The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. Polonica on foreign stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8354

1910 egipskie winietki z okazji kongresu esperanto w tym z podobizną Ludwika Zamenchofa.


200 PLN
8355

1954 Watykan, Matka Boska Ostrobramska, seria czysta.


Mi.227-29 
110 PLN
8356

1956 Matka Boska Częstochowska na znaczkach watykańskich, autorstwa Kazimiery Dąbrowskiej, koperta FDC.


Mi.263-265 
30 PLN
SOLD
8357

1956 Watykan, Matka Boska Częstochowska, seria czysta.


Mi.263-65 
20 PLN
8358

1961 Chopin i Liszt, znaczek NRD na kopercie FDC.


15 PLN
8359

1962 Józef Piłsudski i jego epoka w polskiej filatelistyce, koperta z dodatkową nalepką, ostemplowana okolicznościowo 12.III na wystawie POLPHILEX 62.


30 PLN
8360

1962 Józef Piłsudski i jego epoka w polskiej filatelistyce, dekoracyjna całość ostemplowana okolicznościowo 9.III na wystawie POLPHILEX 62.


35 PLN
8361

1963 Sir Kazimierz Gzowski, znaczek wydany przez pocztę kanadyjską dla uczczenia rocznicy urodzin, koperta FDC.


30 PLN
8362

1965 koperta z dodatkową nalepką, ostemplowana okolicznościowo 10.IV w Leicester z okazji wystawy POLPHILEX 65.


40 PLN
8363

1966 list z Towarzystwa Kulturalno Oświatowego Polsko - Brazylijskiego do prezydenta RP na wychodźstwie Augusta Zaleskiego, stempel towarzystwa na odwrocie.


180 PLN
8364

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 29.IV w Birmingham.


27 PLN
SOLD
8365

1966 1000-lecie polskiej kultury, okolicznościowa koperta, wydana w USA.


22 PLN
SOLD
8366

1966 Milenium chrześcijańskiej Polski w Chicago - sercu Polonii, 28 sierpnia 1966, koperta okolicznościowa.


45 PLN
SOLD
8367

1966 1000-lecie Państwa Polskiego, amerykańska koperta FDC.


40 PLN
SOLD
8368

1966 nalepka upamiętniająca 25-lecie szlaku bojowego 5 Kresowej Dywizji Piechoty z Tatiszczewa do Wielkiej Brytanii, prześwitka z lewej strony u góry.


25 PLN
SOLD
8369

1967 okolicznościowa koperta z okazji 1000 - lecia chrztu Polski wydana przez Polski Instytut Historyczny w Australii.


40 PLN
SOLD
8370

1968 okolicznościowa koperta przygotowana z okazji obchodów 50 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku w ramach wystawy POLPEX 1968.


25 PLN
8371

1968 nalepka z okazji wystawy filatelistycznej broni pancernej w Londynie.


25 PLN
8372

1969 patriotyczna koperta, ostemplowana w założonej przez Polaków na terenie Kanady, miejscowości Kaszuby.


25 PLN
8373

1973 Węgry, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, parka znaczków ciętych z przywieszkami po lewej i po prawej, wydanie o bardzo niskim nakładzie.


Mi.2845B Zf 
200 PLN
8374

1974 Mikołaj Kopernik, wieloblok z pustopolami.


30 PLN
8375

1975 znaczek z Mikołajem Kopernikiem na liście okolicznościowym.


25 PLN
8376

1978 list ze stemplem upamiętniającym pomnik polskich kombatantów w Paryżu.


25 PLN
8377

1978 pomnik polskich kombatantów w Paryżu, wieloblok z pustopolami.


80 PLN
8378

2000 winietka propagandowa wydana z okazji Polpex 2000.


35 PLN
8379

2000 winietka propagandowa wydana z okazji Polpex 2000.


40 PLN