The new auction will start soon

Auction 24. Pre-stamp period

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8490

1825 po, list wysłany 18.III z Chojnic (Konitz) - ciekawy "nerkowy" stempelek nadawczy, na odwrocie wyraźna odbitka pieczęci urzędowej.


60 PLN
SOLD
8491

1826 list z Piotrkowa wysłany 27.XI, dwa stemple nadawcze: dwuwierszowy z datą (łacińska nazwa miesiąca) i jednowierszowy - niecodzienne zestawienie, niebieskim atramentem wpisana wysokość porta, bardzo ładny walor.


150 PLN
8492

1828 około, list z Warszawy wysłany 10.VI, odmiana kasownika "W - 7 mm u góry"; adresowany do Łęczycy, zwalniający od opłaty pocztowej stempel: "Interes Rządowy"; kasownik odbiorczy; list przeadresowany; na odwrocie odbitka efektownej pieczęci urzędowej.


300 PLN
SOLD
8493

1828 koperta listu wysłanego 20.III z Zalesia do Warszawy adresowanego do księżnej Lubeckiej. Pocztowy urząd pograniczny w Zalesiu uruchomiono na początku 1828 roku, jest to do tej pory najwcześniejsza znana przesyłka z tego urzędu (reprodukcja wykorzystana w 1960 r w Polskich Znakach Pocztowych i w 1987 w Poczcie Królestwa Polskiego M.Czernika).


600 PLN
SOLD
8494

1831 cholera - dezynfekowany przesyłka z czasów epidemii szalejącej w Poznaniu, list wysłany 10.VIII do Gniezna, kasownik odbiorczy 12.VIII; zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami list został przeperforowany i poddany dezynfekcji, widnieją na nim stosowne adnotacje i ramkowy stempelek SANITAETS/ STEMPEL"; przesyłki z okresu epidemii są dzisiaj dosyć rzadko spotykane, a stemple sanitarne są bardzo wysoko wyceniane. Podobną przesyłkę opisano w "Filateliście" nr.11/1999


600 PLN
8495

1844, list wysłany 14.III z Nieświerza do Charkowa - stempel nadawczy na odwrocie - adresowany do Stefana Rejtana.


50 PLN
8496

1846 list z Zamościa, wysłany 15.II do Lublina; bardzo rzadko spotykany stempelek "Słuzba Pocztowa" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; Katalog Specjalizowany podaje: "Do najcenniejszych ... należą odbijane w czerwonym tuszu stempelki SŁUŻBA POCZTOWA".


200 PLN
8497

1849 list z Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt) wysłany 28.III, adresowany do Nowej Rudy (Neurode), na odwrocie pieczęć lakowa; kasownik odbiorczy.


30 PLN
8498

1850 około, list z Wolsztyna (Wollstein) wysłany 25.I adresowany do Czeszewa, dopisek "Cito !", na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy Miloslaw.


30 PLN
8499

1850 około, tzw. "list obciążony" dwoma paczkami, wysłany 9.X z Poznania do Krotoszyna, dopisek "Cito !"; na odwrocie ładnie zachowana pieczęć lakowa z godłem i dwie nalepki "aus Posen" numery 16 i 17.


100 PLN
8500

1850 po, list wysłany z Koźmina (Kozmin) 12.VI adresowany do Krotoszyna (Krotoschin), na froncie listu stempelek listonosza "Jacobi", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej i kasownik odbiorczy .


30 PLN
8501

1850 list wysłany z Rzegocina 7.XII adresowany do Wiśnicza, na odwrocie kasownik Wisznicz 8.XII, list zapieczętowany sucho tłoczoną zalepką z herbem; bardzo późne użycie stempla nadawczego.


150 PLN
8502

1851 list wysłany z Wiśnicza 26.X, bardzo ładnie udokumentowany obieg pocztowy.


170 PLN
8503

1852 list z Pesztu (Pesth) wysłany 31.X, adresowany do miejscowości Gruszów, na odwrocie stemple: ozdobny Kraków 2.XI, Bochnia 3.XI i Gdów 4.XI


40 PLN
8504

1853 około, list ze Zduńskiej Woli, wysłany 10.VII do Łodzi, czarny kasownik z wpisaną datą, na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej i stempel odbiorczy.


50 PLN
8505

1853 po, list z Tomaszowa Rawskiego, wysłany 2.I do Łodzi, czarny kasownik z wpisaną datą; na odwrocie niespotykana zalepka (do korespondencji) z godłem Królestwa Polskiego i dwujęzycznym napisem rosyjsko - polskim: "PRZESYŁKA POW:BRZEZINSKI MAGIST:M:TOMASZOWA".


100 PLN
8506

1853 list wysłany 26.IV z Sambora poprzez Przemyśl przesłany do Przeworska.


50 PLN
8507

1853 list wysłany z Nowego Sącza 30.IX poprzez Bochnię i Gdów, zwraca uwagę odwrócone położenie nazwy miesiąca w stemplu Bochni, ciekawe.


60 PLN
8508

1853 około, list ze Zgierza wysłany 9.I adresowany do Łodzi, kasownik w kolorze czerwonym z wpisaną datą, stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "Interes Rządowy".


50 PLN
8509

1855 list z miejscowości Klausenberg (obecnie Cluj) w Rumunii adresowany do Dobczyc; list wysłano 17.IV, do Czerniowiec dotarł 20.IV, cofnięty do miejsca nadania, wysłany ponownie 23.IV, przez Czerniowce (26.IV), Bochnię (30.IV) i Gdów (30.V) osiągnął adresata; ładny obieg, nietypowy kierunek wysyłki.


200 PLN
8510

1858 koperta listu zagranicznego z Warszawy, wysłanego 21.II do Vatan we Francji, adresując listu zaznaczono, że odbiorca jest kawalerem orderu Legii Honorowej; na kopercie stemple określające kraj nadejścia listu: "AUS RUSSLAND" i "PRUSSE - VALENCIENNES", stemple tranzytowe: ambulansu Wrocław - Berlin, Paryż i odbiorczy 30.IX, liczne adnotacje pocztowe (porta), pięknie udokumentowany obieg, brak części tylnej klapy.


360 PLN
8511

1860 około, list wysłany 23.IX ze Zgierza (kasownik z ozdobnikami), adresowany do Łodzi, dodatkowo stempelek INTERES RZĄDOWY.


40 PLN
8512

1860 list z Ropczyc wysłany 5.VII adresowany do Tarnowa, na odwrocie nieźle zachowana urzędowa pieczęć lakowa.


40 PLN
8513

1864 list z miejscowości Kowal wysłany 22.II (kasownik z miejscem na ręczne wpisanie daty), adresowany do Włocławka; stempelek "Interes Rządowy"; na odwrocie kasownik odbiorczy.


60 PLN
8514

1867 list z Wrześni (Wreschen) wysłany 15.X, przez Miłosław do Czeszewa; stempelek listonosza MULLER; na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej; kasownik odbiorczy


40 PLN
8515

1867 około, list z Włocławka 30.XI wysłany do Nieszawy, dwujęzyczny rosyjsko-polski stempel nadawczy; przesyłka zwolniona od opłaty pocztowej - stempelek "Interes Rządowy".


40 PLN