The auction will start on 19.04.2024

Auction 25. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13183

1934 Legia Cudzoziemska - widokówka wysłana 17.V z Oranu do Nowego Sącza przez Polaka służącego w tej owianej legendą formacji - 1 Regiment Etranger L.P.H.


120 PLN
13184

1938 Zaolzie, koperta skasowana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2 z dodatkowymi stemplami propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI".

Fi.294
Mi.315 
80 PLN
13185

1938 Jabłonków - rzadki polski kasownik prowizoryczny na wycinku, mała miejscowość na Zaolziu zajęta w X.1938.

Fi.294
Mi.315 
30 PLN
SOLD
13186

1938 Zaolzie, polskie znaczki na kopercie skasowane w urzędzie pocztowym Orłowa: 10.X (kasownik z wyróżnikiem "b") i 11.XI (kasownik z wyróżnikiem "j"), dodatkowo stempel propagandowy "10.X.38 "Zagębie węglowe"/ własnością POLSKI".


140 PLN
13187

1938 Zaolzie, polska karta pocztowa z doklejonym czechosłowackim znaczkiem ostemplowana 11.X w urzędzie pocztowym Skrzeczoń(kasownik z wyróżnikiem "a").


60 PLN
SOLD
13188

1938 Zaolzie, polski i czechosłowacki znaczek na kopercie skasowane 8.X w urzędzie pocztowym Piotrowice k.Bogumina (kasownik z wyróżnikiem "b").


60 PLN
SOLD
13189

1938 Spisz, Orawa, Czadeckie, polski znaczek na kopercie skasowany 26.XI w urzędzie pocztowym Skalite (kasownik z wyróżnikiem "a") z dodatkowym stemplem propagandowym "1938 r. Górale ziemi Czadeckiej wrócili do Ojczyzny!" i znaczkiem przedstawiającym Piotra Borowego - górala, nazywanego Apostołem Orawy, działacza politycznego i narodowego Orawy i Spisza, autora patriotycznego dziełka "Sąd grzesznika sam nad sobą" pisanego gwarą orawską. Warto przypomnieć, że z terenu czadeckiego (Słowacja) do Polski przyłączono tylko 3 wsie.


200 PLN
SOLD
13190

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) wysłana 11.X z urzędu pocztowego Bogumin 2 (kasownik z wyróżnikiem "a" adresowana do Poznania.

Fi.Cp78
180 PLN
13191

1939 Anschluss - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym nawołującym do plebiscytu zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


200 PLN
13192

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.IX za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej, przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


50 PLN
13193

1939 Kampania Wrześniowa, karta wysłana 31.VIII z Tarnowa do miejscowości Kocierzew, stempelek cenzury BC 47, karta z lewej strony na całej długości nadłamana.


400 PLN
13194

1939 kartka nadana z Jarosławia 4.09. ze stemplem cenzury wojskowej BC 105, gwarancja.


800 PLN
13195

1939 karta wysłana 21.XII z Genewy przez Czerwony Krzyż do polskiego marynarza, służącego na s/s "Śląsk", adresowana do Londynu; karta pionowo zgięta.


150 PLN
13196

1939-1945 zestaw datowników polskich poczt polowych na kompletnych wycinkach: Kampania Wrześniowa, 1 Korpus w Wielkiej Brytanii, 2 Korpus we Włoszech, dodatkowo stempel czechosłowackiej poczty polowej w Anglii.


250 PLN
13197

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa wysłana 2.IX z miejscowości Kosów Huculski adresowana na pocztę Chyrów, stempelek cenzury BC 62; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp86
600 PLN
13198

1939 Kampania Wrześniowa, karta przesłana 30.VIII ambulansem relacji Lublin - Łódź (wyróżnik "a") adresowana do miejscowości Mochcin (poznańskie), stempelek cenzury BC 41 (?), dobry stan zachowania.

Fi.Cp88
450 PLN
13199

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym 24.VIII przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do Polskiego Obozu Nr.4 w Szkocji.


80 PLN
13200

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych. Ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


320 PLN
13201

1940 Armia Polska we Francji, rozkaz wyjazdu wystawiony 27.V przez dowódcę 4 pułku piechoty, wyraźna odbitka pieczęci pułkowej; warto przypomnieć, że walki we Francji trwały już od 10.V; bardzo ciekawy dokument.


220 PLN
13202

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 15.VIII.1941.


140 PLN
13203

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, karta pocztowa przesłana 14.III pomiędzy jednostkami 1 Korpusu, stacjonującymi w Szkocji, bardzo rzadki okrągły typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany praktycznie tylko na przesyłkach filatelistycznych; katalog specjalizowany określa jego wartość jako "cenę amatorską", ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
13204

1941-1944 zestaw rekwizytów pocztowych 1 Korpusu na specjalnych kartach z archiwów Związku Filatelistów Polskich w Wielkij Brytanii.


140 PLN
13205

1941 wycinek z listu (liczko koperty)z rzadkim stemplem Biuro Pocztowe I Korpusu.


60 PLN
SOLD
13206

1941 wojsko polskie we Francji, nalepka czerwonego krzyża dla wojsk morskich, z błędem "brak koloru czerwonego", z pęłną oryginalną gumą.


120 PLN
13207

1941 wojsko polskie we Francji, seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej, w parkach - brzegowa seria z lewej strony arkusza, jednostronnie cięta, z pęłną oryginalną gumą.


70 PLN
13208

1942 tajna poczta podziemna, marginesowa seria I wydania, w czworoblokach, o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie.

Fi.1-9
2 500 PLN
13209

1942 unikalna - w położeniu tete beche, parka kasowanych prób znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw. "Dojdziemy", gwarancja Schmutz.

Fi.1 P
1 200 PLN
13210

1942 Tajna Poczta Podziemna, marginesowa seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.1-9
600 PLN
13211

1942 seria I wydania Podziemnej Poczty polskiej o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

Fi.1-9
396 PLN
SOLD
13212

1942 poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w parce tete-beche z pełną oryginalną gumą , gwarancja Mikulski.

Fi.1
880 PLN
13213

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA, na znaczku z Hitlerem za 24 gr., na wycinku użytkowym, skasowany mechanicznie, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
1 500 PLN
13214

1942 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, polecona karta pocztowa wysłana 23.I z Warszawy do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości poprzez PCK - który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju - przeznaczone dla ppor. inż. Stanisława Jaźwińskiego (jednostka P82) przebywającego w Anglii, bardzo ciekawy dokument, piękny obieg; gwarancja.


250 PLN
SOLD
13215

1942 nalepka propagandowo - informacyjna poczty polowej 1 Korpusu, doklejona na liście wysłanym 7.IV z Blackpool.


35 PLN
SOLD
13216

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja.


150 PLN
SOLD
13217

1942 list z I korpusu do Kazachstanu, znaczek oderwany przez cenzurę sowiecką.


400 PLN
13218

1942 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii.


200 PLN
13219

1942 rosyjski znaczek na wycinku z skasowany datownikiem i niezmiernie rzadkim metalowym stemplem ośmiokątnym POLSKIE SIŁY ZBROJNE w ZSSR - POCZTA K POLOWA, używanym w okolicach Ufy na przesyłkach nadawanych i doręczanych przez pocztę polową nr 3004.


400 PLN
13220

1942 perforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z sylwetką spadochroniarza.


120 PLN
13221

1942 perforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z dodatkowym nadrukiem samolotu i spadochroniarza.


300 PLN
13222

1942 zielona próba znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw."STAN" - zatwierdzona do druku, ale zaniechana z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia), gwarancja.


800 PLN