The new auction will start soon

Auction 24. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8691

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, maleńkie ślady na gumie nawet nie po podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, 10 - gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
160 PLN
8692

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
200 PLN
8693

1914 kartka flotylli wiślanej K.u.K. Weichseltransportlinienkommando, nadana z Bielska 12.XI.14, gwarancja Korszeń.


1 000 PLN
8694

1914 stempel kamuflażowy "IX/67" (Stanisławów 1) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, karta poczty polowej adresowana do Wiednia.


50 PLN
8695

1914 stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane; karta pocztowa wysłana z Warszawy do Lublina, kasownik odbiorczy.


200 PLN
SOLD
8696

1914 kartka z Wiednia do Żurawicy koło Przemyśla zwrócona z powodu II oblężenia ze stemplem Derzeit nicht zustellbar / zurück.


250 PLN
8697

1914 (?) formularz poczty polowej wysłany 8.IX ze szpitala zapasowego w Rozwadowie; dekoracyjna całość.


100 PLN
SOLD
8698

1914 kartka poczty polowej Feldzug 1914 z wizerunkiem cesarza Wilhelma II


80 PLN
8699

1914 kartka z Krakowa ze szpitala wojskowego grupa chirurgów prof. Rutkowskiego obsługujaca Polskie Legiony.


300 PLN
8700

1914 znaczki austriackie na wycinku z bardzo rzadkim stemplem POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.1, gwarancja Falkowski.


120 PLN
8701

1914 stempel kamuflażowy "IX/63" (Sieniawa) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; część z opłaconą odpowiedzią podwójnej karty, wysłana 19.VIII do Wiednia.


150 PLN
8702

1915 formularz poczty polowej, wysłany 3.I z miejscowości Oeblarn przez Polaka służącego w armii austriackiej, adresowany do Polskiej Ostrawy na Śląsku Austriackim; wzruszająca treść.


40 PLN
8703

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW".


40 PLN
8704

1915 karta ze szpitala fortecznego nr.2 w Krakowie, wysłana za pośrednictwem poczty polowej 186.


50 PLN
8705

1915 widokówka wysłana 6.VI za pośrednictwem poczty polowej, pieczęć formacyjna.


25 PLN
8706

1915 Fliegerpost Przemyśl / 13739, różowa kartka ze stemplem lotniczym 7 i stemplem kontrolnym IV.


200 PLN
8707

1915 Fliegerpost Przemyśl / 10662, szaroniebieska kartka ze stemplem lotniczym 4 i stemplem kontrolnym IV.


250 PLN
8708

1915 Fliegerpost Przemyśl / 10643, zielona kartka ze stemplem lotniczym 4 i stemplem kontrolnym IV.


250 PLN
8709

1915 Felpost 118 ze stemplem formacyjnym 1.pułku I Brygady Legionów Polskich. Na odwrocie zalepka SAMARYTANINA NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW POLSKICH. Gwarancja Schmutz


360 PLN
8710

1915 widokówka wysłana 6.XII z terenu Węgier przez podoficera Legionów Polskich, adresowana do Witowa, ponieważ nie oznaczono przesyłki jako wojskowej (feldpost) - poczta naliczyła dopłatę.


35 PLN
8711

1915 ofrankowany formularz poczty polowej, wysłany 17.XII z miejscowości Świątniki Górne, adresowany do Stacji Zbiorczej i Transportowej Legionów Polskich, cenzura krakowska.


20 PLN
8712

1915 widokówka wysłana 6.XII, adresowana do Domu Transportowego Legionów Polskich w Dziedzicach, cenzura; karta była przypinana pinezką.


25 PLN
SOLD
8713

1915 widokówka wysłana z terenu Polski adresowana do Moskwy, wyraźna odbitka czerwonokrzyskiego stempla nadawczego; kasownik odbiorczy 21.III.


150 PLN
8714

1915 widokówka wysłana 30.XII z Zakopanego, adresowana do Domu Rekonwalescentów dla Polskich Legionów w Kamieńsku; cenzura Nowy Targ.


35 PLN
SOLD
8715

1915 karta pocztowa wysłana 1.II z miejscowości Privigye na Węgrzech adresowana do Legionów Polskich.


35 PLN
8716

1915 cholera !!! (Desinfiziert) - dezynfekowana przesyłka wysłana 23.VII z ośrodka rekonwalescencyjnego (Rekonvaleszentenhaus) w Kobierzynie pod Krakowem adresowana do Wiednia; przesyłki ze szpitali poddawano procesowi odkażania w obawie przed rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych - głównie cholery; podobne walory należą do rzadkości.


360 PLN
8717

1915 stempel kamuflażowy "IX/59" (Rzeszów 1) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, karta poczty polowej wysłana ze szpitala 30.VI adresowana na Węgry.


70 PLN
8718

1916 kartka flotylli wiślanej K.u.K Weichselltransportkommando - Detachement / Grzegórzki, nadana z poczty polowej 186 16.III.16, gwarancja Korszeń.


800 PLN
SOLD
8719

1916 karta ze szpitala fortecznego nr.10 w Krakowie, wysłana za pośrednictwem poczty polowej 186.


35 PLN
8720

1916 widokówka wysłana 13.IX za pośrednictwem poczty polowej 86, pieczęć formacyjna.


20 PLN
8721

1916 Legiony Polskie - widokówka przesłana 10.XI za pośrednictwem poczty polowej 389 z III Baonu 1. pułku piechoty, adresowana do Lublina, stempelek fromacyjny


60 PLN
8722

1916 widokówka wysłana 27.II za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c"), adresowana do szpitala rezerwowego Legionów Polskich w Kamieńsku; stempel nadawczy: "MILITARSEKTION DES POLNISCHEN OBERSTEN NATIONAL KOMITEES"; bardzo rzadko spotykany, polski (!) stempelek cenzury.


150 PLN
8723

1916 widokówka wysłana 26.IX z Erfurtu, adresowana na pocztę polową 355, omyłkowo przesłana na pocztę polową 335, a stamtąd skierowana już właściwie; ciekawy stempelek informacyjny.


50 PLN
8724

1916 kartka z kolumny prowiantowej poczty legionowej 355 do Kielc z pobraną dopłatą.


20 PLN
SOLD
8725

1916 kartka poczty polowej nadana z Przemyśla ze stemplem cenzury oddziału mostowego w Przemyślu.


20 PLN
SOLD
8726

1916 kartka poczty polowej z Ołomuńca ze stemplem miejscowej cenzury i stemplem "DESINFIZIERT".


50 PLN
8727

1916 kartka z Legionu Ukraińskiego - Feldpostamt 182 18.X.16.


1 000 PLN
8728

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich ząbkowane.


40 PLN
8729

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich cięte.


60 PLN
8730

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 17.VI z kompanii saperów I brygady za pośrednictwem poczty polowej 118, adresowany do Krakowa.


50 PLN