The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 25. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13778

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/6 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

Fi.2
40 PLN
13779

1944 Zamość, znaczek za 25 gr + 1,75 zł /12 gr wydania prowizorycznego z podwójnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
400 PLN
13780

1944 Wąwolnica, znaczek za 1/1,6 zł z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13781

1944 Wąwolnica, znaczek za 1/1,2 zł z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13782

1944 Wąwolnica, znaczek za 1/1 zł z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13783

1944 Wąwolnica, znaczek za 1/0,8 zł z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13784

1944 Wąwolnica, znaczek za 1/0,6 zł z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13785

1944 Wąwolnica, znaczek za 50/50 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13786

1944 Wąwolnica, znaczek za 50/40 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13787

1944 Wąwolnica, znaczek za 50/30 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13788

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/24 fr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13789

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/20 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13790

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/12 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13791

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/10 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13792

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/8 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13793

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/6 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13794

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/2 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


90 PLN
13795

1945 Milanówek, znaczek za 12 gr z lokalnym nadrukiem, gwarancja.


300 PLN