The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. Neubrandenburg

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6183

1941 listownik wysłany 27.IX do Chełma Lubelskiego, cenzura; zwraca uwagę zaczernienie odbitego omyłkowo miejscownika i użycie właściwego stempla niemego.


150 PLN
6184

1943 potwierdzenie otrzymania paczki wysłanej 15.IX z Bejrutu przez Komitet Pomocy jeńcom polskim działający przy oddziale lewantyńskim Francuskiego Czerwonego Krzyża.


200 PLN
6185

1943 "dyplom" ukończenia zakonspirowanego kursu inżynierskiego "uprawnienia przy kawce ...".


150 PLN
6186

1944 kaplica, oliwkowozielony znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

Fi.1
360 PLN
6187

1944 syrena, znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, cięty, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
50 PLN
SOLD
6188

1944 syrena, znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, cięty, z dużymi marginesami wokół, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
70 PLN
6189

1944 syrena, znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, cięty, z dużymi marginesami wokół, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
80 PLN