The auction will start on 19.04.2024

Auction 25. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14929

1919 Kraków 11, seria lokalnych przedrukowych znaczków dopłaty na wycinkach, cięta nienotowana.

Fi.73-80A
200 PLN
14930

1919 znaczki opłaty użyte w charakterze dopłat, Skarżysko - pocztowy list przesyłkowy wysłany 4.XII z Radomia.

Fi.82A
150 PLN
14931

1919 list miejscowy z Cieszyna opłacony przez odbiorcę lokalnymi prowizoriami znaczków dopłaty.


80 PLN
14932

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 5 kor. z nadrukiem typ 3, prawie niewidoczny ślad po podlepce, bardzo dobry stan, bardzo rzadki znaczek o nakładzie zaledwie 80 sztuk, gwarancja Mikulski, Schmutz.

Fi.D11
14 500 PLN
14933

1920 urzędowy list ze Stryja do Lwowa opłacony przez odbiorcę parką znaczków dopłaty za 200 hal.

Fi.D22
200 PLN
14934

1921 urzędowy list miejscowy z Drohobycza opłacony przez odbiorcę znaczniem dopłaty za 500 hal.

Fi.D21
200 PLN
14935

1921 kartka miejscowa z Krakowa 3.VII.21 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

Fi.D22
100 PLN
14936

1921 wydanie obiegowe - orzeł z tarczą, parka znaczków za 50 mk. bez perforacji pomiędzy znaczkami i po prawej.

Fi.D43
15 PLN
14937

1921 wydanie prowizoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, fałszerstwa nadruków, gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.

Fi.D32-36 False
120 PLN
14938

1921 wydanie obiegowe, próba arkuszowa kreślona czerwonym i niebieskim tuszem.

Fi.D41 P
40 PLN
14939

1921 wydanie obiegowe, próba arkuszowa kreślona czerwonym tuszem.

Fi.D42 P
40 PLN
14940

1921 wydanie prowizoryczne znaczków dopłaty, przedruk na wydaniu NKN - orzeł na tarczy heraldycznej, 50 znaczkowy arkusz 6 mk./15 h., cała masa błędów i usterek, ciekawa budowa formy drukarskiej - tu ta oparta na drugim sektorze formy podstawowej 10x5 znaczków, jak wyglądała forma przedrukowa? to świetny materiał do badań i publikacji.

Fi.D32
350 PLN
14941

1921 wydanie prowizoryczne znaczków dopłaty, przedruk na wydaniu NKN - orzeł na tarczy heraldycznej, 100 znaczkowy arkusz 6 mk./25 h., cała masa błędów i usterek, ciekawa budowa formy drukarskiej - tu ta oparta na pierwszym sektorze formy podstawowej 10x10 znaczków, ale widać montaż z 5x5, jak wyglądała forma przedrukowa? to świetny materiał do badań i publikacji.

Fi.D33
600 PLN
14942

1921 wydanie prowizoryczne znaczków dopłaty, przedruk na wydaniu NKN - orzeł na tarczy heraldycznej, 100 znaczkowy arkusz 6 mk./15 h., cała masa błędów i usterek, ciekawa budowa formy drukarskiej - tu ta oparta na pierwszym sektorze formy podstawowej 10x10 znaczków, ale widać montaż z 5x5, jak wyglądała forma przedrukowa? to świetny materiał do badań i publikacji.

Fi.D32
500 PLN
14943

1923 orzeł z tarczą, wydanie obiegowe znaczków dopłaty w czworoblokach.

Fi.D45-50
50 PLN
14944

1923 orzeł z tarczą - nadruk nowej wartosci, seria w czworoblokach.

Fi.D51-53
65 PLN
SOLD
14945

1924 różne usterki ząbkowania na znaczkach kasowany.

Fi.ex.D54-64
Mi.ex.P54-64 
45 PLN
14946

1924 orzeł z tarczą w nowej walucie, bardzo rzadka parka ciętych znaczków dopłaty za 3 i 2 zł., rozdzielona międzypolem, gwarancja Schmutz.

Fi.D78I+D77I
2 000 PLN
14947

1924 orzeł z tarczą, inflacyjna seria czysta, w tak dobrym stanie bardzo rzadka.

Fi.D54-64
180 PLN
14948

1925 polecony list urzędowy z miejscowości Bursztyn 25.V.25 opłacony przez odbiorcę w Lipnicy Dolnej mieszaną frankaturą znaczków dopłaty w walucie markowej i złotowej.

Fi.D56, 65, 69
200 PLN
14949

1929 polecony list urzędowy "opłatę pocztową uiści adresat" wysłany 5.VII ze Skoczowa do Cieszyna, gdzie dotarł 6.VII a, poczta pobrała należność od odbiorcy.

Fi.D73I
Mi.P73I 
50 PLN
14950

1931 widokówka opłacona znaczkiem wycofanym z obiegu, wysłana ze Lwowa adresowana do Warszawy, gdzie poczta 9.XII naliczyła dopłatę.

Fi.D73I, D71II, 244
Mi.P73I, P71II, 263&
40 PLN
14951

1932 niełaściwie opłacony list z Mysłowic 26.II.32 z dopłata dokonana przez odbiorcę znaczkiem dopłaty w Szopienicach.

Fi.D69
35 PLN
14952

1938 ozdobne cyfry, znaczek dopłaty za 10 gr., w czworobloku, z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.D93
80 PLN
14953

1938 ozdobne cyfry, seria znaczków w czworoblokach, w pięknym stanie.

Fi.D92-99
120 PLN
14954

1938 list z Pruszkowa 15.IX.38 opłacony niewłaściwie jako druk z dopłatą dokonaną przez odbiorcę w Mińsku Mazowieckim znaczkami dopłaty, koperta złamana w połowie.

Fi.D89
60 PLN
14955

1938 ozdobne cyfry, czysta seria znaczków dopłaty.

Fi.D92-99
30 PLN
14956

1949 trąbka pocztowa, znaczki za 3 zł. i 2 zł. z podwójnym miedzypolem pomiędzy znaczkami.

Fi.D113 + 112
Mi.P106B + 105B 
600 PLN
14957

1949 trąbka pocztowa, znaczek za 5 zł. z usterkami w trzech rogach rysunku, gwarancja Falkowski.

Fi.D106
Mi.P106B 
120 PLN
14958

1950 "groszy", Godło państwa, czworoblok znaczków po 10 zł. z nadrukami w kolorach czarnym i fioletowym typu 23, na znaczkach lewych podwójnymi.

Fi.D119
Mi.P136 
80 PLN
14959

1950 "groszy", Godło państwa, pasek znaczków po 15 zł. z nadrukami w kolorach czarnym i fioletowym typu 23, na dwu znaczkach po prawej z podwójnym.

Fi.D120
Mi.P137 
50 PLN
14960

1950 "groszy", trąbka pocztowa, czworoblok znaczka za 2 zł. ze stempelkiem rzadkiego typu 10 i oznaczeniem walca, gwarancja Gryżewski.

Fi.D112
Mi.P126A 
150 PLN
14961

1950 Gogło państwa, czworoblok ciętych znaczków za 15 zł., z pięknie widocznym drugostronnie tzw. "abklatschem".

Fi.D120 nz
Mi.P116 
3 200 PLN
14962

1950 "groszy" list wysłany z Elbląga - opłacony niedostatecznie (według taryfy miejscowej) znaczkami z nadrukiem w typie 2 - adresowany do Warszawy, gdzie poczta pobrała dopłatę znaczkami z nadrukami typu 2; ciekawa całość.

Fi.D121, 513
Mi.P138, 659 
60 PLN
14963

1950 "grosze - lokalne", Gubin, nienotowany dotąd znaczek dopłaty za 25 zł. z zielonym stempelkiem typu 40, gwarancja Krawczyk.

Fi.D110
Mi.P132B 
200 PLN
14964

1950 "groszy", trąbka pocztowa, znaczek za 25 zł. z czerwonym nadrukiem typu 23, podwójną perforacją i oznaczeniem walca.

Fi.D115
Mi.P132A 
40 PLN
14965

1950 "grosze - lokalne", Trzebicz, znaczek dopłaty za 3 zł. z pustopolem, z czarnym stempelkiem typu 42, gwarancja Krawczyk.

Fi.D113
Mi.P127A 
120 PLN
14966

1950 "grosze - lokalne", Cibórz, znaczek dopłaty za 5 zł. z czarnym stempelkiem typu 39, gwarancja Krawczyk.

Fi.D118
Mi.P135 
50 PLN
14967

1950 "grosze - lokalne", Gracze, nienotowany dotąd znaczek dopłaty za 3 zł. z bardzo rzadkim czarnym stempelkiem typu 29, gwarancja Krawczyk.

Fi.D102
Mi.P123 
500 PLN
14968

1950 "grosze - lokalne", Gdynia, marginesowa parka z oznaczeniem walca znaczka za 3 zł. przedrukowanego czerwonym stempelkiem typu 27B (z Wielkiej Wsi na Helu, który już bez litery G był nadużyty w Gdyni), gwarancja Krawczyk.

Fi.D105
Mi.P127B 
150 PLN