The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 25. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14830

1989 kompletny stemplowany rocznik, 64 zn. 2 bl., bez bl.94II i bl.95A


20 PLN
14831

1989 kopletny rocznik na kopertach FDC, bez bl. 85A.


50 PLN
SOLD
14832

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105 No
Mi.3253 
160 PLN
14833

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł z nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npt
Mi.3253 
200 PLN
14834

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z podwójnym nadrukiem, jednym normalnym i drugim "suchym" bez farby drukarskiej, gwarancja Więcław.

Fi.3105 Np
Mi.3253 
150 PLN
14835

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem przesuniętym w lewo - na lewych znaczkach nie całkiem widoczny nominał 50 zł. a po prawel cyfra 3 i kawałek 5, na prawych tylko nominał - niepełne 50 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3105
Mi.3253 
150 PLN
14836

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewych znaczkach tylko cyfra 3, na prawych nowy nominał to 50 zł., a cyfra jest 3 po prawej, gwarancja Falkowski.

Fi.3105
Mi.3253 
200 PLN
14837

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z nadrukiem przesuniętym, gwarancja.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
14838

1990 kompletny rocznik, 52 znaczki, 2 bloki.

Fi.3105-3157
Mi.3253-3305 
42 PLN
14839

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, dwa znaczki za 350 zł. - jeden z nadrukiem przesuniętym w prawo, drugi w lewo, ale efekt ten sam, po lewej błędny nominał 50 zł. a po prawej cyfra 3, gwarancja Falkowski.

Fi.3105
Mi.3253 
70 PLN
14840

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121 No
Mi.3269 
240 PLN
14841

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
14842

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
50 PLN
14843

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121
Mi.3269 
80 PLN
14844

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
70 PLN
14845

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, górne znaczki bez nominału.

Fi.3121
Mi.3269 
70 PLN
SOLD
14846

1990 wydanie przedrukowe, narożny ośmioblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 K 
160 PLN
SOLD
14847

1990 rocznik kopert FDC.


35 PLN
14848

1990 kompletny stemplowany rocznik, 52 zn. 2 bl.


20 PLN
14849

1990 kompletny rocznik na kopertach FDC.


55 PLN
14850

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu, z liczbą rozrachunkową na marginesie. Fisher:XXVIII Michel:VIII

Fi.XXVIII
Mi.VIII 
420 PLN
14851

1990 poczet królów i książąt polskich, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu.

Fi.XXVIII
Mi.VIII 
200 PLN
14852

1991 kompletny rocznik, 52 znaczki, 4 bloki.

Fi.3158-3212
Mi.3306-3360 
60 PLN
14853

1991 motyle, seria w nieząbkowanym sześciobloku, gwarancja.

Fi.3195-200 nz
Mi.3343-48 
3 300 PLN
14854

1991 rocznik kopert FDC.


67 PLN
14855

1991 kompletny stemplowany rocznik, 52 zn. 4 bl.


30 PLN
SOLD
14856

1991 kopletny rocznik na kopertach FDC.


80 PLN
14857

1992 kompletny rocznik, 60 znaczków, 6 bloków.

Fi.3213-3276
Mi.3361-3424 
90 PLN
14858

1992 500-lecie odkrycia Ameryki, arkusz sprzedażny.

Fi.3229-30
60 PLN
14859

1992 Rok historii Armii Krajowej, 2 arkusze o numerach różnego kroju i różnej ilości cyfr.

Fi.3265-3266
Mi.3413-3414 
500 PLN
14860

1992 kompletny stemplowany rocznik, 60 zn. 5 bl., bez bl.104A


40 PLN
14861

1992 Armia Krajowa, blok z małą numeracją na kopercie FDC, gwarancja.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120 II 
600 PLN
14862

1992 kompletny rocznik na kopertach FDC, bez bl. 104A i 106I.


100 PLN
14863

1992 Rok historii AK, blok z odmiennym krojem cyfr numeratora (Mi.150 euro).

Fi.Bl.106I
Mi.Bl.120II 
420 PLN
14864

1993 kompletny rocznik, 48 znaczków, 5 bloków.

Fi.3277-3328
Mi.3425-3476 
120 PLN
14865

1993 50. rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim - wydanie wspólne z pocztą Izraela, arkusz.

Fi.3296
Mi.3444 
80 PLN
14866

1993 50 rocznica powstania w Getcie Warszawskim, arkusz.

Fi.3296
Mi.3444 
100 PLN
14867

1993 75 rocznica odzyskania niepodległości, arkusz sprzedażny.

Fi.3324
80 PLN
14868

1993 kompletny stemplowany rocznik, 48 zn. 4 bl., bez bl.108A


54 PLN
SOLD
14869

1993 kopletny rocznik na kopertach FDC, bez bl. 107I i 107II, 108A.


120 PLN