The auction will start on 14.04.2023

Auction 23. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4520

1915 Warszawa, nadużycia form, znaczki cięte bez tła w kolorach zielonym i czerwonym

Fi.1-2 P
40 PLN
4521

1915 Warszawa - miejscowy list wysłany 28.XII, znaczek poczty miejskiej - unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b - naklejony przez nadawcę, o czym informuje pieczątka WRĘCZENIE OPŁACONE.

Fi.2
Mi.2 
250 PLN
4522

1915 Warszawa, list z Częstochowy do Warszawy ze stemplem cenzury wojskowej i znaczkiem opłaty doręczeniowej, gwarancja Perzyński.

Fi.3
300 PLN
4523

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czerwonolila, znaczek z prześwitką na marginesie, ale co rzadkie, o pięknym klarownym nadruku, doskonałym dla celów porównawczych i ekspozycyjnych, gwarancja.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
160 PLN
4524

1915 Warszawa - miejscowy list wysłany 22.XII, na odwrocie znaczek poczty miejskiej, skasowany stempelkiem z syreną.

Fi.7
Mi.8 
80 PLN
4525

1915 Warszawa, nadużycie formy, znaczek przedrukowy z fantazyjnym kolorem tła, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8 P
Mi.7 
40 PLN
4526

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


60 PLN
4527

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


90 PLN
4528

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.IIb
300 PLN
4529

1916 Częstochowa - druki przesyłane miejscowo 26.IV, stempelki: poczty miejskiej i określający wysokość opłaty 5 (fenigów).

Fi.1b
150 PLN
4530

1916, Częstochowa - list miejscowy, przesłany 11.II, stempelki: poczty miejskiej i określający wysokość opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
150 PLN
4531

1916 Białystok, znaczek bez podpisu, gwarancja Schmutz.

Fi.1 II
1 000 PLN
4532

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130euro), gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
180 PLN
4533

1916 Zawiercie, seria bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), gwarancja Witkowski.

Fi.1-2 IV
Mi.1-2 III 
280 PLN
4534

1916 Łódź - karta pocztowa "Russich Polen" wysłana 12.IV z Warszawy, 14.IV doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, stempelek poczty miejskiej w kolorze liliowym, przesyłka cenzurowana w Warszawie, gwarancja.

Fi.2b
1 100 PLN
4535

1916 Częstochowa - druki przesyłane miejscowo 14.IX, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
4536

1916 Zawiercie, znaczek z nadrukiem kontrolnym, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.2
2 300 PLN
4537

1916 Sosnowiec, seria kasowana z błędami w znaczku za 3 kop. "uszkodzone litery STO po prawej stronie", w znaczku za 10 kop. "biała kreska przecinająca rysunek na ukos", gwarancja Scmutz, Franz i.

Fi.3-4B
1 000 PLN
4538

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.280 euro), gwarancja.

Fi.3-4
200 PLN
4539

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
4540

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2Ia na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.5
80 PLN
4541

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2IIIb na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.5
80 PLN
SOLD
4542

1916 Sosnowiec, herb miasta w nietypowej parce tete-beche, z przeperforowanym w wymiarze znaczka marginesem, w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
560 PLN
4543

1916 Warszawa, grzecznościowa kartka ze znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.8
25 PLN
4544

1916 Warszawa, nadużycie formy, seria znaczków z podwójnym nadrukiem normalnym i odwróconym.

Fi.9-10 Non
80 PLN
4545

1916 Warszawa, grzecznościowa kartka ze znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.9
30 PLN
SOLD
4546

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

Fi.9-10
25 PLN
4547

1916 Warszawa - zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, przesłane miejscowo 20.V, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr., unieważniony owalnym datownikiem.

Fi.10
Mi.10 
60 PLN
4548

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy, wysłany 5.VII, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek "5 Pfennig Porto" - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek doręczeniowy za 6 gr., skasowany stemplem z syrenką.

Fi.10
Mi.10 
200 PLN
4549

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy, wysłany 2.X, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek "8 Pfennig Porto" - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek doręczeniowy za 6 gr., skasowany stemplem z syrenką; koperta użyta dwukrotnie, pierwszy raz przesłana 26.IX z biura paszportowego w Mławie do Warszawy.

Fi.10
Mi.10 
250 PLN
4550

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy, wysłany 11.VIII, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek prowizoryczny "Pfennig Porto" (z wpisaną wartością 8) stosowany w okresach przejściowych - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek doręczeniowy za 6 gr., skasowany stemplem z syrenką.

Fi.10
Mi.10 
240 PLN
4551

1916 Poczta Miejska Warszawa, zawiadomienie o przekazie pieniężnym opłacone znaczkiem poczty miejskiej, gwarancja.

Fi.10
280 PLN
4552

1916 kartka z obozu jenieckiego Doberitz w Niemczech do Warszawy opłacona znaczkiem poczty miejskiej.


250 PLN
4553

1916 kartka z Berlina do Warszawy ze znaczkiem poczty miejskiej.


50 PLN
4554

1916 kartka pocztowa z Częstochowy wysłana Łomży w marcu 1916 (stempel Fi2 w kolorze czarnym), zwrócona w grudniu - stempel poczty miejskiej w kolorze fioletowym, gwarancja.


800 PLN
4555

1916 Siedlce, list urzędowy (zwolniony od opłaty) wysłany z Warszawy 28.VIII, stempelek poczty miejskiej w bardzo rzadko spotykanym - fioletowym - kolorze, na odwrocie pieczęć urzędowa "Kais. Deutsch. Gouvernement Warschau *Passabteilg I. Binnenverkehr*". Katalog Fischer nawet nie podejmuje się wyceny całości, wycenia tylko wycinek, list "istnieje lecz nie można oznaczyć ceny", bardzo rzadki walor.


800 PLN
4556

1916 Warszawa, rzadka próba znaczka za 10 gr. na papierze grubym żółtym niegumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.V P
700 PLN
4557

1916 Warszawa, unikalna próba znaczka za 2 gr. z serii pomnikowej , bez tła, na papierze ze znakiem wodnym w pionie, drukowana w czteroznaczkowych arkusikach ze znakami markacyjnymi wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.III P2
1 500 PLN
4558

1916 Warszawa, próba znaczka za 10 gr. na papierze białym zwykłym niegumowanym, bez tła, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.V P
500 PLN
4559

1916 Warszawa, marginesowa cięta seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu, w pięknym stanie (Mi. 200 euro).

Fi.III-VIA
Mi.III-VIC 
280 PLN