The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 24. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8767

1915 Warszawa, znaczki cięte z tłem w kolorach zielonym i czerwonym, w czworoblokach z leciutkimi śladami podlepek pomiędzy znaczkami, druk prywatny z oryginalnych form.

Fi.1-2 nz
80 PLN
8768

1915 Warszawa, "Herb Miasta" znaczek pierwszego wydania z żółtawozielonym kolorem tła, gwarancja Falkowski.

Fi.1
Mi.1 
50 PLN
8769

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania drukowany farbą anilinową (Mi.75 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2j
Mi.2b 
200 PLN
8770

1915 Warszawa, "Orzeł" znaczek pierwszego wydania z rzadkim stemplem VIII Komisariatu Milicji Miejskiej, gwarancja Faslkowski.

Fi.2
50 PLN
8771

1915 Warszawa, list z Częstochowy do Warszawy ze stemplem cenzury wojskowej i znaczkiem opłaty doręczeniowej, gwarancja Perzyński.

Fi.3
300 PLN
SOLD
8772

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z nadrukiem 6 groszy w kolorze czerwonym, gwarancja Rembieliński.

Fi.3a
Mi.3aa 
150 PLN
8773

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy (zwykły znaczek - Mi. 350 euro), gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
Mi.3ca 
1 200 PLN
8774

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czerwonym nadruku groszy (zwykły znaczek - Mi. 35 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.3IIt
Mi.3aa 
150 PLN
8775

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.5Ia
Mi.6Iaa 
50 PLN
8776

1915 Warszawa - karta pocztowa (druki) nadana miejscowo 13.XI, znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem "b".

Fi.6
100 PLN
8777

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


60 PLN
8778

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


90 PLN
8779

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
560 PLN
8780

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

Fi.I-II
420 PLN
8781

1915 Warszawa, czarna próba znaczka za 5 gr. z tłem, lekka podlepka, żółta kropka na gumie, przedwojenny znak własnościowy, ładny stan.

Fi.I P
250 PLN
8782

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja.

Fi.1-2
100 PLN
8783

1916 Białystok, znaczek bez podpisu, gwarancja Schmutz.

Fi.1 II
1 100 PLN
8784

1916 Sosnowiec, stemplowana seria pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
60 PLN
8785

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
8786

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja.

Fi.1-2
180 PLN
8787

1916 Zawiercie, znaczek z nadrukiem kontrolnym, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.2
1 950 PLN
8788

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Mi.800 euro), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
1 200 PLN
8789

1916 Sosnowiec, marginesowa seria kasowana (Mi.280 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
240 PLN
8790

1916 parka tete-beche znaczków poczty miejskiej Sosnowca z marginesem i prawie pełnym pustopolem, gwarancja Schmutz.

Fi.5
Mi.5 
350 PLN
8791

1916 Warszawa, znaczek za 2/10 gr. poczty miejskiej, połówka na oryginalnym wycinku z obiegu.

Fi.9
40 PLN
8792

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

Fi.9-10
25 PLN
8793

1916 wydanie przedrukowe, seria czysta.

Fi.9-10
25 PLN
8794

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 30.VII, opłatę za przesyłkę (5 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
130 PLN
8795

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 15.IX, opłatę za przesyłkę (8 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
100 PLN
8796

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy wysłany 13.IX, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek "8 Pfennig Porto" - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek skasowany stemplem z syrenką; przesyłka niedoręczona i zwrócona do nadawcy, zwraca uwagę nalepka informacyjna Poczty Miejskiej.

Fi.10
Mi.10 
800 PLN
8797

1916 Warszawa, znaczek za 6/5 gr. poczty miejskiej na wycinku z karty legionowej z orłem i stemplami formacyjnymi.

Fi.10
60 PLN
8798

1916 Częstochowa - karta pocztowa wysłana 11.XII, adresowana do Warszawy, skąd po opatrzeniu stosownym stempelkiem, przesyłkę zwrócono do nadawcy; efektowna całość w pięknym stanie zachowania.


900 PLN
8799

1916 Warszawa, niegumowana litograficzna próba znaczka za 10 gr., czarna bez tła, na papierze białym glansowanym, w pięknym czworobloku, gwarancja Falkowski.

Fi.VP
2 000 PLN
8800

1916 Warszawa, piękna narożnikowa seria pomnikowa w czworoblokach, gwarancja Krawczyk.

Fi.III-VIB
Mi.III-VIC 
1 100 PLN
8801

1916 Warszawa, seria pomnikowa nie wprowadzona do obiegu.

Fi.III-VI B
100 PLN
8802

1916 Warszawa, znaczek serii pomnikowej za 6 gr. w parce, druk dwustronny, próbnie nacinany, lekko zgięty poziomo pomiędzy rysunkiem znaczków.

Fi.IV
140 PLN
8803

1916 Łódź, kartka żywnościowa na chleb, mydło, cukier i mąkę.


110 PLN
8804

1917 Przedbórz, znaczek za 2 gr. z pustopolem międzysektorowym, gwarancja Witkowski,.

Fi.1B
Mi.1A 
400 PLN
SOLD
8805

1917 Przedbórz, połówka znaczka za 4 gr. na wycinku

Fi.2B
Mi.2A 
80 PLN
8806

1917 Przedbórz, połówka znaczka za 4 gr. na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.2B
Mi.2A 
80 PLN