The auction will start on 19.04.2024

Auction 25. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13646

1939 Internowanie na Litwie - pierwsza informacja do rodziny z obozu w Kalwarii, wysłana 28.X do Warszawy, w obozie tym przetrzymywano około 700 osób. Przesyłka w świetnym stanie zachowania, adresatem jest Franciszek Leja słynny matematyk polski; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


750 PLN
13647

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Sajoszarnya, list wysłany 24.XI z obozu adresowany do Duszpasterstwa Polskiego w Budapeszcie, uzupełnione otwory od dziurkacza.


150 PLN
13648

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.XI z obozu do Częstochowy; cenzura.


40 PLN
13649

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Grossaffoltern.

Fi.2, FP5
200 PLN
13650

1940 Starobielsk - karta pocztowa wysłana 7.III z obozu przez Jana Stemplińskiego (nie figurującego na liście zamordowanych); w obozie przetrzymywano około 4 tysięcy jeńców, jedynie około 100 osób stanowili cywile; w kwietniu i maju wymordowano prawie wszystkich jeńców, życie ocaliło zaledwie około 80 osób.


800 PLN
13651

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu, wysłana 16.I do Krakowa, cenzura.


150 PLN
13652

1940 Internowanie na Łotwie - obóz Żante w pobliżu Lipawy (Liepaja), karta pocztowa wysłana 27.V do Skierniewic, cenzura łotewska i niemiecka; ze wzgledu na niewielką liczbę internowanych, przesyłki z Łotwy należą do najtrudniej osiągalnych walorów tego działu.


750 PLN
13653

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Pecs - formularz wysłany 24.IV, adresowany do Stalagu XIIIA, omyłkowo skierowany do Stalagu XVIIC, następnie przesłany prawidłowo; liczne stemple i cenzury; karta wzdłuż zgięta; bardzo dekoracyjna całość o pięknym obiegu.


250 PLN
13654

1940 Oflag IIA - formularz ewidencyjny Niemieckiego Czerwonego Krzyża, odcinek 2, wysłany w kwietniu do Torunia.


45 PLN
13655

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy zatrudnieni byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; karta pionowo zgięta.


260 PLN
13656

1940 Oflag VIIA - karta wysłana 29.IV z Warszawy do obozu, cenzura; zwraca uwagę ciekawy formularz (pionowe złamanie).


50 PLN
13657

1940 Internowanie na Litwie - Ukmerge - karta pocztowa wysłana 25.IV adresowana do Sokółki - w tym czasie znajdującej się na terenie Zachodniej Białorusi; kasownik odbiorczy 16.V; karta miejscami zabarwiona tuszem.


300 PLN
13658

1940 Internowanie w Rumunii - Calimanesti, list polecony wysłany 22.XII z obozu do Warszawy, zalepka cenzury niemieckiej, liczne stempelki cenzorskie, brak tylnej klapy.


60 PLN
13659

1940 kartka ze Stalagu IVA z akwarelką i opłatkiem.


400 PLN
13660

1940 zestaw 6 kopert z Oflagu XC, każda cenzura inna.


100 PLN
13661

1940 zestaw 4 kopert i kart ze Stalagu VC, każda cenzura inna.


80 PLN
13662

1940 kartka PCK do żołnierza internowanego w ZSRR.


120 PLN
13663

1940 polecony list z Podwołoczysk do Polskiego Komitetu Pomocy dla Uchodźców w Rumunii, polska przedwojenna R-ka.


225 PLN
SOLD
13664

1940 Oflag IVB - listownik wysłany 26.IV z obozu do miejscowości Bożki; dwa różne stempelki cenzury.


50 PLN
13665

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Puspoknadasdon, formularz wysłany 21.I z obozu adresowany do niemieckiej części Przemyśla; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


180 PLN
SOLD
13666

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek i zalepka cenzury.


180 PLN
13667

1940 Oflag IIA - formularz ewidencyjny Niemieckiego Czerwonego Krzyża, odcinki 2, 3, 4 wysłany w lutym do Bydgoszczy.


80 PLN
13668

1940 Frontstalag 213 - jeniecki obóz frontowy - karta pocztowa wysłana 23.XI adresowana do Stalagu XIIA, następnie przekierowana.


200 PLN
13669

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej, karta ostemplowana grzecznościowo w obozie Wald; niewielki nakład 50.000.

Fi.Fp2
120 PLN
13670

1940 3 kartki z więzienia Pawiak w Warszawie.


250 PLN
13671

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targu-Jiu - karta pocztowa z obozu, wysłana 24.I do Łodzi, stempelek rumuńskiego Czerwonego Krzyża.


200 PLN
13672

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z miejscowości Miskolcz do Warszawy, dekoracyjna całość.


120 PLN
13673

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.III z obozu do Radomska, wewnątrz stempel informacyjny i cenzura obozowa; zwraca uwagę nietypowy datownik.


50 PLN
13674

1941 pamiątkowy karnet z obozu internowania w Szwajcarii.


200 PLN
13675

1941 Kotłas - miasto-obóz zbudowane przez więźniów sowieckich, na początku 1940 roku, przebywało tu około 120 tys. polskich żołnierzy, którzy budowali linię kolejową Kotłas - Workuta; gdy gen. Anders, rozpoczął organizowanie Armii Polskiej, połowa z nich już nie żyła; w późniejszym okresie spędzano tu więźniów z prawie całej Polski i pełnił on charakter obozu przejściowego przed wyjazdem na daleką północ; karta pocztowa z obozu, wysłana 23.V do miejscowości Rubieżewicze; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


500 PLN
13676

1941 Oflag XA - formularz podziękowanie za otrzymaną paczkę, wysłany 8.III do Londynu, cenzury: niemiecka i angielska.


220 PLN
13677

1941 Stalag XIIA - listownik, formularz francuski, wysłany 26.I z obozu, adresowany do Łodzi, dekoracyjna całość.


120 PLN
13678

1941 Stalag VB - część na odpowiedź listownika, wysłana 7.VIII z Rabki, cenzura.


30 PLN
SOLD
13679

1942 Stalag XXB - list do obozu wysłany 24.VIII z Anglii !!! cenzury i zalepka; dekoracyjny walor o ciekawym obiegu pocztowym.


225 PLN
SOLD
13680

1942 Stalag VIc - list od Czerwonego Krzyża w Genewie przesłany do Męża Zaufania jeńców polskich w obozie, koperta została wykorzystana powtórnie - na odpowiedź do Szwajcarii; różne cenzury obozowe; nietypowy walor.


150 PLN
13681

1942 lotniczy list z obozu internowania Winterthur w Szwajcarii ze specjalnym znaczkiem dla internowanych żołnierzy do Anglii.


600 PLN
13682

1942 list z oflagu II E do Egiptu, bardzo rzadka destynacja.


200 PLN
SOLD
13683

1942 BuAB 42 - jeniecki batalion budowlano-roboczy, listownik wysłany z obozu 12.XI do Muszyny, niemy kasownik nadawczy, cenzura; zwraca uwagę zakodowany adres zwrotny Feldpost-Nr. 07 066D.


150 PLN
13684

1942 Oflag VIB - przesyłka z Londynu !!!listownik, część na odpowiedź, napisana 10.XII, drogą lotniczą!!! dostarczona do obozu; znaczek angielski zdjęty przez niemieckie słuzby kontrolne, poszukujące ukrytych informacji; ceznura brytyjska i niemiecka.


220 PLN
13685

1942 Oflag VIE - akwarela przedstawiająca fragment obozu, sygnowana W.E.


400 PLN