The auction will start on 19.04.2024

Auction 25. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13633

1919 judaica - karta pocztowa wysłana 15.III przez rabina Kołomyi do Amsterdamu, cenzury, kasownik odbiorczy.


250 PLN
13634

1940 judaica - list Jakoba Lowenberga, adres nadawcy: "Lager Kirschberg bei Litzmannstadt, Block 3 - Haus 4", nadany w miejscowości Andrzejów koło Łodzi, obóz w Kirschbergu - Wiśniowej Górze był przeznaczony dla Żydów wysiedlanych z terenów Polski włączonych do Rzeszy.


650 PLN
13635

1941 kasownik "Judische Gemeinde-data-Postsammelstelle" w języku żydowskim, używany w gettcie krakowskim na wycinku ze znaczkiem wydania przedrukowego GG za 2 gr., gwarancja.

Fi.17
350 PLN
13636

1941 nalepka dobroczynna getta w Częstochowie.


1 000 PLN
13637

1941 getto warszawskie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 26.V z Łowicza, adresowany na ulicę Świętojerską w Warszawie, na odwrocie stemple getta: POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU wraz z małym datownikiem.


800 PLN
13638

1941 znaczek rozrachunkowy Rady Starszych Getta w Częstochowie za 50 gr, bardzo rzadki walor - jedyne wydanie stosowane do pobierania opłat wewnętrznych w gettach - w Łodzi przygotowano znaczki, ale nie wprowadzono ich do obiegu - w niektórych gettach stosowano stempelki taryfowe, taki sam znaczek sprzedano w maju/2000 na aukcji w Nowym Jorku za ponad 1000$, ten z pełną oryginalną gumą bez podlepki.


3 200 PLN
13639

1942 Getto w Łodzi, karta pocztowa od Żyda przywiezionego do getta z Pragi (Prager Transport B) zatrzymana w wyniku tzw. "szpery" i zwrócona do nadawcy, gwarancja.


400 PLN
13640

1943 fałszywy kasownik getta w Krakowie, na wycinku ze znaczkiem serii widokowej GG za 24 gr., gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.


70 PLN
13641

1943 Dwa arkusze 5pf i 20 pf.


6 000 PLN
13642

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1A typ 1-5
1 200 PLN
13643

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3A typ 1-5
800 PLN
13644

1944 niezrealizowane wydanie II, znaczki z pełną oryginalną gumą bez podlepki - jeden za 10 Pf nieco popękany, (katalogi odnotowują wyłącznie znaczki podlepkowe), przez wiele lat nie do zdobycia - dopiero ostatnio odnaleziono po kilka sztuk, gwarancje oraz Kalinowski i Danowski, 5 i 20 Pf. atest z obszernym opisem Danowski.

Fi.IV-VI
3 400 PLN
13645

1998 Katalog wystawy filatelistycznej, w środku wiele ciekawych artykułów.


80 PLN