The auctions ends in:

Page:
Postage dues
Poz# Features Catalog Description Actual price
11332

Fi.D3 B

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędami na poz.32 i 42 "pęknięta poprzeczka w A", gwarancja Łaszkiewicz, Mikulski, z opisem Schmutz.

300 PLN
11333
Fi.Pd1, Pd17, Pd19

1919 lokalne prowizoria dopłat - Cieszyn 1 - znaczki skasowane 31.V na kopercie ostemplowanej 27.V we Frydku.

50 PLN
SOLD
11334
Fi.Pd1, Pd4, Pd5

1919 lokalne prowizoria dopłat - Cieszyn 1 - znaczki na kopercie ostemplowanej 24.V we Frydku.

50 PLN
SOLD
11335
Fi.D5
Mi.P4 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.1, gwarancja Koopman, z opisem Mikulski.

1 600 PLN
11336
Fi.D4I
Mi.P11 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.46 "uszkodzone obie litery P", gwarancja Mikstein, Bruba, Mikulski.

1 200 PLN
11337
Fi.D5
Mi.P4 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.41, ładny stan, lekka podlepka, gwarancja i opis Mikulski.

2 500 PLN
11338
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID poz.7, gwarancja Mikstein, Schmutz.

15 PLN
SOLD
11339
Fi.D10

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłatny za 1 kr. z nadrukiem formy IV typ 2, nakład 80 sztuk, ślad po podlepce - bardzo ładny egzemplarz, gwarancja i opis Schmutz.

10 000 PLN
SOLD
11340
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formą IID poz. 27, słaby stan zachowania, podniesiona gwarancja Schmutz.

15 PLN
SOLD
11341
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID poz. 48, gwarancja Schmutz.

15 PLN
11342
Fi.D4I

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB poz. 50, nakład 700 sztuk - niedoceniony, gwarancja Mikstein, Schmutz.

1 800 PLN
11343
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukie formy IID poz. 27, gwarancja i opis Schmutz.

25 PLN
11344
Fi.D20

1920 nieopłacona widokówka wysłana 15.IX z Łodzi do Piotrkowa, gdzie poczta pobrała dopłatę od adresata; znaczek unieważniony unarodowionym kasownikiem austro-węgierskiej poczty polowej.

100 PLN
11345

Fi.D34 No

1921 wydanie prowizoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, parka znaczków za 20/10 Mk. z odwróconym nadrukiem i abklatschem, dolny znaczek z błędem "wcięcie w o", gwarancja Falkowski

800 PLN
11346
Fi.D22, D41

1921 list z Łodzi opłacony przez odbiorcę w Uniejowie.

45 PLN
SOLD
11347
Fi.D32

1921 wydanie przedrukowane, znaczek z ładnym, wyrazistym abklaczem nadruku. Nadruk dodatkowo lekko przesunięty do góry.

30 PLN
11348

Fi.D45-50

1923 orzeł z tarczą, wydanie obiegowe znaczków dopłaty w czworoblokach.

50 PLN
11349

Fi.D51-53

1923 orzeł z tarczą - nadruk nowej wartosci, seria w czworoblokach.

60 PLN
11350
Fi.D45-50

1923 orzeł z tarczą, wydanie obiegowe znaczków dopłaty.

15 PLN
SOLD
11351
Fi.D 73 nz
Mi.P73IU 

1924 orzeł z tarczą w nowej walucie, znaczek cięty, gwarancja Krawczyk.

100 PLN
11352
Fi.D54-64

1924 orzeł z tarczą, inflacyjna seria czysta, w tak dobrym stanie bardzo rzadka.

180 PLN
11353
Fi.D69II, 209II
Mi.P69II, 237II 

1928 niedostatecznie opłacony list miejscowy, wysłany 2.I w Wilnie, poczta naliczyła dopłatę, ale listu nie podjęto i został on zwrócony do nadawcy; jeden znaczek zniszczony przy otwieraniu listu; zwraca uwagę stempelek do kasowania dopłat UNIEWAŻNIONO.

60 PLN
11354
Fi.D73I

1931 przesyłka polecona na koszt adresata wysłana 25.III ze Skoczowa do Cieszyna, gdzie adresat uiścił stosowną opłatę.

25 PLN
11355
Fi.D69II, D73I, D75I
Mi.P69II, P73I, P75I

1933 List wysłany 18.XI z Lublina przez Komornika Sądu Grodzkiego na koszt adresata, na poczcie po nadejściu listu 19.XI doklejono znaczki dopłaty, jednak adresat nie podjął w terminie przesyłki, po zwróceniu listu do nadawcy 20.XII naklejono kolejne znaczki dopłaty i pobrano od niego należność. Wyjątkowy przypadek (przeoczenie ?) dwukrotnego ofrankowania listu znaczkami dopłaty.

220 PLN
11356
Fi.D89

1934 parka znaczków wydania przedrukowego.

10 PLN
SOLD
11357
Fi.D70II
Mi.P70II 

1935 nieopłacony miejscowy list z więzienia w Kielcach, wysłany 10.IX przez jednego z "pensjonariuszy" do adwokata, który przy odbiorze musiał uiścić dopłatę 30 gr; zwraca uwagę stempelek cenzury więziennej.

60 PLN
SOLD
11358
Fi.D69II
Mi.P69II 

1935 Niedopłacona widokówka wysłana z hotelu Eden w Berlinie z mechaniczną frankaturą, wysłana 8.VIII do Jastarni, gdzie naliczono 9.VIII dopłatę, ładna całość.

100 PLN
11359
Fi.D91
Mi.P83v 

1936 niedostatecznie opłacony list, wysłany 16.X z Zamościa do Lublina, gdzie 17.X poczta pobrała dopłatę; znaczki na papierze prążkowanym poziomo.

50 PLN
11360
Fi.D69II, D80
Mi.P69II, P80 

1936 przesyłka wysłana 22.II z Kępna na koszt adresata, poczta pobrała należność 24.II; efektowna całość.

40 PLN
11361

Fi.D92-99

1938 ozdobne cyfry, seria znaczków w czworoblokach, w pięknym stanie.

120 PLN
11362
Fi.D83, D87

1938 niedostatecznie opłacony list ekspresowy przesłany balonem na I Lwowskich Zawodach Balonowych z okazji Krajowej Wystwy Lotniczej, balon "Katowice", dodatkowy (tylko na nielicznych przesyłkach) stempel reklamujący Wystawę Lotniczą we Lwowie.

200 PLN
11363
Fi.D92-99

1938 ozdobne cyfry, czysta seria znaczków dopłaty.

30 PLN
11364
Fi.D101

1947 nieopłacona widokówka, przesłana 6.V w Łodzi, dopłata pobrana od odbiorcy.

30 PLN
11365
Fi.D100, D108
Mi.P100, P109B 

1948 list wysłany 29.X z Ruislip, niedostatecznie opłacony, Poczta Polska pobrała od adresata dopłatę 4.XI

50 PLN
11366
Fi.D132

1972 niedostatecznie opłacona widokówka, wysłana 14.IX z Genewy do Warszawy, Poczta Polska pobrała od odbiorcy stosowną dopłatę; dekoracyjna całość.

40 PLN