The auction will start on 19.04.2024

Auction 25. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11817

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na kopercie 9.IX w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano; cenzura.


Mi.140, 141, 142, 14
300 PLN
11818

1914 znaczek ze stemplem kamuflażowym stosowanym w pierwszych miesiącach I wojny światowej w Warszawie.


80 PLN
11819

1914 okupacja niemiecka - "Russich Polen" ilustrowana, czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

Fi.Cpp2I
180 PLN
11820

1914 okupacja niemiecka - "Russich Polen" ilustrowana, czysta karta nakładu prywatnego; idealny stan zachowania.

Fi.Cpp1I
180 PLN
11821

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, cięta seria z podwójnym nadrukiem Feldpost.

Fi.1-21 Np
1 400 PLN
11822

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, seria na wycinkach z polskimi kasownikami (jeden znaczek za 60 hal luzem).

Fi.1-21
2 100 PLN
11823

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, seria.

Fi.1-21
950 PLN
11824

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, cięta seria z odwróconym nadrukiem Feldpost.

Fi.1-21 No
1 400 PLN
11825

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego Królestwa Polskiego, marginesowa seria w pięknym stanie.

Fi.1-5
180 PLN
11826

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, seria.

Fi.1-21
2 000 PLN
11827

1915 wydanie Rusisch Polen, znaczek za 3 fen.

Fi.1
10 PLN
11828

1915 wydanie Rusisch Polen, znaczek za 5 fen.

Fi.2
10 PLN
11829

1915 wydanie Rusisch Polen, znaczek za 10 fen.

Fi.3
10 PLN
11830

1915 wydanie Rusisch Polen, znaczek za 20 fen.

Fi.4
10 PLN
11831

1915 wydanie Rusisch Polen, znaczek za 40 fen.

Fi.5
70 PLN
11832

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 kr. na wycinku użytkowym, z obiegu na terenie Polski, piękny stan zachowania.

Fi.21
1 600 PLN
11833

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 800 PLN
11834

1915 wydanie obiegowe, seria w stemplowanych czworoblokach.

Fi.22-48
1 500 PLN
11835

1915 wydanie obiegowe, seria.

Fi.22-48
360 PLN
11836

1915 wydanie obiegowe, seria.

Fi.22-48
360 PLN
11837

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 20 hal - frankatura wielokrotna, list polecony, wysłany w kwietniu 1917 z Lubartowa (kasownik z wyróżnikiem *) do Lwowa, stempelek formacyjny; zgrabna, efektowna całość.

Fi.31
Mi.31 
300 PLN
11838

1915 Lwów - ostemplowania trzech różnych Poczt funkcjonujących jednocześnie na terenie miasta: austriackiej, austriackiej poczty polowej i niemieckiej poczty polowej (!), która działała tylko w okresie 26.VI - 4.IX; pamiątki pocztowe podobnego typu sporządzano na obszarach, gdzie urzędowało wiele różnych Poczt np.: Levant, Chiny, Maroko; ciekawostka mogąca efektownie wzbogacić zbiór.


180 PLN
11839

1915 okupacja austro-węgierska, widokówka z Jarosławia ofrankowana austriackim znaczkiem obiegowymi, 1.VII wysłana za pośrednictwem poczty polowej !!! niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu I wojny.


Mi.142 
150 PLN
11840

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa wysłana 25.V z Ludwigshafen !!! adresowana do Belgii !!! a stamtąd 28.V z poczty polowej przesłana do Ludwigshafen; niezwykły obieg pocztowy, w katalogu Fischer wycena "-.-".

Fi.Cp2
Mi.P2 
300 PLN
11841

1915 ilustrowana koperta prywatnego nakładu, wysłana 3.IX z Kalisza adresowana do Hannoweru, 8.IX przeadresowana na Berlin-Doberitz (stosowna adnotacja na odwrocie); całostka niezwykle rzadko spotykana z obiegu !!!

Fi.Ckp2I
600 PLN
11842

1915 znaczki wydania obiegowego austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

Fi.OA 1-18
70 PLN
11843

1915 znaczki wydania obiegowego austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

Fi.OA 1-18
70 PLN
SOLD
11844

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, znaczek wydania przedrukowego za 1 Mk./25 Pf., z w zasadzie niewidocznym cieniem śladu podlepki, w bardzo ładnym stanie.

Fi.2II
Mi.2I 
2 000 PLN
11845

1916 (?) okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", 5 fen. odmiana ciemnozielona z nadrukiem matowym - parka pozioma na liście wysłanym 13.VIII z Lipawy do Lipska, cenzura Królewiec; gwarancja.

Fi.3b
Mi.3b 
250 PLN
11846

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 3 Pf. z matowym nadrukiem, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.7c
Mi.7b 
40 PLN
11847

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 5 Pf. z matowym nadrukiem, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.8b
65 PLN
11848

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 7,5 Pf. ze smolistym nadrukiem (Mi.55 euro), w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9c
110 PLN
SOLD
11849

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.13d
160 PLN
11850

1916 okupacja austro-węgierska, list polecony wysłany 18.IX z urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "b") adresowany do Lipska, cenzura, kasownik odbiorczy.

Fi.30a, 33
120 PLN
SOLD
11851

1916 wydanie gazetowe, seria.

Fi.49-52
10 PLN
SOLD
11852

1916 wydanie gazetowe, znaczek z ząbkowaniem 11 1/2.

Fi.49
10 PLN
11853

1916 wydanie gazetowe, seria.

Fi.49-52
36 PLN
11854

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, cięte w czworoblokach.

Fi.50-51 nz
600 PLN
11855

1916 wydanie gazetowe, znaczek z ząbkowaniem 11 1/2.

Fi.52
50 PLN
11856

1916 karta pocztowa, dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy znaczkiem bośniackim !!! skasowana 8.XI w urzędzie etapowym w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c"), na odwrocie bez tekstu; stempelek cenzury.


Mi.FP2, P22 
80 PLN