The new auction will start soon

Auction 24. Postage dues

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11332

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędami na poz.32 i 42 "pęknięta poprzeczka w A", gwarancja Łaszkiewicz, Mikulski, z opisem Schmutz.

Fi.D3 B
300 PLN
11333

1919 lokalne prowizoria dopłat - Cieszyn 1 - znaczki skasowane 31.V na kopercie ostemplowanej 27.V we Frydku.

Fi.Pd1, Pd17, Pd19
50 PLN
SOLD
11334

1919 lokalne prowizoria dopłat - Cieszyn 1 - znaczki na kopercie ostemplowanej 24.V we Frydku.

Fi.Pd1, Pd4, Pd5
50 PLN
SOLD
11335

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.1, gwarancja Koopman, z opisem Mikulski.

Fi.D5
Mi.P4 
1 600 PLN
11336

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.46 "uszkodzone obie litery P", gwarancja Mikstein, Bruba, Mikulski.

Fi.D4I
Mi.P11 
1 200 PLN
11337

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.41, ładny stan, lekka podlepka, gwarancja i opis Mikulski.

Fi.D5
Mi.P4 
2 500 PLN
11338

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID poz.7, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D3
15 PLN
SOLD
11339

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłatny za 1 kr. z nadrukiem formy IV typ 2, nakład 80 sztuk, ślad po podlepce - bardzo ładny egzemplarz, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D10
10 000 PLN
SOLD
11340

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formą IID poz. 27, słaby stan zachowania, podniesiona gwarancja Schmutz.

Fi.D3
15 PLN
SOLD
11341

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID poz. 48, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
15 PLN
11342

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB poz. 50, nakład 700 sztuk - niedoceniony, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D4I
1 800 PLN
11343

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukie formy IID poz. 27, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D3
25 PLN
11344

1920 nieopłacona widokówka wysłana 15.IX z Łodzi do Piotrkowa, gdzie poczta pobrała dopłatę od adresata; znaczek unieważniony unarodowionym kasownikiem austro-węgierskiej poczty polowej.

Fi.D20
100 PLN
11345

1921 wydanie prowizoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, parka znaczków za 20/10 Mk. z odwróconym nadrukiem i abklatschem, dolny znaczek z błędem "wcięcie w o", gwarancja Falkowski

Fi.D34 No
800 PLN
11346

1921 list z Łodzi opłacony przez odbiorcę w Uniejowie.

Fi.D22, D41
45 PLN
SOLD
11347

1921 wydanie przedrukowane, znaczek z ładnym, wyrazistym abklaczem nadruku. Nadruk dodatkowo lekko przesunięty do góry.

Fi.D32
30 PLN
11348

1923 orzeł z tarczą, wydanie obiegowe znaczków dopłaty w czworoblokach.

Fi.D45-50
50 PLN
11349

1923 orzeł z tarczą - nadruk nowej wartosci, seria w czworoblokach.

Fi.D51-53
60 PLN
11350

1923 orzeł z tarczą, wydanie obiegowe znaczków dopłaty.

Fi.D45-50
15 PLN
SOLD
11351

1924 orzeł z tarczą w nowej walucie, znaczek cięty, gwarancja Krawczyk.

Fi.D 73 nz
Mi.P73IU 
100 PLN
11352

1924 orzeł z tarczą, inflacyjna seria czysta, w tak dobrym stanie bardzo rzadka.

Fi.D54-64
180 PLN
11353

1928 niedostatecznie opłacony list miejscowy, wysłany 2.I w Wilnie, poczta naliczyła dopłatę, ale listu nie podjęto i został on zwrócony do nadawcy; jeden znaczek zniszczony przy otwieraniu listu; zwraca uwagę stempelek do kasowania dopłat UNIEWAŻNIONO.

Fi.D69II, 209II
Mi.P69II, 237II 
60 PLN
11354

1931 przesyłka polecona na koszt adresata wysłana 25.III ze Skoczowa do Cieszyna, gdzie adresat uiścił stosowną opłatę.

Fi.D73I
25 PLN
11355

1933 List wysłany 18.XI z Lublina przez Komornika Sądu Grodzkiego na koszt adresata, na poczcie po nadejściu listu 19.XI doklejono znaczki dopłaty, jednak adresat nie podjął w terminie przesyłki, po zwróceniu listu do nadawcy 20.XII naklejono kolejne znaczki dopłaty i pobrano od niego należność. Wyjątkowy przypadek (przeoczenie ?) dwukrotnego ofrankowania listu znaczkami dopłaty.

Fi.D69II, D73I, D75I
Mi.P69II, P73I, P75I
220 PLN
11356

1934 parka znaczków wydania przedrukowego.

Fi.D89
10 PLN
SOLD
11357

1935 nieopłacony miejscowy list z więzienia w Kielcach, wysłany 10.IX przez jednego z "pensjonariuszy" do adwokata, który przy odbiorze musiał uiścić dopłatę 30 gr; zwraca uwagę stempelek cenzury więziennej.

Fi.D70II
Mi.P70II 
60 PLN
SOLD
11358

1935 Niedopłacona widokówka wysłana z hotelu Eden w Berlinie z mechaniczną frankaturą, wysłana 8.VIII do Jastarni, gdzie naliczono 9.VIII dopłatę, ładna całość.

Fi.D69II
Mi.P69II 
100 PLN
11359

1936 niedostatecznie opłacony list, wysłany 16.X z Zamościa do Lublina, gdzie 17.X poczta pobrała dopłatę; znaczki na papierze prążkowanym poziomo.

Fi.D91
Mi.P83v 
50 PLN
11360

1936 przesyłka wysłana 22.II z Kępna na koszt adresata, poczta pobrała należność 24.II; efektowna całość.

Fi.D69II, D80
Mi.P69II, P80 
40 PLN
11361

1938 ozdobne cyfry, seria znaczków w czworoblokach, w pięknym stanie.

Fi.D92-99
120 PLN
11362

1938 niedostatecznie opłacony list ekspresowy przesłany balonem na I Lwowskich Zawodach Balonowych z okazji Krajowej Wystwy Lotniczej, balon "Katowice", dodatkowy (tylko na nielicznych przesyłkach) stempel reklamujący Wystawę Lotniczą we Lwowie.

Fi.D83, D87
200 PLN
11363

1938 ozdobne cyfry, czysta seria znaczków dopłaty.

Fi.D92-99
30 PLN
11364

1947 nieopłacona widokówka, przesłana 6.V w Łodzi, dopłata pobrana od odbiorcy.

Fi.D101
30 PLN
11365

1948 list wysłany 29.X z Ruislip, niedostatecznie opłacony, Poczta Polska pobrała od adresata dopłatę 4.XI

Fi.D100, D108
Mi.P100, P109B 
50 PLN
11366

1972 niedostatecznie opłacona widokówka, wysłana 14.IX z Genewy do Warszawy, Poczta Polska pobrała od odbiorcy stosowną dopłatę; dekoracyjna całość.

Fi.D132
40 PLN