The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 24. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10003

1939 Marganiec - obóz jeniecki, karta pocztowa wysłana 1.X ze Stanisławowa, adresowana na "pocztowyj jaszczyk 1/10"; grupę polskich jeńców skierowano (na podstawie umowy między NKWD, a Ludowym Komisariatem Metalurgii Żelaza) do kopalń żelaza i wapienia na Ukrainie, wchodzących w skład Zjednoczenia "Nikopol-Marganiec"; bardzo wczesna przesyłka !!!


230 PLN
SOLD
10004

1939 Oflag IVA (Hohenstein) - pokwitowanie zdania broni, wystawione 16.X, nietypowy dokument; obóz funkcjonował tylko przez 5 miesięcy (do lutego 1940 roku) !!!


150 PLN
10005

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz policji Sarvar 2, formularz wysłany 24.XI z obozu do PCK w Krakowie.


200 PLN
10006

1939 Kozielsk - pierwszy list z niewoli !!! napisany 29.XI adresowany do Lublina, a w razie niemożliwości doręczenia podano drugi adres w Krakowie, z treści listu pomimo tragicznych okoliczności przebija pewien optymizm: "... do mego powrotu..." , "... wszystko zakończy się pomyślnie!"; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


1 200 PLN
10007

1940 Internowanie w Rumunii - Targoviste - karta pocztowa z obozu, wysłana 5.I adresowana do Warszawy, cenzury.


110 PLN
10008

1940 karta pocztowa z Budapesztu, wysłana 5.VI do Krakowa, cenzury.


50 PLN
10009

1940 Oflag IIA - listownik wysłany 7.XII z obozu do Torunia, cenzura.


15 PLN
10010

1940 Oflag IIA - listownik wysłany 30.III z obozu do Torunia, cenzura.


15 PLN
10011

1940 Oflag IIIC - karta wysłana 21.XII z obozu do Tuluzy, dodatkowe stempelki, cenzura; dekoracyjna całość.


60 PLN
10012

1940 Oflag Xb - listownik wysłany 27.I z obozu do Lwowa, cenzura, kasownik odbiorczy.


70 PLN
10013

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, widokówka z obozu wysłana 22.III do Grudziądza; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
10014

1940 Starobielsk - depesza z obozu, odebrana 23.III, lakoniczna treść: "zdrowy, kartę otrzymałem, wszystkiego dobrego, ucałowania", wysłana przez jeńca o nazwisku Balsewicz (prawdopodobnie błąd pisowni i chodzi o Bronisława Balcewicza) - nie figurującego na liście katyńskiej; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


300 PLN
10015

1940 Brody - obóz jeniecki, karta pocztowa do Lublina, wysłana 14.XII, jeńcy zatrudnieni byli przy budowie drogi strategicznej Nowogród Wołyński - Lwów, kierowanej przez NKWD.


250 PLN
10016

1940 Internowanie na Litwie - obóz Kalvarija (Kalwaria), list do obozu wysłany 31.I z miejscowości Świsłocz - znajdującej się na terenach zajętych przez Sowietów 17 września; stempelek cenzury litewskiej; bardzo ciekawy obieg; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


900 PLN
10017

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Esztergom, karta pocztowa z obozu wysłany 27.II do Czarnego Dunajca, cenzura.


80 PLN
10018

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagyszakacsi, formularz wysłany 15.X z obozu do Warszawy, cenzury.


80 PLN
10019

1940 Starobielsk - karta pocztowa do obozu wydobyta podczas ekshumacji ciała porucznika Jerzego Sochy w Charkowie w 1991r. Pomimo pięćdziesięciu lat spędzonych w ziemi i znacznego zniszczenia, można bez trudu odczytać adres i treść. Podczas konserwacji waloru, kartę oczyszczono z nalotu soli wapnia i magnezu, pochodzących z rozkładu szkieletów, wysterylizowano radiacyjnie i wzmocnioną, metodą Gunter-Mullera, zamknięto próżniowo w folii. Szczegółowy opis konserwacji z reprodukcją (fot.2) - "Filatelista" 1994 str.154. Niewielka liczba ocalałych ze Starobielska oficerów przeszła przez obozy w Pawliszczew Borze i Griazowcu, a następnie szlak bojowy w armii Andersa bądź Berlinga; szansa, że przechowali korespondencję jest znikoma, tak więc oferowany list może być jedynym listem do obozu, który dotarł do adresata, znajdującym się w rękach prywatnych.


4 800 PLN
10020

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Wetzikon, list z obozu adresowany do Czerwonego Krzyża w Genewie, stempelek i zalepka cenzury.


120 PLN
10021

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, formularz wysłany 14.II przez Komendanta Obozu kapitana Józefa Dąbrowskiego adresowany do Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom w Budapeszcie; uzupełnione otwory od dziurkacza.


250 PLN
10022

1941 Griazowiec - obóz jeniecki polskich oficerów (ok. 400), ocalałych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska; wobec niektórych prowadzono śledztwa a część planowano poddać indoktrynacji; po lipcu 1941 wcielano ich do armii gen.Andersa, a potem - gen.Berlinga; karta pocztowa wysłana 25.IV, z miejscowości Jabłonków na Zaolziu, do obozu, cenzura niemiecka, moskiewski kasownik odbiorczy, karta - pomimo pionowego złamania - w bardzo ładnym stanie zachowania.


1 500 PLN
10023

1941 początek operacji "Barbarossa" - karta na odpowiedź Oflagu IIC wysłana 15.VI z Kalwarji na Litwie, w wyniku działań wojennych rozpoczętych 22.VI adresat otrzymał przesyłkę dopiero 15.IX; znaczek najprawdopodobniej zdjęty przez cenzurę.


150 PLN
10024

1941 Oflag IIA - karta wysłana 8.II z obozu do Bydgoszczy, cenzura.


15 PLN
10025

1941 Oflag VIE - listownik (część na odpowiedź) z przyszytą fotografią dziewczyny, wysłany 4.VIII z Warszawy, cenzura.


60 PLN
10026

1941 Kozielsk II - list z obozu do Kazachstanu, znaczek zdjęty przez cenzurę, poszukującą sekretnych informacji; po wymordowaniu jeńców z Kozielska I i agresji na kraje bałtyckie, w obozie tym przetrzymywano internowanych z Litwy, wszyscy z tego obozu przeżyli i z gen. Andersem opuścili "nieludzką ziemię".


300 PLN
10027

1942 (?) Internowanie w Szwajcarii - koperta wysłana z obozu, adresowana do Wil.


150 PLN
SOLD
10028

1942 Oflag VIIA - karta wysłana 17.IV z obozu do Żelechowa, cenzura.


15 PLN
10029

1942 Internirungslager Libenau - obóz internowanych, karta pocztowa wysłana z 14.X z obozu do Krakowa, karta pisana po angielsku.


200 PLN
10030

1942 Stalag VIJ - listownik wysłany 2.XII z obozu do Lublina, rzadko spotykany stempelek cenzury z łąbędziem - gratka dla tematyków.


120 PLN
10031

1942 Oflag XC i XD - strona tytułowa modlitewnika przeznaczonego dla jeńców wojennych, smutna pamiątka lat wojny, cenzury; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


130 PLN
10032

1942 Stalag XIB - grafika świąteczna odbita wewnątrz standardowego formularz poczty obozowej, przesłanego 16.XII do Poznania; cenzura.


250 PLN
10033

1943 Oflag IIE, karta - formularz ozdobiona świąteczną kalkomanią wykonaną w obozie !!! wysłana 16.XII do Garwolina; niespotykany walor.


300 PLN
10034

1943 Internowanie na Węgrzech - obóz Aranyod, widokówka wysłana 21.VIII z obozu; stempelki zwalniające z opłaty pocztowej, cenzury.


250 PLN
10035

1943 Stalag XIID - karta wysłana z obozu 1.II adresowana do Łodzi, cenzura.


30 PLN
10036

1943 Oflag IIE - listownik (część na odpowiedź) wysłana 17.IX z Rymanowa do obozu.


30 PLN
10037

1943 kartka wysłana z obozu pracy Wrocław Sołtysowice (Burgweide über Breslau 13.5.1943) do Kielc.


Mi.M-312a 
220 PLN
10038

1944 Internowanie w Szwajcarii - obóz Meilen, karta wysłana 3.II z oflagu VIIA Murnau z prośbą o udzielenie pomocy rodzinie w okupowanej Polsce; cenzury.


160 PLN
10039

1944 Stalag IVA - karta wysłana 11.IX z obozu do wsi Łasice w okolicach Płońska, zwrócona do nadawcy 2.X, cenzura.


80 PLN
10040

1944 Stalag XB - listownik (formularz francuski) wysłany 15.III do Lublina; zwraca uwagę użycie datownika niemieckiej poczty polowej jako stempla nadawczego.


130 PLN
10041

1944 Stalag IA - obrazek świąteczny na niebieskim papierze, autorstwa Wacława Kobielskiego.


120 PLN
10042

1944 Oflag IIC - karta - część na odpowiedź wysłana 16.V z miejscowości Kalvarija, zwraca uwagę niezmieniony datownik litewski.


80 PLN