The auction will start on 21.06.2024

Auction 23. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4594

1918 Kalisz, znaczek I wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.6
120 PLN
4595

1918 Kalisz, znaczek I wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.9a
150 PLN
4596

1918 Kalisz, znaczek I wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.12a
150 PLN
4597

1918 Kalisz, znaczek I wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.15
150 PLN
4598

1918 Tarnów, znaczki kasowane trzeciego wydania.

Fi.30-44
350 PLN
4599

1918 Tarnów, znaczek kasowany trzeciego wydania za 2 kr. na wycinku.

Fi.45
50 PLN
4600

1918 Tarnów, znaczek kasowany trzeciego wydania za 3 kr.

Fi.46
240 PLN
4601

1918 Tarnów, znaczek kasowany trzeciego wydania za 4 kr. na wycinku.

Fi.47
180 PLN
4602

1918 Kalisz - wydanie V - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym, skasowana na kopercie 10.XII.


250 PLN
4603

1918 Włocławek - wydanie III - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym - na kopercie - ostemplowana, kasownikiem prowizorycznym.


250 PLN
4604

1918 Jędrzejów - znaczki austro-węgierskiej poczty polowej z przedrukiem lokalnym, 8.XII ostemplowane na kopercie, unarodowionym kasownikiem.


180 PLN
SOLD
4605

1918 Tarnów - wydanie II - znaczki austriackie z przedrukiem lokalnym, ostemplowane na kopercie 26.XII.


90 PLN
SOLD
4606

1919 Kowel, znaczki wydania prowizorycznego dla obszaru Wołynia, gwarancja Krawczyk, Rachmanow.

Fi.1a, 2, 5, 6, 7
1 900 PLN
4607

1919 Skałat, dwa paski trzech znaczków za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem, gwarancja

Fi.1, 5
480 PLN