The new auction will start soon

Auction 24. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9892

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 12.X z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów.


250 PLN
9893

1941 Karta zwolnienia z więzienia w Sandomierzu, ciekawy dokument służący jednocześnie jako przepustka, adnotacje i stemple na odwrocie pozwalają prześledzić trasę podróży szczęśliwca (karta podklejana).


80 PLN
9894

1941 kartka wysłana 10.IX z Oflagu XIIA przez ojca do syna przebywającego w więzieniu Spandau w Berlinie.


350 PLN
9895

1941 więzienie Wehrmachtu w Grudziądzu, strona adresowa przesyłki wysłanej 15.X.


160 PLN
9896

1942 Oświęcim, karta pocztowa informująca o niemożliwości przekazania zapomogi dla więźnia obozu koncentracyjnego, interesujące świadectwo trudnych lat okupacji.


300 PLN
9897

1943 Potulice (Lebrechtsdorf), "wychowawczy" obóz pracy założony 1.II.1941, podporządkowany komendantowi obozu Stutthof, przeznaczony głównie dla Polaków wysiedlanych z Pomorza; karta do obozu przesłana 5.VIII z niemieckiej poczty polowej.


200 PLN
SOLD
9898

1943 (?) "Siewiernowostocznyje Łagiera" - Szalinsk Wsiesojuz. Stroj. Komb., więźniowie tego kompleksu obozowego pracowali głównie przy budowie dróg i lotnisk; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


350 PLN
9899

1944 "Nordpol" - obóz pracy dla robotników ze wschodu (Ostarbeiterlager) - karta pocztowa wysłana 3.XI z obozu.


60 PLN
SOLD
9900

1944 obóz pracy dla cudzoziemców (Auslander Lager) we Wrocławiu, karta pocztowa wysłana 6.XI z obozu do Pruszkowa.


130 PLN
9901

1944 obóz pracy Łąki (Lunke) fila obozu Sułów (Sulau) - trafili do niego m.in. warszawiacy z Powstania Warszawskiego, więźniowie wykonywali prace fortyfikacyjne w ramach tzw. akcji "Unternehmen Bartold"; widokówka do obozu wysłana 25.XII z Poznania.


120 PLN
9902

1944 Majdanek - obóz koncentracyjny, adres pomocniczy wysłany 19.I z Lublina adresowany do obozu, bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
9903

1944 korespondencja deportowanych z terenów zajętych przez ZSRR w 1939 roku, trójkątny składany list, wysłany 31.VIII z miejscowości Karasu adresowany do Sokółki, cenzura.


150 PLN
9904

1944 Buchenwald - obóz koncentracyjny, zaświadczenie o zniszczeniu w wyniku nalotu, rzeczy osobistych pozostawionych w "depozycie" obozowym, a także o wydaniu stroju zastępczego; późniejsze adnotacje CKOS; stan zachowania słaby, niezwykle ciekawy dokument.


45 PLN
SOLD
9905

1944 obóz pracy Muelheim koło Essen, karta pocztowa wysłana 19.X z obozu; karta pionowo złamana.


100 PLN
9906

1945 korespondencja deportowanych z trenów wileńszczyzny, zajętych przez ZSRR w 1939 roku, trójkątny składany list, wysłany 20.VI do Bydgoszczy, cenzura sowiecka i polska.


100 PLN
9907

1945 Freimann - kolejowy obóz pracy - karta pocztowa do obozu wysłana 3.I z Pruszkowa; fragment treści (pisownia zachowana): "... co do warszawy to niemasz co marzyć otem żebyś mogła wrucić do niej bo jest zgruzowana doszczętnie nie ma po niej śladu ...".


200 PLN
9908

1945 korespondencja deportowanych do ZSRR, przekaz pieniężny na 200 rubli wysłanych 26.I ze Lwowa do Borowskoje - Kazachstan.


50 PLN
9909

1953 korespondencja deportowanych do ZSRR, Kisłowodsk na Kaukazie, ręcznie malowana karta wielkanocna, pisana 26.III.


200 PLN
9910

1954 Workuta (kompleks "Pieczorłag") obozy pracy przymusowej w ZSRR, list polecony wysłany 24.XI do Warszawy.


80 PLN
SOLD