The new auction will start soon

Auction 24. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8854

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w czworobloku, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


600 PLN
8855

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym i przesuniętym nadrukiem, gwarancja Ways, fotoatest Korszeń.

Fi.2 No
Mi.2 K 
5 000 PLN
SOLD
8856

1918 seria pomnikowa, arkusz znaczka za 5/2 gr. ze wszystkimi katalogowanymi błędami, ale też i szeregiem drobniejszych usterek, świetny materiał porównawczy i do specjalizacji.

Fi.2 B1, 2, 3, 4, 5,
600 PLN
8857

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukami z poz. 3/13, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B1
Mi.2 
60 PLN
8858

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana grzecznościowo na kopercie, znaczek za 25 fen. z usterką "niedobite k".

Fi.2-5
Mi.2-5 
50 PLN
8859

1918 seria pomnikowa, górny znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B1
Mi.2 
35 PLN
8860

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
35 PLN
8861

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5f/2 gr. z nasuniętą od góry częścią nadruku ze znaczka powyżej, gwarancja Korszeń.

Fi.2
Mi.2 
50 PLN
8862

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
8863

1918 seria pomnikowa, kompletna seria.

Fi.2-5
Mi.2-5 
70 PLN
SOLD
8864

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B6
Mi.2 
50 PLN
8865

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
8866

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B1
Mi.2 
40 PLN
8867

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen.

Fi.2
Mi.2 
10 PLN
8868

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
8869

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr., prawe znaczki z błędami "krótki nosek w prawej 1" i "uszkodzone 0", gwarancja Falkowski.

Fi.3 B
Mi.3 
40 PLN
8870

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
8871

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
8872

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10f/6gr z błędem "kropka w k", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B3
25 PLN
8873

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
SOLD
8874

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B3
Mi.3 
20 PLN
8875

1918 seria pomnikowa, znaczek z rzadkim błędem występującym tylko w części nakładu "I zamiast prawej 1", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B7
Mi.3 
80 PLN
SOLD
8876

1918 seria pomnikowa, parka z przesuniętym drukiem barw, lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
60 PLN
8877

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.4 No
Mi.4 K 
80 PLN
SOLD
8878

1918 seria pomnikowa, znaczek z rzadkim błędem występującym w niewielkiej części nakładu "brak Poczta Polska", gwarancja bez opisu Schmutz.

Fi.4 B12
Mi.4 
800 PLN
SOLD
8879

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen. z bardzo rzadkim błędem występującym w niewielkiej części nakładu "brak napisu Poczta Polska", błąd ten występuje w kilku postaciach od całkowitego do częściowego braku napisu, miejscami nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

Fi.4 B12
Mi.4 
800 PLN
8880

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen.

Fi.4
Mi.4 
35 PLN
8881

1918 seria pomnikowa, list polecony z Warszawy 13.12.18 do armii generała Hallera, bardzo rzadkie, koperta lekko pożółkła, oberwana w połowie klapa koperty, gwarancja Schmutz.

Fi.5
Mi.5 
950 PLN
8882

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze jasnoniebieskim / szarawożółtym z rzadkim błędem z poz. 33 "uszkodzone ols" występującym tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B9
Mi.5 
100 PLN
8883

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze niebieskim / jasnoszarawożółtym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5
Mi.5 
20 PLN
8884

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", ślad po podlepce, gwarancja Korszeń.

Fi.5 B3
Mi.5 
54 PLN
SOLD
8885

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6c
Mi.6 
350 PLN
8886

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "podniesione s", gwarancja Korszeń.

Fi.6 B6
Mi.6 
110 PLN
8887

1918 - 1919 kompletna seria kasowanych znaczków na wycinkach, najważniejsze wartości, gwarancja Korszeń, Schmutz inne w większości Krawczyk.

Fi.6-16
160 PLN
8888

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugą formą na anilinowym nadruku GGW, bardzo ładny znaczek z pełną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6IId
Mi.6 
240 PLN
8889

1918 wydanie PP/GGW, dolna połowa arkusza znaczka za 3 fen. z nadrukiem formy drugiej z błędem "Poczto", "rozsunięte ols" i słabo widocznym "kropka w P w Polska", na boku numer nakładu znaczka zasadniczego, na dolnym marginesie numer HAN, doskonały i rzadki materiał porównawczy.

Fi.6a B8, B9, B10
Mi.6 
2 400 PLN
8890

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym z błędem "Poczto", gwarancja Korszeń.

Fi.6c B8
Mi.6 
250 PLN
8891

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW błyszczącym i błędem "odwrócone k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6c B7
Mi.6 
250 PLN
8892

1918 wydanie PP/GGW, seria, znaczek za 3 fen. gwarancja Korszeń.

Fi.6-16
Mi.6-16 
50 PLN
SOLD
8893

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugą formą na anilinowym nadruku GGW, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6IId
Mi.6 
250 PLN