The auction will start on 19.04.2024

Auction 25. Plebiscites 1920-1922

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13077

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania (serie) na kopercie listu poleconego wysłanego 21.III z Opola do Kłodzka, kasownik odbiorczy.

Fi.1-12
Mi.1-12 
400 PLN
13078

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy dolny znaczek typu I, pozostałe znaczki typ II, gwarancja.

Fi.3
40 PLN
13079

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewe znaczki typu I, prawe typ II, gwarancja.

Fi.3II
50 PLN
13080

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "zalane cieniowanie z lewej strony, uszkodzone 0 w 1920" gwarancja.

Fi.3
25 PLN
13081

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z usterką "kropka pod ZT w Poczta, uszkodzone O w S.O", gwarancja.

Fi.3I
25 PLN
13082

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z usterką "uszkodzone S w Polska", gwarancja.

Fi.3II
25 PLN
13083

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z usterką "zniekształcone L w Polska", gwarancja.

Fi.3II
25 PLN
13084

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy górny znaczek z poz. 2 z usterką "uszkodzone lewe f", gwarancja.

Fi.4II
30 PLN
13085

1920 wydanie dla Górnego Śląska, połówka znaczka na wycinku.

Fi.4
45 PLN
13086

1920 I wydanie plebiscytowe dla Olsztyna, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu, jedna podlepka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
90 PLN
SOLD
13087

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzone P w Poczta", gwarancja.

Fi.8
25 PLN
13088

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "przerwana podstawa L", gwarancja.

Fi.8
25 PLN
13089

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "kropka pod A w Polska", gwarancja.

Fi.8
25 PLN
13090

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z usterką "uszkodzone O w Poska", gwarancja.

Fi.8
25 PLN
13091

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.11 B
45 PLN
13092

1920 II wydanie plebiscytowe dla Olsztyna, seria czysta w pięknym stanie, znaczek za 15 Pf., gwarancja Hey BPP.

Fi.15-28
240 PLN
13093

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne - 10f + 30f, frankatura dwukolorowa - ładny list firmowy wysłany 18.I.1922 z Gliwic do Gorlic.

Fi.16, 20
100 PLN
13094

1920 II wydanie plebiscytowe dla Olsztyna, znaczek za 15 Pf. w kolorze ciemnobrązowokarminowym, gwarancja i opis Hey BPP.

Fi.18b
450 PLN
13095

1920 Górny Śląsk - niemieckie fałszerstwo dywersyjne - znaczki na karcie ostemplowane 20.III (dzień plebiscytu) w Lublińcu. Podczas plebiscytu, Niemcy sporządzili fałszerstwo polskich znaczków obiegowych i dodatkowo opatrzyli je nadrukiem zachęcającym do głosowania za Niemcami.


250 PLN
13096

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 40 Pf. nieząbkowany z lewej, z pełnym marginesem, z oryginalną gumą bez śladu podlepki, w bardzo ładnym stanie, rzadki wysoko wyceniany błąd (Mi.300 euro).


Mi.21UI 
1 200 PLN
13097

1920 wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe, znaczek z "abklatchem".


150 PLN
13098

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, zestaw wielobloków nie przeglądany pod kątem typów, błędów i usterek nadruków.


180 PLN
13099

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 5/15 f. - typu Ia, na znaczku fioletowym zamiast niebieskim (Mi.550 euro), piękny stan, gwarancja Krawczyk.


Mi.10F 
1 100 PLN
13100

1920 II wydanie urzędowe dla Górnego Śląska, znaczek za 2 mk. z podwójnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk

Fi.U18 Np
Mi.D19 
12 PLN
13101

1920 całostka wydania dla Górnego Śląska.

Fi.Cp 2
50 PLN
13102

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 8
50 PLN
13103

1920 całostka w formacie 140 x 85 mm, ślady dwóch podlepek na odwrocie.

Fi.Cp 4
50 PLN
13104

1920 podwójna całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp 2
50 PLN
SOLD
13105

1920 niemieckie znaczki dywersyjna z nadrukiem propagandowym na fałszerstwie polskich znaczków obiegowych.


40 PLN
13106

1920 Olsztyn, nie dopuszczone do obiegu znaczki typu Germania, wszystkie trzy wartości 20,30,40 drukowane z płyty - w parkach z numerem HAN(nakładu) znaczka podstawowego, wartości 5,10 drukowane z walca (nie posiadały takiego numeru) - w parkach z oznaczeniami na marginesach, przedrukowano jedynie po pięć arkuszy tych znaczków, teoretycznie może istnieć tylko po pięć parek z oznaczeniem HAN, piękny stan z pełną oryginalną gumą bez podlepki, kolorowy fotoatest Mikulski.

Fi.I-V
Mi.II-VI 
5 600 PLN
13107

1920 I wydanie urzędowe dla Górnego Śląska, parka znaczków za 30 fen. z nadrukiem i bez nadruku (widoczne suche uderzenie), gwarancja Schmutz.

Fi.U5
1 000 PLN
13108

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, dwie wartości 20,30 z fragmentem numeru HAN - nakładu znaczka podstawowego, pozostałe marginesowe z cyframi rozrachunkowymi, gwarancja Mikulski.

Fi.I-V
1 800 PLN
13109

1922 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 22.III z miejscowości Pitschen (Byczyna) w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej.

Fi.Cp3, 15, 16, 18,
Mi.P3, 15, 16, 18, 2
80 PLN
13110

1931 X-lecie plebiscytu na Górnym Śląsku, niemiecka karta propagandowa.


25 PLN