The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 24. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11237

1989 kompletny stemplowany rocznik, 64 zn. 2 bl., bez bl.94II i bl.95A


20 PLN
11238

1989 kopletny rocznik na kopertach FDC, bez bl. 85A.


55 PLN
11239

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (pęknięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 No,Np
Mi.3253 
150 PLN
11240

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105 No
Mi.3253 
160 PLN
11241

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł z nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npt
Mi.3253 
200 PLN
11242

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z nadrukiem potrójnym, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npt
Mi.3253 
2 800 PLN
11243

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z podwójnym nadrukiem, jednym normalnym i drugim "suchym" bez farby drukarskiej, gwarancja Więcław.

Fi.3105 Np
Mi.3253 
150 PLN
11244

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem przesuniętym tak, że na pojedyńczym znaczku nominał czytamy jako 50 zł, z cyframi rozrachunkowymi na marginesie, gwarancja.

Fi.3105
Mi.3253 
150 PLN
11245

1990 kompletny rocznik, 52 znaczki, 2 bloki.

Fi.3105-3157
Mi.3253-3305 
42 PLN
11246

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121 No
Mi.3269 
240 PLN
11247

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
11248

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z podwójnym przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
120 PLN
11249

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
50 PLN
SOLD
11250

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym, gwarancja.

Fi.3121
Mi.3269 
150 PLN
11251

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121
Mi.3269 
80 PLN
11252

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
70 PLN
11253

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, górne znaczki bez nominału.

Fi.3121
Mi.3269 
70 PLN
11254

1990 wydanie przedrukowe, narożny ośmioblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 K 
160 PLN
11255

1990 rocznik kopert FDC.


35 PLN
11256

1990 kompletny stemplowany rocznik, 52 zn. 2 bl.


20 PLN
11257

1990 kompletny rocznik na kopertach FDC.


55 PLN
11258

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu, z liczbą rozrachunkową na marginesie. Fisher:XXVIII Michel:VIII

Fi.XXVIII
Mi.VIII 
420 PLN
11259

1990 poczet królów i książąt polskich, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu.

Fi.XXVIII
Mi.VIII 
176 PLN
SOLD
11260

1991 kompletny rocznik, 52 znaczki, 4 bloki.

Fi.3158-3212
Mi.3306-3360 
60 PLN
SOLD
11261

1991 motyle, seria w nieząbkowanym sześciobloku, gwarancja.

Fi.3195-200 nz
Mi.3343-48 
3 300 PLN
11262

1991 rocznik kopert FDC.


67 PLN
11263

1991 kompletny stemplowany rocznik, 52 zn. 4 bl.


34 PLN
11264

1991 kopletny rocznik na kopertach FDC.


80 PLN
11265

1992 kompletny rocznik, 60 znaczków, 6 bloków.

Fi.3213-3276
Mi.3361-3424 
90 PLN
11266

1992 500-lecie odkrycia Ameryki, arkusz sprzedażny.

Fi.3229-30
60 PLN
11267

1992 Wodospady polskie, znaczek za 3000 zł. z błędem "przerwane C w JELEC" na kopercie FDC, gwarancja.

Fi.3233s
30 PLN
11268

1992 plakat polski, seria w arkuszach sprzedażnych.

Fi.3257-60
Mi.3405-08 
300 PLN
SOLD
11269

1992 rok histrorii Armii Krajowej, arkusz sprzedażny.

Fi.3265-66
Mi.3413-14 
150 PLN
SOLD
11270

1992 kompletny stemplowany rocznik, 60 zn. 5 bl., bez bl.104A


40 PLN
11271

1992 Armia Krajowa, blok z małą numeracją na kopercie FDC, gwarancja.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120 II 
600 PLN
11272

1992 kompletny rocznik na kopertach FDC, bez bl. 104A i 106I.


100 PLN
11273

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120II 
160 PLN
11274

1992 Rok historii AK, blok z odmiennym krojem cyfr numeratora (Mi.150 euro).

Fi.Bl.106I
Mi.Bl.120II 
420 PLN
11275

1993 kompletny rocznik, 48 znaczków, 5 bloków.

Fi.3277-3328
Mi.3425-3476 
120 PLN
11276

1993 50 rocznica powstania w Getcie Warszawskim, arkusz.

Fi.3296
Mi.3444 
100 PLN