The auction will start on 17.06.2022

Auction 25. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13141

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka, 6.IX ostemplowana okolicznościowo w Lądku Zdroju (Bad Landeck).


Mi.444 
20 PLN
13142

1933 Ziemie Zachodnie, karta pocztowa dofrankowana serią z podobizną Fryderyka Wielkiego, ostemplowana 24.IV w Neusalz (Nowa Sól), znaczki Michel 30 euro.


Mi.479-481, P248&nbs
80 PLN
13143

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka skasowana okolicznościowo 20.VIII w Karpaczu (Krummhuebel).


Mi.516 
20 PLN
13144

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z Chodorowa, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709&nbs
80 PLN
13145

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - polecona karta pocztowa opłacona gotówką (45 gr), wysłana 3.X z Pińska do Lwowa, kasownik nadawczy, erka i odbiorczy - polskie; unikalny rosyjskojęzyczny stempelek opłaty gotówkowej nominowanej w gr., przesyłka z początkowego okresu okupacji sowieckiej w idealnym stanie zachowania.


1 200 PLN
13146

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - list wysłany 14.X z Przemyśla do Lwowa; zwraca uwagę ciekawy datownik "Przemyśl 1 - Kasa"; karta pionowo nadłamana, na odwrocie ślady taśmy klejącej.


250 PLN
SOLD
13147

1939 wycinek z radzieckim znaczkiem skasowanym polskim datownikiem Pińsk.


120 PLN
SOLD
13148

1939 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Mikołajów k. Radziechowa.


120 PLN
SOLD
13149

1939 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Bereźne n. Słuczem.


200 PLN
13150

1939 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Turka nad Stryjem.


200 PLN
13151

1939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.


200 PLN
13152

1939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.


200 PLN
13153

1939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.


200 PLN
SOLD
13154

1940 całostka z przedrukiem Ukraine.


50 PLN
13155

1940 całostka z przedrukiem Ukraine.


50 PLN
13156

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, polecona karta pocztowa wysłana 26.VIII ze Stanisławowa adresowana do Tel-Avivu; stempel przejściowy Haifa 29.X i odbiorczy 30.X, cenzury; walor wyjątkowej urody w pięknym stanie zachowania, o niespotykanym obiegu pocztowym .


1 000 PLN
13157

1940 Obszary anektowane przez Niemcy - list wysłany 22.II z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data wpisana ręcznie.


120 PLN
13158

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 26.III z miejscowości Podstolice (Deutschendorf) znaczki skasowane w Wolsztynie (Wolstein).


Mi.512, 513, 521&nbs
50 PLN
13159

1940 wycinek z radzieckimi znaczkami skasowanymi polskim datownikiem Peczeniżyn.


200 PLN
13160

1940 oswobodzenie Zachodniej Ukrainy, radzieckie znaczki użyte na kresach.


60 PLN
SOLD
13161

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, koperta wysłana 15.VI z Łucka do Żyrardowa, polski stempelek polecenia (znaczki prawdopodobnie zostały zdjęte); zalepka i stempelki cenzury, kasownik odbiorczy.


40 PLN
13162

1941 Obszary anektowane przez Niemcy - listownik (część na odpowiedź) wysłana 21.VI z Włocławka do Stalagu IA.


60 PLN
13163

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 4.III z Wołoczyska do Lwowa, kasownik odbiorczy.


50 PLN
13164

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 7.VI z Drohobycza do Lwowa; karta pionowo nadłamana.


40 PLN
13165

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.IV z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.


Mi.516, 519 
40 PLN
13166

1942 kartka okolicznościowa z okazji Dnia Znaczka w Równem Wołyńskiem.


120 PLN
13167

1942 niemieckie znaczki z przedrukiem Ostland ostemplowane grzecznościowo w Wilnie.


80 PLN
13168

1942 niemieckie znaczki z przedrukiem Ostland ostemplowane grzecznościowo w upt. Wilnius 9.


80 PLN
13169

1942 (?) Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.XII z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka kasownika propagandowego.


30 PLN
13170

1942 Ziemie Zachodnie, list wysłany 2.II z Wrocławia do Tuliszkowa; wyraźna odbitka wirnika okolicznościowego.


25 PLN
13171

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list urzędowy wysłany 14.II z Szamotuł (Samter) do Białej Podlaskiej.


50 PLN
13172

1942 karta pocztowa prywatnego nakładu, ostemplowana okolicznościowo 12.VI w Łodzi (ślady po taśmie klejącej).


60 PLN
13173

1942 telegram z Wołomina do Białegostoku, ciekawy stempel prowizoryczny stosowany do telegramów w Białymstoku.


250 PLN
13174

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany list polecony wysłany 25.VIII z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy; na dwóch znaczkach występują usterki druku: "biała plama na uchu" (poz.38) tylko w części nakładu, "kreska w D wyrazu HELDEN" (poz.45), wysoka wycena katalogowa!


Mi.812I, 812IV 
500 PLN
13175

1943 niemieckie znaczki z przedrukiem Ukraine na liście z Równego Wołyńskiego


60 PLN
SOLD
13176

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 7.XII z Bydgoszczy (Bromberg) do Łodzi; znaczek unieważniony wirnikiem okolicznościowym.


15 PLN
13177

1943 tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list pollecony z Połogi przez Zaporoże 14.1.43 do Królewca, na odwrocie stempel odbiorczy, list prywatny ostemplowany pieczęcią służbową.


280 PLN
13178

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 4.IV z Bydgoszczy, znaczek skasowany wirnikiem reklamowym; zwraca uwagę ciekawa data wysyłki 4.4.44.


Mi.785 
30 PLN
13179

1944 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 21.XII z miejscowości Kustrin (Kostrzyn).


20 PLN
13180

1944 Wojsko polskie w W.Brytanii. Karnet pamiątkowy.


40 PLN