The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 24. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11318

1889 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki (wartość w halerzach) odmiana jasnoniebieska - dowód doręczenia z sądu w Jaworowie dostarczony dnia 16.VI.1910.

Fi.3a
50 PLN
11319

1898 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki (wartość w krajcarach) odmiana niebieska o ząbkowaniu ZL12 1/2 - dowód doręczenia z sądu w Przemyślu dostarczony dnia 24.XI.1899.

Fi.1ax
180 PLN
11320

1899 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki (wartość w halerzach) odmiana o ząbkowaniu ZL12 1/2 - dowód doręczenia dostarczony dnia 17.IV.1906.

Fi.2ax
120 PLN
11321

1935 urzędowy list polecony nadany 7.II w Ministerstwie Spraw Wojskowych, listu nie doręczono (stosowna nalepka pocztowa i stempelek) i został on zwrócony do nadawcy; ciekawa erka "WARSZAWA 11 - MSW"; ładny obieg.

Fi.U20
Mi.D20 
80 PLN
11322

1936 polecony list urzędowy, wysłany 6.II z Krakowa do Tarnowa, kasownik odbiorczy.

Fi.U20
35 PLN
11323

1936 miejscowy list przesłany 17.X w Nowym Sączu; zwraca uwagę adnotacja Pilne - Wybory !

Fi.U19
25 PLN
11324

1945 godło państwa w ośmiokątnej ramce, czworoblok prób, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P2
50 PLN
SOLD
11325

1945 godło państwa w ośmiokątnej ramce, czworoblok prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P1
350 PLN
SOLD
11326

1945 Godło Państwa, cięty znaczek na urzędowy list polecony z błędem "uszkodzone POC w POCZTA", gwarancja.

Fi.U22IIA
Mi.D23B 
30 PLN
SOLD
11327

1945 Godło Państwa, znaczek na urzędowy list polecony z podwójną perforacja poziomą, gwarancja Krawczyk.

Fi.U22I
25 PLN
SOLD
11328

1945 parka znaczków na listy polecone z podwójnym drukiem.

Fi.U22
120 PLN
11329

1945 Godło Państwa, cięta seria urzędowa, gwarancja Schmutz.

Fi.U21-22I nz
40 PLN
11330

1945 Godło Państwa, cięte znaczki na urzędowe listy polecone, normalny i z podwójnym drukiem, gwarancja.

Fi.U22I nz, 22I nz D
70 PLN
11331

1953 list polecony wysłany 10.III z Lublina do Radomska, kasownik odbiorczy.

Fi.U22III
25 PLN