozycji, świetny materiał badawczy w przystępnej cenie.

Fi.1
480 PLN
11891

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
180 PLN
11892

1914 stempel kamuflażowy "IX/72" (Tarnobrzeg) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 21.VIII do Franzen w Austrii.


150 PLN
11893

1914 stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane; karta pocztowa wysłana z Warszawy 21.IX do Holandii, cenzura rosyjska i odbiorczy stempelek poczty holenderskiej.


250 PLN
11894

1914 (?) widokówka wysłana ze szpitala wojskowego, bardzo czytelnie i wyraźnie odbity stempel nadawczy "2 Warszawski Szpital Elżbietanek".


225 PLN
SOLD
11895

1914 stempel kamuflażowy "IX/801" (Wieliczka) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 19.X do Wiednia.


150 PLN
SOLD
11896

1914 stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane; karta pocztowa wysłana 13.IX z niezidentyfikowanej miejscowości adresowana do majątku w Skłotach.


700 PLN
11897

1914 cholera !!! ("Sanitatspflege" nienotowany stempelek) - przesyłka dezynfekowana wysłana 6.IX ze Szpitala Zapasowego w Rozwadowie adresowana do Czech; przesyłki ze szpitali poddawano procesowi odkażania w obawie przed rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych - głównie cholery; podobne walory należą do rzadkości; dodatkowo, stempelek kamuflażowy "IX/57" (Rozwadów).


180 PLN
SOLD
11898

1914 stempel kamuflażowy "IX/379" (Kruszelnica) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, strona adresowa listownika poczty polowej.


40 PLN
11899

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, lekko matowa guma, poza tym w bardzo ładnym stanie, stare sygnatury.

Fi. 1-2
220 PLN
11900

1915 Legiony Polskie - podwójna karta wysłana 24.III z Wiednia do Biura Werbunkowego Legionów w Oświęcimiu.


50 PLN
11901

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 21.VIII z urzędu etapowego w Piotrkowie przez podoficera IV pułku piechoty Legionów, cenzury.


80 PLN
11902

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW".


40 PLN
11903

1915 Felpost 118 ze stemplem formacyjnym 1.pułku I Brygady Legionów Polskich. Na odwrocie zalepka SAMARYTANINA NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW POLSKICH. Gwarancja Schmutz


300 PLN
11904

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 11.VII z Domu Rekonwalescenta Legionów w Krynicy adresowana na pocztę polową 355, stempelek formacyjny, cenzura.


70 PLN
11905

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 22.X z Nowego Targu, adresowana do Stacji Zbornej Legionów w Morawskiej Ostrawie, cenzura.


30 PLN
11906

1915 Legiony Polskie - "IV. Kompania/ Legionu polskiego/ we Wiedniu." widokówka napisana 23.I, wysłana 29.I z urzędu pocztowego Wien 12; prezentowana unikalna całość, opisana w podręczniku Berka, pochodzi ze słynnego zbioru Władysława Ratha.


600 PLN
11907

1916 formularz wysłany 28.VII ze szpitala fortecznego nr.8 w Krakowie za pośrednictwem poczty polowej 186, adresowany do jednostki na pocztę polową 96; zwrócony do nadawcy.


120 PLN
11908

1916 widokówka wysłana 13.VII z Hohensalza (Inowrocław), cenzura.


30 PLN
11909

1916 Legiony Polskie - ręcznie wykonana widokówka, wysłana 25.I adresowana do legionowego szpitala rezerwowego w Kamieńsku.


40 PLN
11910

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 15.IV z Domu Transportowego Legionów Polskich w Dziedzicach, adresowana do II Brygady na pocztę polową 355.


50 PLN
SOLD
11911

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich ząbkowane.


40 PLN
11912

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich cięte.


60 PLN
11913

1916 Seria nalepek legionowych w czworoblokach.


400 PLN
11914

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 9.VIII z plutonu telefonicznego 1 pułku piechoty za pośrednictwem poczty polowej 118, adresowany do Kielc.


40 PLN
11915

1916 ilustrowany formularz wysłany 20.IX za pośrednictwem poczty polowej 284 (kasownik z wyróżnikiem "b"), adresowany do Brzozowa; pieczęć formacyjna.


120 PLN
11916

1916 ciekawy formularz wysłany 12.XII z poczty polowej 103, adresowany do Krakowa, stempelek formacyjny.


100 PLN
11917

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 26.VII z poczty polowej 355 do Przemyśla, stempelek formacyjny: "1. Kompania 4. pułk piechoty/ Legion Polski".


80 PLN
11918

1917 Legiony Polskie - nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. na widokówce unieważniona 6.VIII stemplem austriackiej poczty polowej nr. 180, stempel formacyjny "KuK SCHUTZENREGIMENT 34 ERSATZBATALLION"; rzadkie i ciekawe użycie pocztowe, najczęściej "znaczek" ten wykorzystywano jako zalepkę zabezpieczającą na odwrocie listów, dekoracyjna całość.

Fi.1
700 PLN
11919

1917 Legiony Polskie - formularz wysłany 23.II za pośrednictwem urzędu etapowego w Kielcach (wyróżnik "d"), adresowany do Posterunku Werbunkowego Wojsk Polskich w Chrząstowie; pieczęć formacyjna z orłem: "LEGIONY POLSKIE NACZELNEGO KOMITETU NARODOWEGO", ciekawy nietypowy stempelek cenzury; przesyłka niedoręczona, zwrócona do nadawcy.


80 PLN
11920

1917 specjalna widokówka wysłana 19.VII z poczty polowej 287 przez Polaka służącego w armii austriackiej, stempel formacyjny.


50 PLN
11921

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka nadana 18.I na poczcie polowej 378 (rzadka odmiana kasownika z wyróżnikiem "b") adresowana do Warszawy; pieczęć formacyjna, cenzura, stempelek poczty miejskiej.


200 PLN
11922

1917 dekoracyjny formularz austro-węgierskiej poczty polowej, wysłany 22.VI z miejscowości Wojniłów, cenzurowana w Stryju.


200 PLN
11923

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka wysłana 20.XI z Sieradza adresowana na pocztę polową 378, cenzura.


35 PLN
11924

1917 Polska Siła Zbrojna - patriotyczna widokówka wysłana 20.X z Dowództwa Obozu Ćwiczebnego Wojsk Polskich No.3 w Zegrzu, adresowana do Polskiego Korpusu Posiłkowego na pocztę polową 378; stempelek formacyjny.


120 PLN
11925

1917 widokówka pisana po polsku, wysłana 14.X za pośrednictwem poczty polowej 408 (kasownik z wyróżnikiem b), adresowana do miejscowości Kuty, stempelek formacyjny, cenzura; ta poczta polowa obsługiwała jednostki austro-węgierskie walczące na froncie zachodnim (głównie we Francji), służyło w nich wielu Polaków, którzy korzystając z okazji przechodzili przez linię frontu aby dostać się do formującej się tam polskiej armii.


150 PLN
11926

1917 karta pocztowa z artystyczną, ręcznie wykonaną ilustracją, wysłana 25.IX z miejscowości Gwoździec, dekoracyjny stempelek urzędowy, przesyłka cenzurowana w Kołomyi; efektowna całość.


200 PLN
11927

1917 Polski Korpus Posiłkowy, list z Feldpostamtu 378 z nieopisanym i rzadkim wyróżnikiem b 29.XI.1917, stempel formacyjny 2 Pułku U łanów 5 Szwadron Wojsk Polskich, stempel cenzury austriackiej, koperta przycięta z boku, gwarancja Schmutz.


80 PLN