The new auction will start soon

Auction 24. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8543

1914 list polecony z Tomaszowa do Niemiec ze stemplem cenzury wojskowej w Poznaniu.


150 PLN
8544

1914 kartka z Worochty ze stemplem cenzury wojskowej (z fascymilą cenzora) z Krakowa, po drodze karta trafiła do składnicy pocztowej w Brnie (czerwony stempel).


50 PLN
8545

1914 polecona kartka poczty polowej z Przemyśla z bardzo rzadkim ramkowym stemplem cenzury.Prawidłowa dopłata za polecenie korespondencji polowej.


90 PLN
8546

1914 kartka z kasownikiem poczty etapowej z Olkusza (wyróżnik b) ze setemplem cenzury wojskowej w Krakowie.


70 PLN
8547

1914 kartka flotylli wiślanej K. u. k. Weichsel - Transportlinien - Kommando Verladedetachemant Krakau oraz K.u.K Wassertransportlinienkommando nadana z poczty polowej 186 22.IV.16, gwarancja Korszeń.


800 PLN
SOLD
8548

1914 kartka ze stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.


20 PLN
8549

1914 kartka nadana w ambulansie pocztowym Zaleszczyki - Kołomyja.


120 PLN
8550

1914 karty wydania prywatnego Russisch Polen, stan idealny.

Fi.Cpp 1-3
400 PLN
8551

1914 koperty wydania prywatnego Russisch Polen, stan idealny.

Fi.Ckp 1-3
400 PLN
8552

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, cięta seria z podwójnym nadrukiem Feldpost.

Fi.1-21 Np
1 400 PLN
8553

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, seria na wycinkach z polskimi kasownikami (jeden znaczek za 60 hal luzem).

Fi.1-21
2 100 PLN
8554

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, seria.

Fi.1-21
950 PLN
8555

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, cięta seria z odwróconym nadrukiem Feldpost.

Fi.1-21 No
1 400 PLN
8556

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, seria.

Fi.1-21
2 000 PLN
8557

1915 wydanie obiegowe poczty polowej, znaczek za 10 kr ze stemplem poczty etapowej Dąbrowa in Polen.

Fi.21
1 600 PLN
8558

1915 wydanie obiegowe, seria w stemplowanych czworoblokach.

Fi.22-48
1 500 PLN
8559

1915 wydanie obiegowe, seria.

Fi.22-48
360 PLN
8560

1915 wydanie obiegowe, seria.

Fi.22-48
360 PLN
8561

1915 znaczki grzecznościowo stemplowane na kopercie z polskim kasownikiem.

Fi.43,44,45,47,48
300 PLN
8562

1915 kartka z Ostrawy ze stemplem szpitala wojskowego w Ostrawie i stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.


30 PLN
8563

1915 kartka poczty polowej ze stemplem krakowskiej cenzury wojskowej na dworcu głównym.


40 PLN
8564

1915 list z kasownikiem poczty etapowej w Radomiu ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


30 PLN
8565

1915 całostka austriackiej poczty polowej.


130 PLN
8566

1915 kartka z Hauptfeldposamtu 22 i stemplem cenzury wojskowej.


30 PLN
8567

1915 list z Wadowic ze stemplem stacji kwarantanny "Steriliziert" w Wadowicach oraz stemplem cenzury wojskowej w Bielsku.


80 PLN
8568

1915 flotylla wiślana K.u.K. Weichseltransporttlinienkommando, kartka nadana z poczty polowej 186 14.III.15, gwarancja Korszeń.


800 PLN
8569

1915 flotylla wiślana K.u.K. Wassertransportlinienkommando,kartka nadana z poczty polowej 186 3.XII.15, gwarancja Korszeń.


800 PLN
8570

1915 kartka poczty polowej ze szpitala Czerwonego Krzyża w Ostrawie.


20 PLN
8571

1915 kartka z Pilzna ze stemplem cenzury wojskowej w Rzeszowie.


40 PLN
8572

1915 kartka poczty polowej ze stemplem krakowskiej cenzury wojskowej na poczcie głównej.


40 PLN
8573

1915 kartka ze stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.


30 PLN
8574

1915 kartka poczty polowej ze stemplem cenzury wojskowej w Tarnowie.


20 PLN
8575

1915 kartka poczty polowej z Krakowa.


30 PLN
8576

1915 kartka poczty polowej ze szpitala kolejowego.


50 PLN
8577

1915 kartka z Feldposamtu 185 i stemplem formacyjnym Pułku Artylerii z Krakowa.


20 PLN
8578

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze fioletowym.


80 PLN
SOLD
8579

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze czerwonym, komplet prób w tym kolorze.


180 PLN
SOLD
8580

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze zielonym.


80 PLN
SOLD
8581

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze oliwkowo czarnym.


50 PLN
SOLD
8582

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze czarnym.


70 PLN
SOLD