The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 24. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10082

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/6 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

Fi.2
40 PLN
10083

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/24 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

Fi.8
30 PLN
10084

1944 Rudnik, znaczek za 40 gr. wydania prowizorycznego, na całej gumie ślady po podklejeniu, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.9 III
100 PLN
10085

1944 Brwinów, znaczek za 1zł./12 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

Fi.10
80 PLN
10086

1944 Rudnik, znaczek za 60 gr. wydania prowizorycznego, niewielkie ślady po podklejeniu, gwarancja Schmutz.

Fi.11 III
100 PLN
10087

1944 Rudnik, znaczek za 80 gr. wydania prowizorycznego z nadrukiem typu II, gwarancja Schmutz.

Fi.12II
50 PLN
SOLD
10088

1944 Rudnik, znaczek za 1 zł wydania prowizorycznego, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.13 III
100 PLN